Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

11801. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ХЛАМІДІОЗУ СПІРАМІЦИНОМ У ПОЄДНАННІ З ЛАЗЕРНОЮ ТЕРАПІЄЮ Автореферат 25 стр.
11802. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНОГО СЕЧОСТАТЕВОГО ХЛАМІДІОЗУ У ЖІНОК ДОКСИЦИКЛІНОМ У ПОЄДНАННІ ІЗ ВОБЕНЗИМОМ Автореферат 30 стр.
11803. Комплексне лікування хворих Із множинними ДІАФІЗАРНИМИ переломами довгих кістоК кінцівок Автореферат 45 стр.
11804. Комплексне лікування хворих з вертлюговими переломами стегна в похилому та старечому віці Автореферат 28 стр.
11805. Комплексне лікування хворих з ранніми стадіями гонартрозу Автореферат 33 стр.
11806. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИМИ ФОРМАМИ НЕПЛІДНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ Автореферат 22 стр.
11807. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ТЯЖКИМИ ФОРМАМИ ХРОНІЧНОЇ ВЕНОЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 53 стр.
11808. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЦЕРВІКАЛЬНИМИ ІНТРАЕПІТЕЛІАЛЬНИМИ НЕОПЛАЗІЯМИ, АСОЦІЙОВАНИМИ З ВІРУСАМИ ПАПІЛОМ ЛЮДИНИ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЇ Автореферат 26 стр.
11809. комплексне лікування хворих на абдомінальний сепсис (клінічно-експериментальне дослідження) Автореферат 66 стр.
11810. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АКТИВНІ ФОРМИ СИФІЛІСУ З УРАХУВАННЯМ МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН В КЛІТИНАХ ІМУННОЇ СИСТЕМИ Автореферат 29 стр.
11811. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ З УРАХУВАННЯМ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ, СТАНУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ І МАКРОЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 33 стр.
11812. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ З УРАХУВАННЯМ ПОРУШЕНЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ, АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ І ЛІПІДНОГО ОБМІНУ Автореферат 26 стр.
11813. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАЗЕРОПУНКТУРИ Автореферат 27 стр.
11814. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З ЗАСТОСУВАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ НА ЕТАПІ ІНТЕНСИВНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ Автореферат 30 стр.
11815. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ З УРАХУВАННЯМ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНУ ТА МІКРОБІОЦЕНОЗУ ШКІРИ Автореферат 31 стр.
11816. Комплексне лікування хворих на вульгарні вугрі з використанням антиоксидантного комплексу та комбінованої лазерної терапії Автореферат 30 стр.
11817. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНІТАЛЬНИЙ ХЛАМІДІОЗ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ Автореферат 22 стр.
11818. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ АНТИБІОТИКАМИ ТА ПРЕПАРАТОМ ІЗ ІМУНОМОДУЛЮЮЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 26 стр.
11819. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАРАПРОКТИТ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 26 стр.
11820. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КАНДИДОЗНИЙ ВУЛЬВОВАГІНІТ З УРАХУВАННЯМ ГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ І СТАНУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ Автореферат 30 стр.
11821. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПІСЛЯОПІКОВІ СТРИКТУРИ СТРАВОХОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ендопротезування та балонної дилатації Автореферат 25 стр.
11822. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА персистуючУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ УРОЛЕСАНУ, ТЕМТУСИНУ-С та ЛІСОБАКТУ Автореферат 27 стр.
11823. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНИЙ РАК ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ТА ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 27 стр.
11824. Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану перекисного окислення ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та антиоксидантної системи Автореферат 32 стр.
11825. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ НА ТЛІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ Автореферат 26 стр.
11826. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК СТРАВОХОДУ ТА НА РАК ШЛУНКА З ПЕРЕХОДОМ НА СТРАВОХІД Автореферат 42 стр.
11827. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ ГЕНІТАЛЬНИЙ ГЕРПЕС ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АЦИКЛОВІРУ ТА БАКПЛАНУ (КЛІНІЧНЕ, ЦИТОГЕНЕТИЧНЕ ТА ІМУНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 24 стр.
11828. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РОЗПОВСЮДЖЕНИЙ ОСТЕОХОНДРОЗ ХРЕБТА З ПРИСКОРЕНИМ ПОСТАРІННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Автореферат 24 стр.
11829. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФІЛІС ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ ТА ЧЕРЕЗШКІРНОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ Автореферат 24 стр.
11830. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТРИХОМІКОЗИ Автореферат 25 стр.
11831. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПРИДАТКІВ МАТКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 23 стр.
11832. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХНА ЗОВНІШНІЙ ЕНДОМЕТРІОЗЗ РЕАБІЛІТАЦІЄЮ ЕМОЦІЙНО-ВЕГЕТАТИВНОГО СТАНУ Автореферат 21 стр.
11833. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ІНВОЛЮЦІЙНОЇ ХОРІОРЕТИНАЛЬНОЇ ДИСТРОФІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОПЕРАЦІЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ЕМБРІОНАЛЬНИХ НЕРВОВИХ КЛІТИН Автореферат 26 стр.
11834. Комплексне легування в технології отримання гетероструктур для напівпровідникових інжекційних лазерів на основі GaAs-AlGaAs Автореферат 23 стр.
11835. КОМПЛЕКСНЕ НАСИЧЕННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ І ТВЕРДИХ СПЛАВІВ НІОБІЄМ ТА ХРОМОМ Автореферат 29 стр.
11836. КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З СИНДРОМОМ ХРОНІЧНИХ ТАЗОВИХ БОЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТРАСКОПІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 22 стр.
11837. КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ПОКАЗНИКІВ ІМУННОГО СТАТУСУ ТА МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ Автореферат 30 стр.
11838. КОМПЛЕКСНЕ ОРТОПЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ СИНОВІТУ КОЛІННОГО СУГЛОБА У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Автореферат 25 стр.
11839. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ НАСЛІДКІВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ Автореферат 29 стр.
11840. Комплексне оцінювання рівня інвестиційної привабливості залізниць України Автореферат 26 стр.
11841. Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки Автореферат 24 стр.
11842. Комплексне патогенетичне лікування дітей з бронхообструктивним синдромом Автореферат 59 стр.
11843. КОМПЛЕКСНЕ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВИЛ GMP НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 44 стр.
11844. КОМПЛЕКСНЕ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВИЛ GMP НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 40 стр.
11845. КОМПЛЕКСНЕ РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Автореферат 22 стр.
11846. Комплексне ультразвукове дослідження в діагностиці та оцінці ефективності лікування пухлин опорно-рухового апарату Автореферат 51 стр.
11847. КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 28 стр.
11848. КОМПЛЕКСНЕ ФОРМУВАННЯ СПРЯЖЕНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ІНТЕРФЕРЕНЦІЮ Автореферат 36 стр.
11849. Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи з врахуванням клініко-метаболічних змін Автореферат 26 стр.
11850. Комплексне хірургічне лікування гострих гнійних процесів плевральної порожнини Автореферат 29 стр.
11851. КОМПЛЕКСНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, УСКЛАДНЕНОГО КОЛОМІХУРОВИМ ІНФІЛЬТРАТОМ Автореферат 26 стр.
11852. Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної ступні, ускладненого дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові Автореферат 27 стр.
11853. КОМПЛЕКСНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ З ВИКОРИСТАННЯМ СИНТЕТИЧНИХ НЕЙРОПЕПТИДІВ (Клініко – експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
11854. КОМПЛЕКСНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ НА КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ, ПОЄДНАНИЙ З ХОЛЕДОХОЛІТІАЗОМ ТА ОБТУРАЦІЙНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ, ЩО УСКЛАДНИВСЯ ГОСТРОЮ ПЕЧІНКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 29 стр.
11855. Комплексний аналіз поведінки користувачів комп’ютерних систем на основі нейромережевих моделей Автореферат 23 стр.
11856. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНО-ГІДРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ КРИМСЬКИХ ГІР Автореферат 28 стр.
11857. КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕЙ 07ЮТ, 09Г2С, ЩО ОБРОБЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ДОБАВКАМИ З ВІДХОДІВ МАРОК ДТ Автореферат 27 стр.
11858. КОМПЛЕКСНИЙ ДИНАМІЧНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ОПІЙНОЇ НАРКОМАНІЇ Автореферат 27 стр.
11859. КОМПЛЕКСНИЙ КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ Автореферат 28 стр.
11860. КОМПЛЕКСНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ШТОВХАЛЬНИКІВ ЯДРА НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
11861. КОМПЛЕКСНИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ Автореферат 30 стр.
11862. Комплексний метод діагностування авіаційних газотурбінних двигунів Автореферат 14 стр.
11863. КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ ЗА НАЯВНОСТІ ГІПОТИРЕОЗУ ТА СУПУТНЬОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ Автореферат 29 стр.
11864. КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ ВИРІШУЮЧИХ ПРАВИЛ ІМОВІРНІСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ Автореферат 26 стр.
11865. КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ Й ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПАРЕЗУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ Автореферат 20 стр.
11866. КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ФОРСАЖНО-ВИХІДНИХ ПРИСТРОЇВ ТУРБОРЕАКТИВНИХ ДВОКОНТУРНИХ ДВИГУНІВ Автореферат 20 стр.
11867. КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ МІСЦЕВИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ (на прикладі м’ясо- та молокопереробних підприємств Криворіжжя) Автореферат 29 стр.
11868. КОМПЛЕКСНИЙ ПIДХIД ДО ОЦIНКИ ЕФЕКТИВНOСТI КЛІМАТОЛІКУВАННЯ ТА БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ КОНСТИТУЦІЇ Автореферат 73 стр.
11869. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ГАСТРОДУОДЕНІТІВ У ДІТЕЙ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ Автореферат 20 стр.
11870. Комплексний підхід до розвитку мовлення першокласників у період навчання грамоти Автореферат 25 стр.
11871. КомплекснИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПІАНІСТА Автореферат 23 стр.
11872. КОМПЛЕКСНО ЛЕГОВАНІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ А3В5 Автореферат 50 стр.
11873. Комплексно-легована Цементувальна сталь з мінімальними поводками при термічній обробці Автореферат 28 стр.
11874. КОМПЛЕКСНОЗНАЧНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ ТИПУ ДЖЕССЕНА-ВІНТНЕРА Автореферат 22 стр.
11875. КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ МІДІ (II) НА ПОВЕРХНІ СИЛІКАГЕЛІВ, АКТИВОВАНИХ ОДНОЧАСНО N-, S- ВМІСНИМИ ЛІГАНДАМИ Автореферат 19 стр.
11876. КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ОРГАНІЧНИХ КРАУНВМІСНИХ ЛЮМІНОФОРІВ З ІОНАМИ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ В ОСНОВНОМУ І ЗБУДЖЕНОМУ СТАНІ Автореферат 26 стр.
11877. КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ СПОЛУК Pd(II) ТА Pt(II) З КРАУН-ЕФІРАМИ ТА ТІОАМІДНИМИ ЛІГАНДАМИ, ІМОБІЛІЗОВАНИМИ НА ПОВЕРХНІ ПОЛІМЕРІВ ТА СИЛОХРОМУ Автореферат 25 стр.
11878. КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧІ СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ КРЕМНЕЗЕМІВ І о-ДІОКСИХРОМЕНОЛІВ ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 20 стр.
11879. КОМПОЗИТИ З ПЕРШИМ ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
11880. КОМПОЗИТОРСЬКА ОСВІТА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ЯК ФЕНОМЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 27 стр.
11881. КОМПОЗИЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КВАРТАЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА кінця ХVІІІ – початку ХХ століть Автореферат 28 стр.
11882. КОМПОЗИЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ГРАНІТУ Автореферат 24 стр.
11883. КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРЕТИ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ ТА КОМПЛЕКС ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 22 стр.
11884. КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ЗМІШАНИХ ВІДХОДІВ ПОЛІЕТИЛЕНУ ТА ПОЛІСТИРОЛУ Автореферат 26 стр.
11885. КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ЕПОКСИДНИХ ОЛІГОМЕРІВ З ПІДВИЩЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 27 стр.
11886. Композиційні методи специфікації та верифікації програмних систем Автореферат 22 стр.
11887. Композиційні плазмові покриття на основі порошків валкових чавунів Автореферат 27 стр.
11888. КОМПОЗИЦІЙНА РОЛЬ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ Автореферат 28 стр.
11889. КОМПОЗИЦІЙНО-МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В ТЕКСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ КОМЕДІЇ Автореферат 25 стр.
11890. КОМПОЗИЦІЙНО-ОПОВІДНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОМАНУ П. І. МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСЬКОГО “В ЛЕСАХ” Автореферат 27 стр.
11891. КОМПОЗИЦІЙНО-ПРОСТОРОВІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ 30 – 50-их рр. ХХ ст. В ІСТОРИЧНИХ ЦЕНТРАХ МІСТ ДОНБАСУ Автореферат 28 стр.
11892. КОМПОЗИЦІЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ВИРАЖЕННЯ “ЦІЛОГО”-“ЄДИНОГО” Автореферат 26 стр.
11893. Компоненти спектрів характеристичних втрат енергії електронів, відбитих плівками Al, In та Ge Автореферат 23 стр.
11894. КОМПРЕСІЙНИЙ АПАРАТУРНО-ХІРУРГІЧНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З МАКРОГНАТІЄЮ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ Автореферат 20 стр.
11895. Компресія і відтворення сигналів мови за допомогою екстремального аналізу і цифрової фільтрації Автореферат 17 стр.
11896. КОМПРЕСІЯ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ТЕКСТІ У КОГНІТИВНОМУ І ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТАХ Автореферат 29 стр.
11897. КОМПРОМІС НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ ДОСЯГНЕННЯ Автореферат 23 стр.
11898. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ГЕОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ У ЗВ’ЯЗКУ З ПІДРАХУНКОМ ЗАПАСІВ ВУГЛЕВОДНІВ Автореферат 22 стр.
11899. комп’ютерні МЕТОДИ підвищення достовірності та повноти інтегрованих баз даних Автореферат 28 стр.
11900. КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛЮВАННЯ Й ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 35 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118  [119]  120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389