Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

10501. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ’Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
10502. ЗОБРАЖАЛЬНА ЖУРНАЛIСТИКА В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ (Від виникнення до середини XIX століття) Автореферат 51 стр.
10503. ЗОБРАЖЕННЯ *-АЛГЕБР, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ КУСКОВО ДРОБОВО-ЛІНІЙНИМИ ВІДОБРАЖЕННЯМИ Автореферат 30 стр.
10504. ЗОБРАЖЕННЯ ІНВЕРСНИХ НАПІВГРУП ЧАСТКОВИМИ ПІДСТАНОВКАМИ Автореферат 24 стр.
10505. ЗОБРАЖЕННЯ АВТОМАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧАЛЬНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ЇХ ПОВЕДІНКИ Автореферат 17 стр.
10506. ЗОБРАЖЕННЯ ГРАДУЙОВАНИХ АЛГЕБР ЛІ ТА ЇХ УЗАГАЛЬНЕНЬ Автореферат 45 стр.
10507. ЗОБРАЖЕННЯ ОПЕРАТОРНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ Автореферат 29 стр.
10508. ЗОВНІШНІ НОРИЦІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ: ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
10509. ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
10510. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ГАЛИЦЬКОЇ І ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬ (КІНЕЦЬ Х - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІV СТ.) Автореферат 22 стр.
10511. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ УГОДИ З КОМЕРЦІЙНИМ ФІНАНСУВАННЯМ Автореферат 26 стр.
10512. Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально- галузевих комплексів як напрям системної трансформації економіки Автореферат 7 стр.
10513. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
10514. Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового комплексу та механізм її захисту від світових кризових шоків Автореферат 26 стр.
10515. зовнішньоекономічнА діяльніСТЬ туристичнИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
10516. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 29 стр.
10517. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
10518. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КУРСУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ НА ІНТЕГРАЦІЮ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 27 стр.
10519. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Автореферат 30 стр.
10520. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 45 стр.
10521. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРИДНІСТРОВСЬКОГО КОНФЛІКТУ Автореферат 25 стр.
10522. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920 – 1923 рр.) Автореферат 25 стр.
10523. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ США В РЕГІОНІ ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ Автореферат 25 стр.
10524. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ США ЩОДО ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Автореферат 28 стр.
10525. Зовнішньополітичний образ України та чинники його формування в друкованих англомовних ЗМІ в умовах трансформації суспільства Автореферат 28 стр.
10526. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХСИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
10527. Зовнішньоторговельна політика країн – членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку Автореферат 26 стр.
10528. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ: МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ Автореферат 24 стр.
10529. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ФРН (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ РІВНІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ) Автореферат 31 стр.
10530. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ РЕЖИМ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 33 стр.
10531. Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України Автореферат 30 стр.
10532. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ДЕРЖАВИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ, ПОЛЬЩІ І УКРАЇНИ) Автореферат 24 стр.
10533. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БОЛГАРІЇ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1919-1923 рр.) Автореферат 32 стр.
10534. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН БАЛТІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЄС ТА НАТО Автореферат 32 стр.
10535. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ І УПРАВЛІННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 26 стр.
10536. ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ Автореферат 95 стр.
10537. ЗОЛОТОТКАЦТВО ГАЛИЧИНИ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст. (Історія, типологія, художньо-стильові особливості) Автореферат 28 стр.
10538. золоцементносульфатні в’яжучі речовини, модифіковані кремнеземистими добавками, та бетони на їх основі Автореферат 27 стр.
10539. ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ІОНІТІВ НА ОСНОВІ СКЛАДНИХ ФОСФАТІВ БАГАТОВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ І КРЕМНЕЗЕМУ Автореферат 23 стр.
10540. ЗОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ МЕЙОБЕНТОСу та ЙОГО НАЙВАЖЛИВІШОГО КОМПОНЕНТУ - ВІЛЬНОІСНУЮЧИХ НЕМАТОД У ЧОРНОМУ МОРІ Автореферат 47 стр.
10541. ЗОНАЛЬНО-КОНЦЕНТРАЦІЙНЕ РОЗТАШУВАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАСТОК ТА НАФТОГАЗОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІВДЕННОГО СХОДУ ДДЗ Автореферат 34 стр.
10542. Зонна структура та міжзонні переходи у вуглецевих нанотрубках Автореферат 22 стр.
10543. ЗОННА СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШАРУВАТИХ МОНОКРИСТАЛІВ БРОМИДУ ІНДІЮ Автореферат 25 стр.
10544. Зонна структура, хімічний зв’язок та оптичні властивості напівпровідникових твердих розчинів заміщення GaxIn1-xP, InAsxSb1-x, InSb1-хВіх Автореферат 24 стр.
10545. ЗООІНДИКАЦІЯ СТАНУ ШТУЧНИХ І ПРИРОДНИХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗАХОДУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
10546. Зоогігієнічні вимоги до вдосконалення технології вирощування молодняку при виробництві яловичини на малих фермах Автореферат 32 стр.
10547. ЗООГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО МОЛОКА ЗА ВМІСТОМ НІТРАТІВ Автореферат 25 стр.
10548. ЗООГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВ УТРИМАННЯ КНУРІВ У ГОСПОДАРСТВАХ З НИЗЬКОЮ ЩІЛЬНІСТЮ ЗАБРУДНЕННЯ РАДІОНУКЛІДАМИ Автореферат 31 стр.
10549. Зоогігієнічне обґрунтування умов утримання надремонтного молодняку молочної породи Автореферат 32 стр.
10550. ЗООМОРФНІ ОБРАЗИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ. ОБРАЗ ЗОЗУЛІ Автореферат 24 стр.
10551. ЗООСЕМІЗМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 29 стр.
10552. ЗООФІЛЬНІ МУХИ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ ТА РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З НИМИ Автореферат 28 стр.
10553. ЗРІВНОВАЖЕННЯ І ВІБРОЗАХИСТ РОТОРІВ ПАСИВНИМИ АВТОБАЛАНСИРАМИ Автореферат 48 стр.
10554. ЗРОСТАННЯ РОЛІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (90-ті рр. XX – початок XXI ст.) Автореферат 30 стр.
10555. ЗРОСТАННЯ СУБГАРМОНІЧНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 16 стр.
10556. ЗРОСТАННЯ ТА РОЗПОДІЛ НУЛІВ ЦІЛИХ ФУНКЦІЙ СКІНЧЕННОГО - ТИПУ Автореферат 12 стр.
10557. ЗРУШЕННЯ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ ПІДРОБЦІ ТЕКТОНІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПОЛОГИМИ ВУГІЛЬНИМИ ПЛАСТАМИ Автореферат 25 стр.
10558. ЗСУВИ І ЗСУВНІ ЗОНИ У ГЕОЛОГІЧНІЙ СТРУКТУРІ ДОНЕЦЬКО-МАКІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНБАСУ Автореферат 27 стр.
10559. ЗСУВОСТІЙКІСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОНІВ НА БІТУМАХ, МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРАМИ Автореферат 26 стр.
10560. ЗҐВАЛТУВАННЯ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
10561. З’ЇЗДИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ УСТАНОВ (1874 – 1918 рр.) Автореферат 31 стр.
10562. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ MOHITOPИHГ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОЛОГОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА IНЖEHEPHИX СПОРУДАХ Автореферат 18 стр.
10563. ИТАЛЬЯНСКИЕ НОВЕЛЛЫ” ТА ПОВІСТЬ “МИКЕЛАНДЖЕЛО” Д.С. МЕРЕЖКОВСЬКОГО: СТИЛІЗАЦІЯ, МІФОПОЕТИКА, ІНТЕРТЕКСТ Автореферат 28 стр.
10564. Йоддицерин у комплексному лікуванні гострого гематогенного остеомієліту у дітей. Автореферат 23 стр.
10565. ЙОДНИЙ ДЕФІЦИТ ТА ПАТОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ СЕРЕД ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ У ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
10566. ЙОДОДЕФІЦИТНІ ПОРУШЕННЯ У ЖІНОК ТА ДІТЕЙ В РЕГІОНІ ПРИРОДНОЇ ЛЕГКОЇ ЕНДЕМІЇ Автореферат 35 стр.
10567. ЙОДПЕРОКСИДАЗА ТА ЦИТОКЕРАТИН № 17 В ДООПЕРАЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ВИЗНАЧЕННІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЙОГО МЕТАСТАЗІВ ДО РАДІОЙОДУ Автореферат 26 стр.
10568. ЙОННА АГРЕГАЦІЯ В ПОЛІУРЕТАНОВИХ ЙОНОМЕРАХ З ЗАРЯДАМИ У ГНУЧКИХ БЛОКАХ Автореферат 24 стр.
10569. ЙОРДАНО-ІЗРАЇЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ Автореферат 23 стр.
10570. К.Д.КАВЕЛІН ПРО ЛІБЕРАЛЬНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ РОСІЇ Автореферат 30 стр.
10571. К.М. БЕСТУЖЕВ-РЮМІН – ІСТОРІОГРАФ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЕЦЬ, АРХЕОГРАФ Автореферат 29 стр.
10572. К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДУМКА В ГАЛИЧИНІ 20-30 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький) Автореферат 30 стр.
10573. КIНЕТИКА БЛИЗЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЕВОЛЮЦIЯ КАРТИНИ РОЗСIЯННЯ ВИПРОМIНЮВАНЬ I ЕЛЕКТРООПОРУ В ЩIЛЬНО ВПАКОВАНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ Автореферат 33 стр.
10574. КIНЕТИЧНI ТА МОРФОЛОГIЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВОРОТНИХ ГІДРИДНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ТЕРМОДИНАМІЧНО ВІДКРИТІЙ СИСТЕМІ ПАЛАДІЙВОДЕНЬ Автореферат 33 стр.
10575. КIСТКОВА ПЛАСТИКА ПРИ АМПУТАЦIЯХ ТА РЕАМПУТАЦIЯХ НИЖНЬОЇ КIНЦIВКИ Автореферат 26 стр.
10576. КІДНИКИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ФАКТОРИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ЇХ ЧИСЕЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ПЕРЕДГІРСЬКОГО КРИМУ Автореферат 16 стр.
10577. КІЛЬКІСНІ ОЦІНКИ ФОНОСЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕКСТІВ ПРИРОДНОЇ МОВИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 23 стр.
10578. КІЛЬКІСНІ СПОСОБИ ДІЄСЛІВНОЇ ДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
10579. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНОНІМІЇ ІМЕННИКА В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
10580. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЧУТЛИВІСТЬ ТА БІФУРКАЦІЇ СКЛАДНОПЕРІОДИЧНИХ ТА ДЕТЕРМІНОВАНО ХАОтичнИХ рЕжимІВ у БРОМАТНИХ ТА КИСНЕВИХ ОСЦИЛЯТОРАХ Автореферат 53 стр.
10581. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ КРИТИЧНИХ ЯВИЩ У СЛАБОРОЗВЕДЕНИХТА КУБІЧНИХ ФЕРОМАҐНЕТИКАХ Автореферат 26 стр.
10582. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ І ТОПОГРАФІЧНЕ КАРТИРУВАННЯ ЕЕГ ПРИ ТРАНЗИТОРНИХ ІШЕМІЧНИХ НАПАДАХ У ХВОРИХ НА РАННЮ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНУ ПАТОЛОГІЮ В ДИНАМІЦІ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 23 стр.
10583. Кількісний аналіз асиметрії та хiральності молекул длЯ вирішеннЯ задач "структура - властивостi органiчних сполук" Автореферат 26 стр.
10584. КІЛЬКІСНИЙ ОПИС ХІМІЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ МІЦЕЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ І МОДЕЛЬ УТРИМУВАННЯ В МІЦЕЛЯРНІЙ РІДИННІЙ ХРОМАТОГРАФІЇ Автореферат 26 стр.
10585. КІЛЬЦЕВА ГНИЛЬ КАРТОПЛІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
10586. Кінезітерапія і масаж в системі комплексної реабілітації студентів з клінічними ознаками вегетативного дисбалансу Автореферат 29 стр.
10587. КІНЕМАТИЧНИЙ СИНТЕЗ ШЕСТИЛАНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ З ВИСТОЄМ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ Автореферат 25 стр.
10588. КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС ПСИХОАНАЛІЗУ Автореферат 26 стр.
10589. Кінетика і механізм дегідроксилації в шаруватих неорганічних матеріалах за даними магнітного резонансу Автореферат 29 стр.
10590. КІНЕТИКА ІНДУЦІЙОВАНИХ ВОДНЕМ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ ТИПУ TbFe2 Автореферат 24 стр.
10591. Кінетика кристалізації низькомолекулярних органічних речовин Автореферат 26 стр.
10592. КІНЕТИКА НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ТА РУЙНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ПРУЖНОПЛАСТИЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ Автореферат 23 стр.
10593. КІНЕТИКА НЕАДІАБАТИЧНИХ ПЕРЕХОДІВ У МОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМАХ З СИЛЬНОЮ РЕЛАКСАЦІЄЮ Автореферат 20 стр.
10594. Кінетика початкових стадій реакційної дифузії Автореферат 25 стр.
10595. КІНЕТИКА ПРОЦЕСІВ РЕЛАКСАЦІЇ ТА НЕСТАЦІОНАРНІ ЯВИЩА В МІКРОКОНТАКТАХ Автореферат 37 стр.
10596. КІНЕТИКА ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ НАПОВНЕНИХ ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 28 стр.
10597. КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРУВАННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТВЕРДОЇ ФАЗИ СУСПЕНЗІЇ ЯК ДОПОМІЖНОГО ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ Автореферат 21 стр.
10598. КІНЕТИКА РИТМІЧНИХ ЯВИЩ У РОСЛИН ПРИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПРИКЛАДІ КОЛЕОПТИЛІВ ВІВСА (Avena sativa L.) Автореферат 25 стр.
10599. КІНЕТИКА РОЗПАДУ ТРЕТИННИХ ГІДРОПЕРОКСИДІВ В ПРИСУТНОСТІ ГАЛОГЕНІДІВ ТЕТРАЕТИЛАМОНІЮ Автореферат 23 стр.
10600. КІНЕТИКА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗБУДЖЕНЬ ПРИ РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ОПРОМІНЕННІ Автореферат 46 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105  [106]  107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389