Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

11401. КЛІНІЧНІ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ, ЇХ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 26 стр.
11402. КЛІНІЧНІ ТА ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
11403. Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей і методи їх корекції Автореферат 23 стр.
11404. КЛІНІЧНІ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДА В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА Автореферат 30 стр.
11405. КЛІНІЧНІ ТА ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК, асоційованИХ з різнОМАНІТНИМИ штамами Helicobacter pylori Автореферат 28 стр.
11406. КЛІНІЧНІ ТА ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРВИННОГО ГІПЕРПАРАТИРЕОЗУ Автореферат 30 стр.
11407. КЛІНІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ ЛЕЙКОЗІВ У ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 21 стр.
11408. КЛІНІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ДОНОЗОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ З МАРГАНЦЕВОРУДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
11409. КЛІНІЧНІ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ СЕПСИСУ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ Автореферат 22 стр.
11410. Клінічні, гемодинамічні аспекти імунозапалення та апоптозу у динаміці антигіпертензивного лікування Автореферат 64 стр.
11411. КЛІНІЧНІ, ГОРМОНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОЕНДОКРИННОГО ОЖИРІННЯ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ПРОЛАКТИНУ У ЖІНОК Автореферат 29 стр.
11412. КЛІНІЧНІ, ГОРМОНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ В ПЕРИМЕНОПАУЗІ У ЖІНОК З СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ В АНАМНЕЗІ Автореферат 28 стр.
11413. КЛІНІЧНІ, МЕТАБОЛІЧНІ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТИПІВ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ Автореферат 30 стр.
11414. КЛІНІЧНІ, МЕТАБОЛІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ З ПОВТОРНИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ Автореферат 21 стр.
11415. КЛІНІЧНІ, ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗУ, ЯКИЙ ІНДУКОВАНИЙ ТОТАЛЬНОЮ ОВАРІОЕКТОМІЄЮ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
11416. КЛІНІЧНІ, ПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНУ НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 46 стр.
11417. КЛІНІЧНІ, РЕОГРАФІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТАХ Автореферат 24 стр.
11418. КЛІНІЧНА І МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ МЕНІНГІТІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
11419. Клінічна ефективність аміодарону та його комбінацій з метопрололом або карведилолом в терапії пацієнтів з постійною фібриляцією передсердь Автореферат 33 стр.
11420. Клінічна ефективність бета-адреноблокаторів та структурно-функціональні зміни міокарда у хворих з постінфарктним кардіосклерозом Автореферат 25 стр.
11421. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОІНЕРТНИХ НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ ІЗ ТИТАНУ Автореферат 24 стр.
11422. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОЗАСОБІВ БАГАТОСПРЯМОВАНОЇ ДІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 26 стр.
11423. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАНДЕСАРТАНУ І МОКСОНІДИНУ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЕНАЛАПРИЛУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ Автореферат 29 стр.
11424. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ Автореферат 28 стр.
11425. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ В ЛІКУВАННІ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 23 стр.
11426. Клінічна ефективність селективної кріодеструкції передньої долі гіпофізу, як методу максимальної андрогенної блокади у хворих на прогресуючий метастатичний рак передміхурової залози. Автореферат 22 стр.
11427. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОХРОМНОЇ АНТИСЕПТИКИ І пробіотиків У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ на ХРОНІЧНИй ГНІЙНИй ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИй синуїт Автореферат 25 стр.
11428. КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АПАЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ І ЙОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 21 стр.
11429. КЛІНІЧНА ОЦІНКА АНАЛІЗУ ВИДИХУВАНОГО ГАЗУ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 28 стр.
11430. Клінічна оцінка варіабельності серцевого ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією лівого шлуночка Автореферат 30 стр.
11431. КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕРБІСОЛУ У ХВОРИХ НА АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ Автореферат 27 стр.
11432. Клінічна оцінка МАГІСТРАЛЬНОГО ПЕРИФЕРИЧНОГО КРОВОТОКУ, СТРУКТУРНИХ ЗМІН СУДИННОЇ СТІНКИ ТА ПОТІКЗАЛЕЖНОЇ ВАЗОДИЛАТАЦІЇ у хворих з хронічною серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією лівого шлуночка Автореферат 30 стр.
11433. КЛІНІЧНА ОЦІНКА РІЗНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 22 стр.
11434. КЛІНІЧНА ОЦІНКА ТА КОРЕКЦІЯ ЗМІН КОНЦЕНТРАЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ Автореферат 29 стр.
11435. КЛІНІЧНА ТА СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНІ ТОНІКО-КЛОНІЧНІ НАПАДИ Автореферат 18 стр.
11436. КЛІНІЧНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО – МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОРГАНІВ ТА СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ПІД ВПЛИВОМ ПРОДУКТІВ ТЕРМОДЕСТРУКЦІЇ ПОЛІЕТИЛЕНУ Автореферат 27 стр.
11437. КЛІНІЧНА ТИПОЛОГІЯ І ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ПЕРЕБІГУ РЕМІСІЙ ТЮТЮНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ Автореферат 25 стр.
11438. Клінічна характеристика загальносоматичних порушень та заходи їх профілактики у юнаків з різними умовами проживання Автореферат 25 стр.
11439. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН У ПОРОЖНИНІ РОТА, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ ФОРМАМИ ЛЕЙКЕМІЙ Автореферат 27 стр.
11440. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ ТОНЗИЛІТАМИ, ПІСЛЯ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 24 стр.
11441. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІЩОВОГО ЕНЦЕФАЛІТУ НА ВОЛИНІ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
11442. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІГЕМОЛІТИЧНОЇ ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 26 стр.
11443. КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВАРІАНТА ТИМПАНОПЛАСТИКИ ЗА “ЗАКРИТИМ” ТИПОМ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ З ХОЛЕСТЕАТОМОЮ Автореферат 21 стр.
11444. КЛІНІЧНЕ І МОРФОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОКСИЛАПАТИТНОЇ КЕРАМІКИ В СПОЛУЧЕННІ З ДЕМІНЕРАЛІЗОВАНИМ КІСТКОВИМ МАТРИКСОМ ДЛЯ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТІВ КІСТОК Автореферат 30 стр.
11445. Клінічне і патоморфологічне ОБҐРУНТУВАННЯ хірургічного лікування хворих на хронічний гнійний епі-, епімезотимпаніт Автореферат 30 стр.
11446. КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО РОГІВКОВОГО АСТИГМАТИЗМУ ПРИ ЕКСТРАКЦІЇ КАТАРАКТИ ЧЕРЕЗ ТУНЕЛЬНІ РОЗРІЗИ Автореферат 27 стр.
11447. КлініЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ ТА ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ ПРИ САЛЬМОНЕЛЬОЗІ У ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
11448. клінічне значення ВІЛЬНОГО ТА ЗВ’ЯЗАНОГО з імунними комплексами фібронектину ПРИ Гострій та хронічній HBV-інфекції Автореферат 25 стр.
11449. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ І ПОКАЗНИКІВ РЕОМЕТРІЇ СИРОВАТКИ КРОВІ У ХВОРИХ З ГОСТРОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 25 стр.
11450. Клінічне значення етапної діагностики природжених вад розвитку у дітей в оцінці ефективності заходів щодо їх попередження Автореферат 23 стр.
11451. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІКРОФЛОРИ ЖОВЧІ ТА БІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
11452. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО НЕСПЕЦИФІЧНОГО ПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ У ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
11453. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
11454. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ УРОФЛОУМЕТРІЇ ТА МІОГРАФІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЕНУРЕЗУ У ДІТЕЙ Автореферат 29 стр.
11455. КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І АПРОБАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ЗНІМНОГО МОСТОПОДІБНОГО ПРОТЕЗА Автореферат 18 стр.
11456. КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСТЕОТРОПНОЇ КЕРАМІКИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ Автореферат 28 стр.
11457. КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНІЙ СЕРОЗНІЙ ХОРІОРЕТИНОПАТІЇ Автореферат 29 стр.
11458. КЛІНІЧНЕ ТА ЛАБОРАТОРНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗУБОЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ ПРИ ОДНОСТОРОННІХ НЕОБМЕЖЕНИХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНИХ РЯДІВ Автореферат 30 стр.
11459. КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА НАСЛІДКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В У РЕЦИПІЄНТІВ НИРКОВИХ АЛОТРАНСПЛАНТАТІВ Автореферат 28 стр.
11460. КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ЮВЕНІЛЬНОГО РЕВМАТОЇДНОГО ТА ІНФЕКЦІЙНО-АЛЕРГІЧНОГО (РЕАКТИВНОГО) АРТРИТІВ У ДІТЕЙ З НВV-ІНФЕКЦІЄЮ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
11461. клінічний стан та метаболічний статус курчат-бройлерів при застосуванні комплексних сполук міді Автореферат 25 стр.
11462. КЛІНІЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КАПТОПРИЛУ ТА ЕНАЛАПРИЛУ ПІД ЧАС РАННЬОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРОСПЕКТИВНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ХВОРИХ НА Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 33 стр.
11463. КЛІНІЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ тактики У ПОТЕРПІЛИХ З АБДОМІНАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ Автореферат 52 стр.
11464. КЛІНІЧНО-МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГЛАДКОМ’ЯЗОВИМИ ПУХЛИНАМИ МАТКИ Автореферат 23 стр.
11465. КЛІНІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ТРАВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ Автореферат 40 стр.
11466. КЛІНІЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОДАГРИ У ХВОРИХ З УРАЖЕННЯМ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 23 стр.
11467. КЛІТИННІ РЕАКЦІЇ ВОГНИЩА ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ДІЇ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО -ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
11468. КЛІТИННІ ТА ГУМОРАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ОРГАНІЧНИХ НІТРАТІВ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Автореферат 31 стр.
11469. Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum schwabeКлітинна селекція пшениці на стійкість до некротрофних грибних патогенів Автореферат 31 стр.
11470. КЛІТИННО-МЕМБРАННІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ПОЧАТКОВИХ СТАДІЙ ХРОНІЧНИХ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ІШЕМІЙ Автореферат 49 стр.
11471. КЛІТИННО-ТКАНИННІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ВИРАЗКОВО - РАНЕВИХ ДЕФЕКТІВ НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 47 стр.
11472. КЛІЩІ (ACARINA), ПОВ'ЯЗАНІ З КОРОЇДАМИ (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) ПІВДЕННОГО УЗБЕРЕЖЖЯ КРИМУ Автореферат 27 стр.
11473. Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України Автореферат 30 стр.
11474. КЛАПАННА КАРДІОМІОПАТІЯ: УЛЬТРАЗВУКОВІ МЕТОДИ У ВИЯВЛЕННІ, ОЦІНЦІ ПРОГНОЗУ І ВИБОРІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ Автореферат 63 стр.
11475. КЛАПАНОЗБЕРІГАЮЧІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ВРОДЖЕНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА Автореферат 29 стр.
11476. КЛАРНЕТ У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ЄВРОПИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
11477. КЛАС БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ГІПЕРГЕОМЕТРИЧНОГО ТИПУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 14 стр.
11478. КЛАСИ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ ДОСКОНАЛИХ ДВІЙКОВИХ РЕШІТОК Автореферат 18 стр.
11479. КЛАСИ ФУНКЦІЙ ТА ЧИСЕЛ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ТА ГЕНЕРУЮЧИМИ МОДЕЛЯМИ ОБЧИСЛЕНЬ Автореферат 20 стр.
11480. Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами Автореферат 19 стр.
11481. КЛАСИФIКАЦIЙНI ЗАДАЧI В ТЕОРIЇ МОДУЛЯРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ГРУП Автореферат 36 стр.
11482. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РІВНЯНЬ КОНВЕКЦІЇ–ДИФУЗІЇ ТА РІВНЯНЬ ШРЬОДІНГЕРА Автореферат 17 стр.
11483. Класифікаційні моделі та системні МЕТОДИ інформаційної підготовки та підтримки багатокритеріальних рішень Автореферат 24 стр.
11484. КЛАСИФІКАЦІЙНІ СХЕМИ В ЛІНГВІСТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК Автореферат 21 стр.
11485. Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять Автореферат 24 стр.
11486. КЛАСИФІКАЦІЯ ДАНИХ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ НЕЙРО-ФАЗЗІ АРХІТЕКТУР Автореферат 27 стр.
11487. КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ МЕТОДИЦІ Автореферат 26 стр.
11488. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці Автореферат 26 стр.
11489. КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙНИХ РІВНЯНЬ МАЛОЇ ДОВЖИНИ НА КВАЗІГРУПОВИХ ОПЕРАЦІЯХ Автореферат 22 стр.
11490. Класичні та квантові гіпергрупи Автореферат 25 стр.
11491. КЛАСИЧНА ГРЕКО-РИМСЬКА МІФОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ Автореферат 63 стр.
11492. КЛАСИЧНА ТА УМОВHА СИМЕТРІЯ HЕЛІHІЙHИХ ХВИЛЬОВИХ РІВHЯHЬ Автореферат 13 стр.
11493. КЛАСИЧНИЙ І НЕКЛАСИЧНИЙ ПІДХОДИ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬСТВА (порівняльний аналіз) Автореферат 23 стр.
11494. КЛАСИЧНИЙ І НЕКЛАСИЧНИЙ ПІДХОДИ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ФЕНОМЕНУ ВЛАДИ Автореферат 22 стр.
11495. Кластери кобальту Co3(3–C–X)(CO)9 – стабілізатори окиснення органічних сполук Автореферат 22 стр.
11496. КЛАСТЕРИ ЯК ФОРМА РИНКОВОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН Автореферат 27 стр.
11497. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ РОЗГАЛУЖЕНОГО ДОСТУПУ Автореферат 20 стр.
11498. КЛАСТЕРНА БУДОВА НЕУПОРЯДКОВАНИХ МЕТАЛІЧНИХ СИСТЕМ. Автореферат 41 стр.
11499. КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ ПСЕВДОСПІНОВИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 26 стр.
11500. КЛЕЄНИЙ ДЕРЕВ'ЯНИЙ БРУС ПІДВИЩЕНОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114  [115]  116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389