Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

10901. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ І МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПАРОДОНТИТУ У НАСЕЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ Автореферат 23 стр.
10902. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ І ЦИТОБРОНХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЦИДИВУЮЧИХ І ХРОНІЧНИХ БРОНХІТІВ У ДІТЕЙ. ПРОГНОЗ І ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 23 стр.
10903. Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю Автореферат 20 стр.
10904. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКА У ПОСТІНФЕКЦІЙНИЙ ПЕРІОД Автореферат 28 стр.
10905. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ПИЛОВОГО БРОНХІТУ Автореферат 22 стр.
10906. Клініко-імунологічні особливості адаптації новонароджених від матерів, які отримували лімфоцитотерапію під час вагітності Автореферат 24 стр.
10907. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ У РІзНИХ ГРУПАХ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ КРИМУ Автореферат 21 стр.
10908. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ХІМІОТЕРАПІЇ, РЕКОМБІНАНТНИХ ІНТЕРФЕРОНУ ТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-2 У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ В СТАДІЇ АКСЕЛЕРАЦІЇ Автореферат 33 стр.
10909. Клініко-імунологічні особливості діагностики та лікування хворих на хронічний риніт при патології піднебінних мигдаликів Автореферат 25 стр.
10910. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКСТ-ІНФЕКЦІЙ ГРУПИ TORCH У НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 27 стр.
10911. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕФРОПАТІЙ ВАГІТНИХ І ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ В КАТАМНЕЗІ Автореферат 24 стр.
10912. клініко-імунологічні особливості остеодефіцитних станів при розсіяному склерозі та їх корекція кальцеміном-адванс і протефлазидом Автореферат 30 стр.
10913. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОСТРОГО САЛЬПІНГООФОРИТУ І ЙОГО КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕМОКОРДУ Автореферат 25 стр.
10914. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ФОНІ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ЧАСТО ТА ТРИВАЛО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 33 стр.
10915. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ГРУПИ РИЗИКУ З ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ІНФІКУВАННЯ Автореферат 32 стр.
10916. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ КОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 32 стр.
10917. Клініко-імунологічні показники та морфологічні зміни органів імунної системи при бактерійних менінгітах та менінгоенцефалітах Автореферат 31 стр.
10918. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ З ПРЕ- І ПЕРИНАТАЛЬНИМ УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ І МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 22 стр.
10919. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ, ОБУМОВЛЕНОЇ ІНФЕКЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ, ШЛЯХИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
10920. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СИНДРОМУ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 28 стр.
10921. Клініко-імунологічні та мікробіологічні критерії діагностики, профілактики і лікування пневмоній, пов’язаних зі штучною вентиляцією легень, у недоношених новонароджених Автореферат 30 стр.
10922. Клініко-імунологічні та магнітно-резонансно-томографічні співставлення при різних типах перебігу розсіяного склерозу Автореферат 22 стр.
10923. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК З НВS-АНТИГЕНЕМІЄЮ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ Автореферат 24 стр.
10924. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА АКТИВНИХ ФОРМ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ З ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ІМУНОТЕРАПІЇ Автореферат 21 стр.
10925. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО ЕНТЕРОСОРБЕНТУ АНТРАЛЕН В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ Автореферат 23 стр.
10926. клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування карофлава при хронічному атрофічному фарингіті Автореферат 19 стр.
10927. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОРВІТИНУ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 29 стр.
10928. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПСОРІАЗУ КОМПЛЕКСОМ n-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ, ВІТАМІНАМИ D, А ТА УЛЬТРАФІОЛЕТОВИМ ОПРОМІНЕННЯМ Автореферат 26 стр.
10929. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АДЕНОВІРУСНІ КОН’ЮНКТИВІТИ Автореферат 26 стр.
10930. Клініко-імунологічна характеристика і УДОСКОНАЛЕННЯ лікування гострих респіраторних захворювань у дітей Автореферат 28 стр.
10931. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ТИПАМИ АЦЕТИЛЮВАННЯ Автореферат 29 стр.
10932. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІПЕРМОБІЛЬНОГО СИНДРОМУ ТА АРТРИТІВ НА ЙОГО ФОНІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 25 стр.
10933. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОНАРОДЖЕНИХ З ВНУТРІУТРОБНОЮ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 22 стр.
10934. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В І С У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Автореферат 23 стр.
10935. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
10936. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ ТА РЕАКТИВНИЙ АРТРИТИ ПРИ НАЯВНОСТІ ПІЛОРИЧНОГО ХЕЛІКОБАКТЕРІОЗУ ТА ДИСБАКТЕРІОЗУ КИШЕЧНИКА Автореферат 32 стр.
10937. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ДИФУЗНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ДІТЕЙ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ Автореферат 23 стр.
10938. КлІнІко-імунологічне обгрунтування комплексної терапії ХРОНІЧНОГО обструктивнОГО захворюванНЯ легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів Автореферат 29 стр.
10939. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАНННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ У ДІТЕЙ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ УМОВАХ Автореферат 25 стр.
10940. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексного лікування гнійно-запальних захворювань післяпологового періоду Автореферат 29 стр.
10941. Клініко-імунологічне та комп’ютерно-спірографічне обгрунтування використання уролесану та імуналу у комплексному лікуванні хронічного обструктивного бронхіту. Автореферат 21 стр.
10942. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕБІГ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 28 стр.
10943. КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАН ТКАНИН ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНОГО СЕГМЕНТА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГРАНУЛЮЮЧОМУ ПЕРІОДОНТИТІ ТИМЧАСОВИХ МОЛЯРІВ У ДІТЕЙ 7-11 РОКІВ Автореферат 27 стр.
10944. КЛІНІКО-ІМУНОЛОҐІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФЛУРЕНІЗИДУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РЕАКТИВНІ АРТРИТИ, ПОЄДНАНІ З ХРОНІЧНИМ УРОҐЕНІТАЛЬНИМ ХЛАМІДІОЗОМ Автореферат 25 стр.
10945. КЛІНІКО-ІМУНОПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ та ЇХ ПРОФІЛАКТИКА В ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ ДОНБАСУ Автореферат 49 стр.
10946. КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ КОМБІНОВАНИХ ПОРУШЕНЬ РИТМУ СЕРЦЯ У ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
10947. КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АЛКОГОЛЬНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ ТА РОЗРОБКА СХЕМ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 21 стр.
10948. Клініко-інструментальні особливості перебігу та ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА діагностика кардіоміопатіЇ у дітей Автореферат 23 стр.
10949. КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТА БІОХІМІЧНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ІШЕМІЯХ У ХВОРИХ МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
10950. Клініко-інструментальна діагностика і лікування цереброваскулярних порушень, обумовлених патологічноЮ звивиСтістю, гіпо- і аплазією прецеребральних артерій при вродженій слабкості сполучної тканини у дітей Автореферат 33 стр.
10951. КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКУ РОЗВИТКУ РАПТОВОЇ КАРДІАЛЬНОЇ СМЕРТІ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ПРОГРЕСУЮЧУ СТЕНОКАРДІЮ НА ОСНОВІ ПРОСПЕКТИВНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ Автореферат 30 стр.
10952. КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА і ЛІКУВАННЯ хворих з атеротромботичним і кардіоемболічним ПІДТИПами ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ Автореферат 29 стр.
10953. КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І МЕДИКАМЕНТОЗНА ПРОФІЛАКТИКА РАННІХ КАРДІАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 25 стр.
10954. КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ЗА ДАНИМИ ТРИВАЛОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ Автореферат 33 стр.
10955. КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІДІОПАТИЧНИХ КАРДІОМІОПАТІЙ У ДІТЕЙ ТА ЇХ ВИХОДИ   Автореферат 21 стр.
10956. КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІПЕРТРОФІІ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА РІЗНОГО ГЕНЕЗУ ( У СПОРТСМЕНІВ, ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ, ГІПЕРТРОФІЧНІЙ КАРДІОМІОПАТІЇ) Автореферат 29 стр.
10957. КЛІНІКО-АНАТОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СТІЙКОЇ ТРАХЕОСТОМИ Автореферат 24 стр.
10958. Клініко-антропологічне прогнозування, профілактика та лікування невиношування вагітності Автореферат 20 стр.
10959. КЛІНІКО-БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ПЛАЗМОВО-КЛІТИННІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ Автореферат 28 стр.
10960. Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків Автореферат 26 стр.
10961. КЛІНІКО-БІОМЕХАНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МАЛОІНВАЗИВНОГО БЛОКУЮЧОГО ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО МЕТАЛОПОЛІМЕРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРИ ЛІКУВАННІ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ГОМІЛКИ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ Автореферат 28 стр.
10962. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПРИ ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 45 стр.
10963. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ТА ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЗМУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 26 стр.
10964. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ, СИМПТОМАТИКИ ТА ДІАГНОСТИКИ ТРАНЗИТОРНИХ ІШЕМІЧНИХ АТАК НА ФОНІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПОТОНІЇ, ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 33 стр.
10965. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ Автореферат 32 стр.
10966. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЙОДНО-ГОРМОНАЛЬНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОРГАНІЗМУ ПОТЕРПІЛИХ Автореферат 29 стр.
10967. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ У ВАГІТНИХ З ХРОНІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ Автореферат 30 стр.
10968. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ стану сполучної тканини в ДІАГНОСТИЦІ та лікуванні ОСТЕОДИСТРОФІЇ КОРІВ Автореферат 32 стр.
10969. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ТА СОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НЕУСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ХОЛЕСТЕРОЗУ ЖОВЧНОГО МІХУРА У ХВОРИХ З НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА Автореферат 26 стр.
10970. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ПОШАРОВОГО ВВЕДЕННЯ ПОЛІАКРИЛАМІДНОГО ГЕЛЮ ДЛЯ УСУНЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ М'ЯКИХ ТКАНИН ОБЛИЧЧЯ Автореферат 26 стр.
10971. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КОНТРИКАЛ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ Автореферат 31 стр.
10972. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЛУЧНОТКАНИННОЇ ДИСПЛАЗІЇ В ПІДЛІТКІВ Автореферат 24 стр.
10973. КЛІНІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНА ТА ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ, ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ, І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ МЕТОДИ ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 52 стр.
10974. КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ АНЕМІЇ У ХВОРИХ НА В-КЛІТИННИЙ ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП Автореферат 26 стр.
10975. КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОФЕНОТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ У ХВОРИХ НА В-КЛІТИННИЙ ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ У ПІСЛЯЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД Автореферат 34 стр.
10976. КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ІНТЕРФЕРОНОМ альфа 2b ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНИЙ МІЄЛОФІБРОЗ Автореферат 30 стр.
10977. КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНА ТА ІМУНОЦИТОХІМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПУХЛИН ІЗ ЗРІЛИХ В-, Т-ЛІМФОЦИТІВ І НАТУРАЛЬНИХ КЛІТИН-КІЛЕРІВ В СТАДІЇ ЛЕЙКЕМІЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
10978. Клініко-гемодинамічні варіанти ремоделювання серця у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією Автореферат 25 стр.
10979. КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ВАРІАНТИ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ КАНДЕСАРТАНОМ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ Автореферат 23 стр.
10980. КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ АКТИВАТОРІВ КАЛІЄВИХ КАНАЛІВ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 21 стр.
10981. КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ ЛОЗАРТАНА ТА МЕТОПРОЛОЛА У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
10982. КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ФОРМИ ІНГІБІТОРА 5-ЛІПОКСИГЕНАЗИ КВЕРЦЕТИНУ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА Автореферат 24 стр.
10983. КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ЕФЕКТИ МОКСОНІДИНУ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ Автореферат 28 стр.
10984. КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 28 стр.
10985. Клініко-гемодинамічні, гуморальні особливості та лікування хворих на серцеву недостатність із порушенням діастолічної функції Автореферат 29 стр.
10986. Клініко-гемодинамічна характеристика серцево-судинної системи при недиференційованІЙ дисплазії сполучної тканини у хворих з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок Автореферат 25 стр.
10987. КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРАПІЇ КАРДІОГЕННИХ ІШЕМІЧНИХ ІНСУЛЬТІВ Автореферат 30 стр.
10988. КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДИСЛІПОПРОТЕЇДЕМІЇ ТА ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ Автореферат 60 стр.
10989. КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЛЬ ЦИТОКІНОВОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ МЕРЕЖІ В ПАТОГЕНЕЗІ ГОСТРОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В Автореферат 31 стр.
10990. КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ В СІМ’ЯХ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 24 стр.
10991. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах Автореферат 30 стр.
10992. КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ БІЛАТЕРАЛЬНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 31 стр.
10993. КЛІНІКО-ГОРМОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО БЕЗКАМЯНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЙОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
10994. КЛІНІКО-ГОРМОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ У ХВОРИХ З СПОЛУЧНОТКАНИННОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ Автореферат 22 стр.
10995. КЛІНІКО-ГОРМОНАЛЬНІ ПАРАЛЕЛІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕГОРМОНАЛЬНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПРИ ОЛІГОМЕНОРЕЇ І ВТОРИННІЙ АМЕНОРЕЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ Автореферат 31 стр.
10996. КЛІНІКО-ГОРМОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРАПІЇ НЕВИНОШУВАННЯ ПРИ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЇ Автореферат 21 стр.
10997. КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ З ПЕРВИННИМИ ТА ПОВТОРНИМИ АУТОАГРЕСИВНИМИ ДІЯМИ Автореферат 31 стр.
10998. КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ГОСТРОГО ТРОМБОФЛЕБІТУ НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА ОБГРУНТУВАННЯ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
10999. КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ РЕЗЕКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ МІСЦЕВОРОЗПОВСЮДЖЕНОМУ РАКУ ШЛУНКА Автореферат 25 стр.
11000. КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАНЗИТОРНО-ІШЕМІЧНИХ АТАК Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109  [110]  111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389