Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

11301. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ТА ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДИК ДЕТОКСИКАЦІЇ В ЛІКУВАННІ РОЗЛИТОГО ПЕРИТОНІТУ Автореферат 52 стр.
11302. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ЕНДОЦЕРВІКОЗІВ, УСКЛАДНЕНИХ ПАПІЛОМАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 23 стр.
11303. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ КРАУРОЗУ ВУЛЬВИ Автореферат 23 стр.
11304. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНОГО СИНДРОМУ Автореферат 28 стр.
11305. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ЗАПАЛЬНО-НЕЙРОІМУННИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ Автореферат 54 стр.
11306. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу Автореферат 33 стр.
11307. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ МЕТАЛОПРОТЕЇНІВ І ГЛІКОКОН’ЮГАТІВ КРОВІ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ Автореферат 25 стр.
11308. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту з метою нефропротекції при артеріальній гіпертензії Автореферат 29 стр.
11309. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СТЕНОКАРДІЮ НАПРУГИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ Автореферат 28 стр.
11310. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ШЛУНКОВИХ ДИСРИТМІЙ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ Автореферат 29 стр.
11311. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ПОЄДНАНИХ ДОБРОЯКІСНИХ ПРОЦЕСАХ МАТКИ Автореферат 42 стр.
11312. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування неспецифічних вульвовагінітів у дівчаток препубертатного віку Автореферат 31 стр.
11313. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ШКІРИ ТА СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК У ЖІНОК З ПОСТОВАРІОЕКТОМІЧНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 50 стр.
11314. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ПОЄДНАНОЇ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОТЕКТОРНИХ ФАКТОРІВ ОРГАНІЗМУ Автореферат 52 стр.
11315. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЛЕГЕНЕВИХ КРОВОХАРКАНЬ І КРОВОТЕЧ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ Автореферат 45 стр.
11316. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ ТИПУ В ТА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ Автореферат 24 стр.
11317. Клініко-патогенетичне ОБҐРУНТУВАННЯ нейропротекторної терапії легкої черепно-мозкової травми Автореферат 25 стр.
11318. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПСОРІАЗУ З АНАЛІЗОМ ДИНАМІКИ ПСИХО-СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ХВОРИХ Автореферат 31 стр.
11319. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РОЖЕВІ ВУГРИ Автореферат 27 стр.
11320. Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики метастазування раку гортані Автореферат 25 стр.
11321. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ КОРЕКЦІЇ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ Автореферат 25 стр.
11322. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ У ВАГІТНИХ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ Автореферат 31 стр.
11323. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯПРОФІЛАКТИКИ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ Автореферат 24 стр.
11324. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ТА ХРОНОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЛЕОТЕРАПІЇ ТА КЕРОВАНОЇ ГАЛОАЕРОЗОЛЬТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ Автореферат 57 стр.
11325. Клініко-патогенетичний взаємозв’язок і лікування хронічного бронхіту, поєднаного з ішемічною хворобою серця Автореферат 25 стр.
11326. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ СКРИНІНГ УРОНЕФРОПАТІЙ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 22 стр.
11327. КЛІНІКО-ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ АДЕНОМІОЗУ МАТКИ Автореферат 26 стр.
11328. КЛІНІКО-ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАЗОМОТОРНОГО РИНІТУ ПРИ ТРИВАЛОМУ ЗАСТОСУВАННІ НАЗАЛЬНИХ ДЕКОНГЕСТАНТІВ Автореферат 28 стр.
11329. КЛІНІКО-ПАТОФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВВІДНОШЕНЬ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ТА СЕРЦЕВО– СУДИННИХ ПОРУШЕНЬ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ЗАКРИТИХ ЧЕРЕПНО–МОЗКОВИХ ТРАВМ Автореферат 23 стр.
11330. КЛІНІКО-ПСИХОЛОЃІЧНЕ ОБЃРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ВЕДЕННЯ ПОЛОЃІВ Автореферат 25 стр.
11331. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ПРИМУСОВОМУ ЛІКУВАННІ З ПОСИЛЕНИМ НАГЛЯДОМ Автореферат 20 стр.
11332. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКАМИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ДИЗАРТРІЇ, ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАЗЕРОПУНКТУРИ Автореферат 19 стр.
11333. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕПСИХОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ (системний аналіз проблеми) Автореферат 25 стр.
11334. КЛіНіКО-ПСИХОПАТОЛОГіЧні ОСОБливОСТі ПСИХіЧнОГО ІНФАНТИЛіЗМу У Військовослужбовців строкової СЛУЖБи Автореферат 31 стр.
11335. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ТА ЇХ КОРИГУВАННЯ Автореферат 26 стр.
11336. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ З ТРИВАЛИМ ТЕРМІНОМ ПЕРЕБУВАННЯ У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ 14.01.16 – психіатрія Автореферат 21 стр.
11337. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ НА ФОНІ ОРГАНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 27 стр.
11338. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ПОСТТРАВМАТИЧНІ СТРЕСОВІ РОЗЛАДИ І РОЗЛАДИ АДАПТАЦІЇ ТА ЇХ КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
11339. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ТА ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ-ПРАВОПОРУШНИКІВ І ЇХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 28 стр.
11340. Клініко-психопатологічні та психологічні особливості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості Автореферат 29 стр.
11341. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ АГРЕСИВНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ Автореферат 21 стр.
11342. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА, КОРЕКЦІЯ ТА ПРОГНОЗ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 30 стр.
11343. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТАЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ Автореферат 19 стр.
11344. Клініко-психопатологічна характеристика соматоформної вегетативної дисфункції серця та серцево-судинної системи у осіб молодого віку Автореферат 27 стр.
11345. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ Й ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СТРЕСОМ, У ГІРНИКІВ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ ДОНБАСУ Автореферат 23 стр.
11346. КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ ОТОСКЛЕРОТИЧНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 29 стр.
11347. КЛІНІКО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ВИЗНАНИХ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ, І ОСОБЛИВОСТІ СКОЕНИХ НИМИ ПРОТИПРАВНИХ ДІЯНЬ Автореферат 32 стр.
11348. КЛІНІКО-СТАТИСТИЧНЕ ОБґРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ Автореферат 22 стр.
11349. КЛІНІКО-ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ АЛКОГОЛЬНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ Автореферат 31 стр.
11350. КЛІНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ НА ВЕРХНЮ ЩЕЛЕПУ Автореферат 16 стр.
11351. КЛІНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛАСТИЧНИХ ПЛАСТМАС Автореферат 21 стр.
11352. Клініко-технологічне обгрунтування використання фіксуючих елементів при лікуванні хворих частковими знімними пластинковими протезами Автореферат 23 стр.
11353. КЛІНІКО-ТОПОГРАФІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБІВ МІНІІНВАЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЖОВЧНОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ Автореферат 25 стр.
11354. КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІГРЕНІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 25 стр.
11355. КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ НА ХВОРОБУ ПАРКІНСОНА, МОЖЛИВІ ШЛЯХИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 28 стр.
11356. Клініко-фізіологічне обгрунтування вольового керування диханням при зниженні функціональних резервів зовнішнього дихання та інтенсивних фізичних тренуваннях Автореферат 49 стр.
11357. КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ У ХВОРИХ З СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 26 стр.
11358. КЛІНІКО-ФЕНОТИПІЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З КРИЗОВИМ ПЕРЕБІГОМ І ГЕОМАГНІТНІ ЧИННИКИ Автореферат 24 стр.
11359. Клініко-функціональні і морфологічні зміни серцево-судинної системи у пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії та хронічною постемболічною легеневою гіпертензією Автореферат 48 стр.
11360. КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІТОТЕРАПІЇ ДИСКІНЕЗІЙ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ НЕКАМ’ЯНОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ Автореферат 27 стр.
11361. КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОБМЕЖЕНЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ ІІ СТАДІЇ Автореферат 32 стр.
11362. КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДНЕБІННО-ГЛОТКОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІСЛЯ УРАНОПЛАСТИКИ Автореферат 28 стр.
11363. КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ І ЛАПАРОТОМНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩАННЯ Автореферат 26 стр.
11364. КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХВОРИХ ПРИ ПОЄДНАННІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ З СИНДРОМОМ СОННОГО АПНОЕ Автореферат 25 стр.
11365. клініко-функціональна діагностика нефропатії у коней Автореферат 32 стр.
11366. КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА АНАСТОМОЗІВ ТОВСТОЇ КИШКИ, СТВОРЕНИХ РІЗНИМИ ТИПАМИ ЗШИВАЮЧИХ АПАРАТІВ Автореферат 29 стр.
11367. Клініко-функціональна характеристика неспецифічної бронхіальної гіперчутливості у дітей, хворих на бронхіальну астму Автореферат 53 стр.
11368. Клініко-функціональна характеристика серцево-судинної системи дітей шкільного віку з вегетативними дисфункціями і хронічними вогнищами інфекції та їх реабілітація Автореферат 30 стр.
11369. КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ – МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ Автореферат 27 стр.
11370. КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УРАЖЕННЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ГІПОКСИЧНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 32 стр.
11371. КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ПАЦІЄНТІВ ДО ТЕРАПЕВТИЧНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ З ЗАСТОСУВАННЯМ ХОЛТЕРІВСЬКОГО КАРДІОМОНІТОРУВАННЯ Автореферат 24 стр.
11372. КЛІНІКОГЕМОДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ ЕРЕБРАЛЬНИХ СУДИННИХ ПОРУШЕНЬ У ПІДЛІТКІВ З ПЕРВИННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 29 стр.
11373. КЛІНІКОЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАТИВНИХ ТА КОНСЕРВАТИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 26 стр.
11374. КЛІНІКОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ обгрунтування ЗАСТОСУВАННЯ КРІОДЕСТРУКЦІЇ ПУХЛИНИ У хірургічному, комбІнованомУ І ПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ Автореферат 38 стр.
11375. КЛіНіКоМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВНИХ ПАХВИнниХ ГРИЖ Автореферат 26 стр.
11376. КЛІНІКО–ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АНТИСЕПТИКІВ У ЛІКУВАННІ ПЕРІОДОНТИТІВ Автореферат 24 стр.
11377. КЛІНІКО–ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ ГЕРПЕТИЧНОЇ МОНО І МІКСТ–ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 50 стр.
11378. КЛІНІКО–ЛАБОРАТОРНІ І ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧІ АСПЕКТИ ЕПІДЕРМАЛЬНОЇ АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ ІЗ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ Автореферат 29 стр.
11379. КЛІНІКО–МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНОЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЇЇ ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
11380. КЛІНІКО–ПАТОГЕНЕТИЧНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ГЕМОКОАГУЛЯЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ТА СУДИННОГО ГЕМОСТАЗУ ПРИ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 29 стр.
11381. КЛІНІКО–ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕРАПІЇ ПРЕЕКЛАМПСІЇ Автореферат 26 стр.
11382. КЛІНІКО–ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З АНГІОГРАФІЧНО НЕЗМІНЕНИМИ ВІНЦЕВИМИ АРТЕРІЯМИ: СВОЄРІДНІСТЬ ПЕРЕБІГУ, ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВА ГЕМОДИНАМІКА ТА КОНТРАКТИЛЬНА АКТИВНІСТЬ МІОКАРДА Автореферат 31 стр.
11383. Клінічні аспекти Реактивно-дистрофічних уражень малих слинних залоз порожнини рота та їх корекцІЯ Автореферат 26 стр.
11384. КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІШЕМІЇ МІОКАРДА ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, СУЧАСНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ПІДХОДИ Автореферат 28 стр.
11385. клінічні дослідження методів імплантації інтраокулярної лінзи при відсутності капсульної опори Автореферат 24 стр.
11386. КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ДОСЯГНЕННЮ ТА ПІДТРИМАННЮ МІДРІАЗУ Автореферат 26 стр.
11387. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АЛЕРГІЧНИХ РИНІТІВ, ВИКЛИКАНИХ ЕПІДЕРМАЛЬНИМИ АЛЕРГЕНАМИ Автореферат 25 стр.
11388. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП Автореферат 24 стр.
11389. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП Автореферат 28 стр.
11390. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ З ОЗНАКАМИ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ Автореферат 21 стр.
11391. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТЕНОКАРДІЇ НАПРУЖЕННЯ І БЕЗБОЛЬОВОЇ ФОРМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПРИ РІЗНОМУ РІВНІ ГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ І ЇЇ КОРЕКЦІЯ Автореферат 23 стр.
11392. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ І МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПАНСИВНОГО ТА ІНФІЛЬТРАТИВНОГО РАКУ ШЛУНКА Автореферат 29 стр.
11393. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ І ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕТИНОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ЮВЕНІЛЬНИЙ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ (Клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 43 стр.
11394. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 51 стр.
11395. Клінічні прояви та прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет і без такого Автореферат 31 стр.
11396. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, ПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ МЕНІНГІТАХ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 50 стр.
11397. КЛІНІЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ Автореферат 25 стр.
11398. КЛІНІЧНІ ТА ІМУНОБІОХІМІЧНІ ПРОЯВИ ОСТЕОАРТРОЗУ У ПІДЛІТКІВ НА ТЛІ ГІПЕРМОБІЛЬНОГО СИНДРОМУ Автореферат 29 стр.
11399. КЛІНІЧНІ ТА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА ТА ЇЇ ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 56 стр.
11400. Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані. Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113  [114]  115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389