Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

11201. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПРЕДИКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІНУТРІЄНТНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 60 стр.
11202. Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування Автореферат 59 стр.
11203. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ РОЛІ МІКРО- ТА МАКРОЕЛЕМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ ТА ЦИРОЗИ ПЕЧІНКИ Автореферат 22 стр.
11204. Клініко-патогенетичні та терапевтичні аспекти хронічних захворювань гастродуоденальної системи у хворих на цукровий діабет Автореферат 29 стр.
11205. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА І ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖКИХ ФОРМ ЛЕПТОСПІРОЗУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ Автореферат 49 стр.
11206. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ТА СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКУ: ЗНАЧЕННЯ ЗМІН КИСНЕВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТКАНИН ТА ВИЗНАЧАЮЧИХ ЙОГО ПРОЦЕСІВ Автореферат 59 стр.
11207. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки Автореферат 27 стр.
11208. Клініко-патогенетична оцінка кровоплину слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки та удосконалення комплексного лікування дітей з хронічними гастродуоденітами Автореферат 26 стр.
11209. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ РІЗНИХ ФОРМ СТЕНОКАРДІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
11210. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ГЕПАТИТАХ В І С Автореферат 25 стр.
11211. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ПОЗИТИВНИХ ГОСТРОФАЗНИХ БІЛКІВ, ДЕСТРУКЦІЇ КЛІТИН І МЕТАБОЛІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЗА РІЗНИХ ГОСТРИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ Автореферат 58 стр.
11212. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ Автореферат 26 стр.
11213. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРТРОПАТІЙ У ХВОРИХ З ГІПОТИРЕОЗОМ Автореферат 24 стр.
11214. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ МІОКАРДА ТОНЗИЛОГЕННОГО ГЕНЕЗА У ДІТЕЙ Автореферат 40 стр.
11215. Клініко-патогенетична характеристика нейроциркуляторної дистонії та оптимізація лікування хворих підліткового віку Автореферат 30 стр.
11216. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСПЕЦИФІЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ З ПОЗАКИШКОВИМИ УРАЖЕННЯМИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО ТЕРАПІЇ Автореферат 52 стр.
11217. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ПЕРИОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ: ПІДХОДИ ДО КОНТРОЛЮ ТА КОРЕКЦІЇ Автореферат 30 стр.
11218. Клініко-патогенетична характеристика поперекових вертеброгенно обумовлених больових синдромів Автореферат 21 стр.
11219. Клініко-патогенетична характеристика розсіяного склерозу у зоні високого ризику захворювання Автореферат 27 стр.
11220. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНОЇ СКЛЕРОДЕРМІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЛІКУВАННЯ Автореферат 60 стр.
11221. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ НА ТЛІ ВТОРИННИХ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ Автореферат 25 стр.
11222. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ ХРОНІЧНОГО НЕКАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, СПОЛУЧЕНОГО З ХРОНІЧНИМИ ОБСТРУКТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ Автореферат 28 стр.
11223. Клініко-патогенетична характеристика та лікування хво-рих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з пептичною ви-раз-кою дванадцятипалої кишки Автореферат 30 стр.
11224. Клініко-патогенетична характеристика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднанні з ожирінням Автореферат 26 стр.
11225. Клініко-патогенетична характеристика та лікування хронічного панкреатиту на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій Автореферат 29 стр.
11226. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ МЕТЕОПАТИЧНИХ РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ, СПОЛУЧЕНИЙ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 23 стр.
11227. Клініко-патогенетична характеристика та хірургічне лікування ускладнених форм бешихи Автореферат 27 стр.
11228. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ ІЗ ЗАТЯЖНИМ ПЕРЕБІГОМ Автореферат 62 стр.
11229. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЖЕНЬ ВЕГЕТАТИВНОЇ І ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМ ПРИ ДИФТЕРІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 31 стр.
11230. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТУ, СПОЛУЧЕНОГО З ХРОНІЧНИМ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ, ТА ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ Автореферат 32 стр.
11231. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ ІЗ СУПУТНІМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ Автореферат 66 стр.
11232. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХОЛЕСТЕРОЗУ ЖОВЧНОГО МІХУРА В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 26 стр.
11233. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АДСОРБЦІЙНОЇ ТЕНЗІОРЕОМЕТРІЇ ШЛУНКОВОГО СОКУ ТА КРОВІ У ХВОРИХ З ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИМИ ПЕПТИЧНИМИ ВИРАЗКАМИ Автореферат 22 стр.
11234. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ РЕВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ Автореферат 22 стр.
11235. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІН МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕРИТРОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПРИ РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМАХ ДИФТЕРІЇ. Автореферат 26 стр.
11236. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІН ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТАХ ТА ЦИРОЗАХ ПЕЧІНКИ Автореферат 28 стр.
11237. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПАРАМЕТРІВ АДСОРБЦІЙНОЇ ТЕНЗІОМЕТРІЇ КРОВІ І СЕЧІ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЧЕРВОНОМУ ВОВЧАКУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 24 стр.
11238. клініко-патогенетичне значення порушень реології сечі у хворих на хронічний гломерулонефрит Автореферат 19 стр.
11239. клІнІко-патогенетичне ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ Й ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ ПРИ генітальному кандидозі У ЖІНОК Автореферат 52 стр.
11240. КлІнІко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку Автореферат 28 стр.
11241. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЛУТАРГІНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ Автореферат 26 стр.
11242. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ПОРОДІЛЬ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ АКУШЕРСЬКІ КРОВОТЕЧІ Автореферат 32 стр.
11243. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФОСАМАКСУ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСТЕОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Автореферат 28 стр.
11244. клініко-патогенетичне обгрунтування глюкокортикоїдної терапії при ускладнених формах гострих респіраторно-вірусних інфекцій у дітей раннього віку з тимомегалією Автореферат 25 стр.
11245. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК ПІСЛЯ ТУБЕКТОМІЇ Автореферат 28 стр.
11246. Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованої терапії та профілактики постхолецистектомічного синдрому Автореферат 29 стр.
11247. Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованої терапії хронічних гастродуоденітів у дітей (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 51 стр.
11248. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ І ІМУНОКОРЕКЦІЇ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ Автореферат 22 стр.
11249. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЮЮЧИХ ФАКТОРІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИДАТКІВ МАТКИ Автореферат 25 стр.
11250. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРВАЛЬНОЇ ГІПОКСИТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ Автореферат 32 стр.
11251. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТАНУ ТА СИНГЛЕТНО-КИСНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНОПАТІЯХ, ІНДУКОВАНИХ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕпАРАТАМИ Автореферат 29 стр.
11252. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬФА-2в ІНТЕРФЕРОНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЛЕЙОМІОМУ МАТКИ Автореферат 34 стр.
11253. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГАЛЕНОВИХ ПРЕПАРАТІВ ДЕВ’ЯСИЛУ ВИСОКОГО У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРОДУОДЕНІТ, ПОЄДНАНИЙ іЗ ХРОНІЧНИМ НЕКАМЕНЕВИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ Автореферат 31 стр.
11254. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування глутаргіну при алкогольній хворобі печінки Автореферат 24 стр.
11255. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ МЕТОДІВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КОЛІТ Автореферат 27 стр.
11256. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРАКТУ РОДІОЛИ РІДКОГО ТА СИНГЛЕТНО-КИСНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 26 стр.
11257. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДЕЦИМЕТРОВОГО ТА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РЕАКТИВНІ АРТРИТИ Автореферат 27 стр.
11258. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ І СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОЇ КИШКИ Автореферат 28 стр.
11259. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ ТА ФІТОПРЕПАРАТІВ У ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ Автореферат 38 стр.
11260. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КУТИКУЛИ ШЛУНОЧКІВ КУРЕЙ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ДАМПІНГ-СИНДРОМУ Автореферат 29 стр.
11261. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІЛДРОНАТУ ТА ТІОТРИАЗОЛІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ ПОЛІНЕЙРОПАТІЮ Автореферат 27 стр.
11262. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТОТЕРАПІЇ ТА КАЛЬЦЕМІНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА АРТРОЗ Автореферат 26 стр.
11263. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування моексиприлу та емоксипіну в комплексній терапії хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом Автореферат 30 стр.
11264. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 31 стр.
11265. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування препаратів перстачу прямостоячого у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним некаменевим холециститом Автореферат 29 стр.
11266. КлІніко-патогенетичне обгрунтування Застосування спеціальної молочної суміші “Alprem” у комплексному виходжуванні недоношених дітей Автореферат 30 стр.
11267. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ Автореферат 26 стр.
11268. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА АРТРОЗ Автореферат 49 стр.
11269. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРІВ НУКЛЕЇНОВОЇ ПРИРОДИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 52 стр.
11270. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ ТА СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ РЕТИНОПАТІЇ Автореферат 34 стр.
11271. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ З ВОБЕНЗИМОМ ТА КАНДЕСАРТАНОМ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА ПОЄДНАНИЙ З ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ Автореферат 31 стр.
11272. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 30 стр.
11273. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ В ПОЄДНАННІ З ПАТОЛОГІЄЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ У ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
11274. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ САЛЬПІНГООФОРИТІВ. ПОЄДНАНИХ З ФОНОВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 17 стр.
11275. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ КАНДИДО-ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ ( КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 45 стр.
11276. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ КАЛЬЦІЮ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 28 стр.
11277. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ЕЛЕКТРОЛІТОВИДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 29 стр.
11278. Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень натрійуретичної функції нирок в терапії артеріальної гіпертензії у хворих на остеоартроз Автореферат 29 стр.
11279. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ТРОМБОЦИТАРНО-СУДИННОГО ГЕМОСТАЗУ У ВАГІТНИХ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ Автореферат 26 стр.
11280. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ РЕОЛОГІЧНИХ ТА КОАГУЛЯЦІЙНИХ ЗМІН КРОВІ У ХВОРИХ НА ГЕМОРАГІЧНИЙ ТА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТИ Автореферат 32 стр.
11281. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ БРОНХІТІВ У ДІТЕЙ У ПОЄДНАННІ З ОСТЕОПЕНІЄЮ Автореферат 34 стр.
11282. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ТЯЖКИХ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ, З УРАХУВАННЯМ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 26 стр.
11283. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З HELICOBACTER PYLORI-АСОЦІЙОВАНИМИ ДУОДЕНАЛЬНИМИ ВИРАЗКАМИ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ Автореферат 26 стр.
11284. Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця Автореферат 25 стр.
11285. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ З СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 26 стр.
11286. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНИХ І НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ЕНДОМЕТРИТІВ Автореферат 23 стр.
11287. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ У ДІТЕЙ ІЗ ПЕРИНАТАЛЬНИМИ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Автореферат 34 стр.
11288. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПОЗАЛІКАРНЯНИХ ПНЕВМОНІЙ З УСКЛАДНЕННЯМИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 26 стр.
11289. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДІТЯМ РІЗНИХ ГРУП РАДІАЦІЙНОГО РИЗИКУ Автореферат 44 стр.
11290. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АЕРОЗОЛЬНОЇ ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЇ ПРИ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЯХ Автореферат 51 стр.
11291. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Використання альтану і дицетелу в комплексному лікуванні хронічного некаменевого холециститу Автореферат 30 стр.
11292. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ Автореферат 26 стр.
11293. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТІВ ПРИ ХРОНІЧНИХ ГАСТРИТАХ ІЗ СУПУТНІМИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИМИ СТАНАМИ Автореферат 24 стр.
11294. Клініко-патогенЕТИчне обґрунтування ефективності антихелікобактерної терапії при хронічному рецидивуючому панкреатиті Автореферат 27 стр.
11295. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ застосування імуномодуляторів та ензимотерапії у вагітних з хламідійною інфекцією Автореферат 33 стр.
11296. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування індукованих автоколивань у комплексному лікуванні хворих на обмежену склеродермію Автореферат 29 стр.
11297. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АМІЗОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 25 стр.
11298. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування електростимуляції та дециметрохвильової терапії в комплексі з радоновими ваннами у хворих на різні неврологічні синдроми поперекового остеохондрозу Автореферат 26 стр.
11299. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕРБІСОЛУ ТА ПИЛКУ КВІТКОВОГО У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ З СУПУТНІМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ І БІЛІАРНОЇ СИСТЕМ Автореферат 30 стр.
11300. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КАРВЕДИЛОЛУ ТА КРАТАЛУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112  [113]  114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389