Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

11901. КОМП’ЮТЕРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ЗОБРАЖЕННЯМ ОБЛИЧЧЯ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНИХ МЕТОДІВ Автореферат 25 стр.
11902. Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх Учителів початкової школи Автореферат 30 стр.
11903. КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ОПЕРАЦІЯМИ НАД ДВОВИМІРНИМИ І ТРИВИМІРНИМИ МОДЕЛЯМИ Автореферат 22 стр.
11904. КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ НЕПАРАМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 24 стр.
11905. Комп’ютерна система керування процесом випалювання цегли в тунельній печі Автореферат 17 стр.
11906. Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія в діагностиці гліом півкуль головного мозку Автореферат 19 стр.
11907. КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТРИВИМІРНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
11908. КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ВИЗНАЧЕННІ МІСЦЕВОГО ПОШИРЕННЯ РАКУ ШЛУНКА Автореферат 25 стр.
11909. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Автореферат 26 стр.
11910. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМ ПРИРОДНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВЩИНИ Автореферат 29 стр.
11911. КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНІ МЕТОДИЧНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 72 стр.
11912. КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ГЕОМЕТРІЇ Автореферат 24 стр.
11913. КОМП’ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНА СЕМІОТИКА ФОРМУВАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ЗМІН ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ЙОГО ВОГНИЩЕВИХ КОНТУЗІЯХ Автореферат 25 стр.
11914. КОМП’ЮТЕРНО–ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Автореферат 28 стр.
11915. КОМУНIКАТИВНО-ЕКОНОМIЧНА КОНКУРЕНЦIЯ ТА КОНЦЕНТРАЦIЯ ЯК ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ДРУКОВАНИХ ЗМI (з досвiду сучасної преси ФРН) Автореферат 22 стр.
11916. КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО БІЛІНГВІЗМУ Автореферат 32 стр.
11917. Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві Автореферат 23 стр.
11918. КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 28 стр.
11919. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ У СТЕРЕОТИПНІЙ МОВЛЕННЄВІЙ ПОВЕДІНЦІ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ЖІНКИ Автореферат 29 стр.
11920. КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЕЛЕКТРОННОГО ЖАНРУ «ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ» Автореферат 28 стр.
11921. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 52 стр.
11922. КОМУНІКАТИВНА КАТЕГОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ В КОРЕЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
11923. КОМУНІКАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ НЕКОНФРОНТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕТНОПОЛІТИКИ Автореферат 25 стр.
11924. Комунікативна природа смислу Автореферат 24 стр.
11925. Комунікативна структура поетичного тексту (семантичний та прагматичний аспекти) Автореферат 24 стр.
11926. КОМУНІКАТИВНЕ ВЧЕННЯ ЮРГЕНА ХАБЕРМАСА В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ НЕЗАВЕРШЕНОСТІ МОДЕРНУ Автореферат 30 стр.
11927. КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
11928. КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У НАУКОВОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі науково-технічної літератури) Автореферат 33 стр.
11929. КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР РЕЛІГІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 28 стр.
11930. КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ У МОВНІЙ ОСВІТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 28 стр.
11931. КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ ЗІ СТОРОННІМ РЕЦИПІЄНТОМ (на матеріалі англійської мови) Автореферат 30 стр.
11932. Комунікативно-прагматичні аспекти текстотворення Автореферат 44 стр.
11933. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ВИМІРИ ОВОГРЕЦЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів) Автореферат 35 стр.
11934. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ПРЕСИ (за матеріалами іспанських періодичних видань) Автореферат 32 стр.
11935. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ З ІНТЕРОГАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 22 стр.
11936. Комунікативно-прагматичні параметри дескрипцій у текстах “малої прози” кінця ХХ – початку ХХІ століття Автореферат 30 стр.
11937. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ТИПИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗГОДИ/НЕЗГОДИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
11938. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСЛІВ'ЇВ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ (на матеріалі творів М. Сервантеса) Автореферат 26 стр.
11939. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТІСПАНСЬКОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ТЕКСТУ Автореферат 29 стр.
11940. КОМУНІКАТИВНО-СТИЛЬОВІ ПАРАМЕТРИ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 80 – 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
11941. КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄСЛІВ ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Автореферат 25 стр.
11942. КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Автореферат 60 стр.
11943. Комунікаційні системи епохи формування глобального суспільства Автореферат 18 стр.
11944. КОМУНІКАЦІЙНА ПРИРОДА ЛЕГІТИМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 23 стр.
11945. КОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСВІДУ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ) Автореферат 24 стр.
11946. КОМУНІТАРНА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Автореферат 32 стр.
11947. КОН'ЮНКТУРА РИНКУ ЛЬОНОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
11948. КОНВЕЄРНІ ПРОЦЕСОРИ ШВИДКИХ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ З ДІЙСНИМИ ФАЗОВИМИ МНОЖНИКАМИ Автореферат 22 стр.
11949. КОНВЕЙЄРНЕ ВИРОЩУВАННЯ ПОСІВНИХ ТА ВИГОНОЧНИХ ЗЕЛЕННИХ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР У НЕСЕЗОННИЙ ПЕРІОД У ЗИМОВИХ БЛОКОВИХ ТЕПЛИЦЯХ Автореферат 25 стр.
11950. КОНВЕКТИВНИЙ ТЕПЛООБМІН І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ АРМАТУРНОГО ПРОКАТУ НА ДРІБНОСОРТНИХ СТАНАХ Автореферат 21 стр.
11951. КОНВЕРГЕНЦІЯ СХІДНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТРАДИЦІЇ В КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ Автореферат 27 стр.
11952. КОНВЕРГЕНЦІЯ ФОНОВОАКТИВНИХ ПРЕГАНГЛІОНАРНИХ ВХОДІВ НА НЕЙРОНІ СИМПАТИЧНОГО ГАНГЛІЯ Автореферат 30 стр.
11953. КОНВЕРСІЙНА ОБРОБКА ЦИНКОВИХ ПОКРИТТІВ В РОЗЧИНАХ, ЩО МІСТЯТЬ ТАНІН Автореферат 19 стр.
11954. КОНВЕРСІЯ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Автореферат 53 стр.
11955. КОНВЕРСІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 29 стр.
11956. КОНДЕНСОВАНІ ПОЛІМЕТИЛЕНАЗОЛИ Автореферат 37 стр.
11957. КОНДУКТИВНИЙ БОМБОВИЙ КАЛОРИМЕТРДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА Автореферат 25 стр.
11958. КОНКУРЕНТНІ МЕХАНІЗМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
11959. КОНКУРЕНТНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ Автореферат 30 стр.
11960. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО СВІТОВОГО РИНКУ КАПІТАЛУ Автореферат 27 стр.
11961. КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ФІРМ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛАХ РИНКУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ) Автореферат 29 стр.
11962. КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 56 стр.
11963. Конкурентна здатність сортів люцерни до видів злакових культур, її природа і можливість використання у насінництві Автореферат 24 стр.
11964. Конкурентна позиція українських підприємств на світових товарних ринках (на прикладі ринку мінеральних добрив) Автореферат 27 стр.
11965. КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНУ ЕКОНОМІКУ Автореферат 24 стр.
11966. КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ ІНВЕРСІЙНОГО ТИПУ Автореферат 31 стр.
11967. КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ, ЗМІСТ ТА РОЗВИТОК Автореферат 20 стр.
11968. КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Автореферат 26 стр.
11969. КОНКУРЕНТНО-МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 30 стр.
11970. КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ Автореферат 30 стр.
11971. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Автореферат 30 стр.
11972. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 30 стр.
11973. конкурентоспроможність людського капіталу україни в умовах міжнародної трудової міграції Автореферат 30 стр.
11974. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ Автореферат 27 стр.
11975. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
11976. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ВАЛЮТНИЙ КУРС: ОЦІНКА ВПЛИВУ, ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ Автореферат 31 стр.
11977. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 53 стр.
11978. Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг Автореферат 27 стр.
11979. Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки Автореферат 31 стр.
11980. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ Автореферат 26 стр.
11981. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В АПК Автореферат 30 стр.
11982. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ (на прикладі Кіровоградського регіону) Автореферат 27 стр.
11983. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА І СТРАТЕГІЯ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ Автореферат 32 стр.
11984. КОНКУРЕНТоспроможність РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ) Автореферат 33 стр.
11985. Конкурентоспроможність робочої сили регіону: методологія та напрями забезпечення Автореферат 28 стр.
11986. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення Автореферат 27 стр.
11987. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 60 стр.
11988. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКАХ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 22 стр.
11989. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 28 стр.
11990. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
11991. КОНКУРЕНЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ Автореферат 26 стр.
11992. КОНКУРЕНЦІЯ СПОНТАННИХ ҐРАТОК НА ТЕ- ТА ТМ-МОДАХ У СВІТЛОЧУТЛИВИХ ХВИЛЕВОДНИХ ПЛІВКАХ AgCl-Ag Автореферат 25 стр.
11993. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ПРИНЦИП СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
11994. КОНОТАТИВНІ КОМПОНЕНТИ ЛЕКСИЧНОЇ СЕМАНТИКИ ЯК ПАРАМЕТР МІЖМОВНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ (на матеріалі української та англійської мов) Автореферат 29 стр.
11995. КОНОТАТИВНА СЕМАНТИКА СУЧАСНИХ ІДЕОЛОГІЧНО ЗАБАРВЛЕНИХ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі української преси 90-х років ХХ століття) Автореферат 36 стр.
11996. консалтингове супроводження зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства Автореферат 29 стр.
11997. КОНСЕНСУС ЯК ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ Автореферат 23 стр.
11998. КОНСЕНСУСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ІДЕОЛОГІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ Автореферат 28 стр.
11999. КОНСЕРВАТИВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ДИСФУНКЦІЇ СКРОНЕВО- НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА Автореферат 24 стр.
12000. консервативна терапія раку легенів Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119  [120]  121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389