Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

10401. ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН Автореферат 23 стр.
10402. ЗМІСТ ТА МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
10403. Зміст трудових правовідносин в сучасних умовах Автореферат 24 стр.
10404. ЗМІСТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ІНТЕҐРАЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ 15-16 РОКІВ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ Автореферат 27 стр.
10405. ЗМІСТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Автореферат 27 стр.
10406. ЗМІСТ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ ЯК ФАКТОР ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАКАРПАТТІ (1919 – 1939 рр.) Автореферат 29 стр.
10407. ЗМІЦНЕННЯ ҐРУНТОВИХ ОСНОВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД МЕТОДОМ АРМУВАННЯ Автореферат 24 стр.
10408. ЗМІШАНІ ДОГОВОРИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
10409. ЗМІШАНІ ЗАРАЗНІ ХВОРОБИ РОЗПЛОДУ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ (епізоотологія, диференційна діагностика, комплексна система заходів боротьби та профілактики) Автореферат 60 стр.
10410. ЗМІШАНІ ФОРМИ РЕСПІРАТОРНИХ ХВОРОБ ТЕЛЯТ, ЇХ ДІАГНОСТИКА І АЕРОЗОЛЕТЕРАПІЯ Автореферат 32 стр.
10411. ЗМІШАНИЙ МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗАДАЧАХ НА ВЛАСНІ ЗНАЧЕННЯ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК Автореферат 14 стр.
10412. ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ТРУБОПРОВОДАХ НИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ Автореферат 26 стр.
10413. ЗМЕНШЕННЯ ДИМНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ВЕЛИКОВАНТАЖНИХ ДИЗЕЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ ЗАСТОСУВАННЯМ У ВИПУСКНІЙ СИСТЕМІ КАТАЛІТИЧНИХ НЕЙТРАЛІЗАТОРІВ Автореферат 23 стр.
10414. ЗМЕНШЕННЯ дозовоГО НАВАНТАЖЕННЯ ОПРОМІНЕННЯ ЛЮДИНИ в ПРИМІЩЕННЯХ БУДІВЕЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ протирадонових ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ Автореферат 21 стр.
10415. ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТНОСТІ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ НАФТИ ШЛЯХОМ ВПЛИВУ НА ЇЇ РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 27 стр.
10416. Зменшення негативного впливу кадмію в раціоні на продуктивність, обмін речовин і якість продукції відгодовуваних свиней з використанням природних детоксикантів Автореферат 25 стр.
10417. ЗМЕНШЕННЯ ОКАЛИНОУТВОРЕННЯ ПРИ НАГРІВАННІ СТАЛЕВИХ ЗАГОТІВОК Автореферат 24 стр.
10418. ЗМЕНШЕННЯ РАДІАЛЬНОЇ НЕРІВНОМІРНОСТІ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ У ДИСКАХ РОТОРІВ ГТД ДИСКОБАРАБАННОЇ КОНСТРУКЦІЇ Автореферат 21 стр.
10419. змочування та контактна взаємодія матеріалів на основі діоксиду цирконію з металевими розплавами Автореферат 32 стр.
10420. ЗМОЧУВАННЯ, ПОВЕРХНЕВА ЕНЕРГІЯ І ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ РІДИНА КРИСТАЛ В ОДНО – І ДВОКОМПОНЕНТНИХ КОНДЕНСОВАНИХ ПЛІВКАХ Автореферат 55 стр.
10421. ЗНАКИ НЕОБАРОКОВОЇ КУЛЬТУРИ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА: КОМПАРАТИВНІ АСПЕКТИ Автореферат 32 стр.
10422. ЗНАКОВІ ОБРАЗИ-СИМВОЛИ ЯК СТИЛЬОВІ ЧИННИКИ В ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗІ СИМВОЛІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПЕТРА КАРМАНСЬКОГО) Автореферат 28 стр.
10423. Знакові функції води в обрядах і віруваннях українців карпат Автореферат 28 стр.
10424. Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епістемічній перспективі Автореферат 46 стр.
10425. ЗНАКОВа ФУНКЦІЯ ТА МОВНА органІзацІЯ музИЧНОГО МОВЛЕННЯ Автореферат 63 стр.
10426. ЗНАКОЗМІННІ ФУНКЦІЇ ЛЯПУНОВА В ТЕОРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 17 стр.
10427. ЗНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ІСТОРИЧНИХ ПРОСТОРАХ КУЛЬТУРИ Автореферат 50 стр.
10428. ЗНАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 26 стр.
10429. ЗНАННЯ ЯК ФОРМА ЗВ’ЯЗКУ СВІДОМОСТІ І БУТТЯ Автореферат 46 стр.
10430. ЗНАННЯОРІЄНТОВАНІ МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 22 стр.
10431. ЗНАТЬ ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ НА СХИЛІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження Автореферат 26 стр.
10432. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТОТ І ПРИЄДНАНИХ МАС РІДИНИ В РУХОМИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ КОНТЕЙНЕРАХ ІЗ ПЕРЕГОРОДКАМИ Автореферат 24 стр.
10433. ЗНАЧЕННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ КРОВІ ДЛЯ ВІДБОРУ ДОНОРІВ АНТИСТАФІЛОКОКОВОЇ ПЛАЗМИ Автореферат 25 стр.
10434. Значення інфекційного чинника в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту Автореферат 29 стр.
10435. Значення інфрачервоного випромінювання у комплексному лікуванні стійких вертеброгенних попереково-крижових больових синдромів Автореферат 22 стр.
10436. Значення багатогодинного внутрішньостравохідного рН-моніторингу для діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і оцінки якості її терапевтичного лікування Автореферат 24 стр.
10437. ЗНАЧЕННЯ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
10438. ЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІНЕАЛЬНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 53 стр.
10439. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань Автореферат 25 стр.
10440. Значення генетичних відмінностей в реактивності модельних об’єктів і клітин людини при дії електромагнітних випромінювань різних частот і біологічно активних речовин Автореферат 17 стр.
10441. ЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ВИНИКНЕННІ ТА КЛІНІЧНОМУ перебігУ колоректального раку Автореферат 29 стр.
10442. ЗНАЧЕННЯ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ Автореферат 28 стр.
10443. ЗНАЧЕННЯ ЗМІН РІВНЯ ДЕЯКИХ ЦИТОКІНІВ У КРОВІ ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ, АСОЦІЙОВАНИЙ З ВІРУСОМ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ Автореферат 27 стр.
10444. ЗНАЧЕННЯ ЗМІН РЕГІОНАРНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРОГО ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ Автореферат 23 стр.
10445. ЗНАЧЕННЯ НЕЙРОСОНОГРАФІЧНОГО ТА ІМУНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕНЬ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ВРОДЖЕНОЇ ТА НАБУТОЇ ЦИТОМЕГАЛІЇ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ Автореферат 23 стр.
10446. ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЗМУ КАТЕХОЛАМІНІВ ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ В РОЗВИТКУ ЦЕРЕБРОІШЕМІЧНОЇ ФОРМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ІНГІБІТОРАМИ АНГІОТЕНЗИНКОНВЕРТУЮЧОГО ФЕРМЕНТУ І БЛОКАТОРАМИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ Автореферат 25 стр.
10447. ЗНАЧЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОСТІ ТА СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
10448. ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА І ОСНОВНІ ТИПИ СМИСЛІВ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (на матеріалі англійських прийменників at, by, with) Автореферат 27 стр.
10449. ЗНАЧЕННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ ФАКТОРІВ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗ ІІІВ-IV CТАДІЙ Автореферат 24 стр.
10450. ЗНАЧЕННЯ ПРОЛІФЕРАТИВНИХ, АДГЕЗИВНИХ, АКТИВАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ТА ЛІМФОЦИТІВ ДЛЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ В ДИНАМІЦІ ЗЛОЯКІСНОГО РОСТУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 26 стр.
10451. ЗНАЧЕННЯ СОМАТОТИПУ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЗАГАЛЬНИХ ОЗНАК ЛЮДИНИ Автореферат 28 стр.
10452. Значення специфічності генетичного матеріалу для успішної інтрогресії у геном м`якої пшениці (на прикладі інтрогресивних ліній Triticum L./T. Автореферат 32 стр.
10453. ЗНАЧЕННЯ ТА ВЖИВАННЯ ДІЄСЛОВА TO У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 23 стр.
10454. ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РОСТУ У РЕМОДЕЛЮВАННІ АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 27 стр.
10455. ЗНАЧЕННЯ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У РОЗВИТКУ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 38 стр.
10456. Зневоднення нафтових емульсій поліестерами на основі поліетиленгліколів Автореферат 20 стр.
10457. ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ НА ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ФІЛЬТРАХ ІЗ ЗРОСТАЮЧИМ ШАРОМ ЗАВИСЛОГО ОСАДУ Автореферат 24 стр.
10458. ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ФІЛЬТРАХ З СТІЛЬНИКОВИМ КОРДІЄРИТОВИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 20 стр.
10459. ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД ПОЛІМЕРНИМИ ЕЛЕКТРОЛІТАМИ Автореферат 27 стр.
10460. ЗНЕФТОРЮВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ФІЛЬТРАХ З МОДИФІКОВАНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ Автореферат 21 стр.
10461. ЗНИЖЕНІ (ПОЗАЛІТЕРАТУРНІ) МОВНІ ЗАСОБИ В СУЧАСНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 22 стр.
10462. ЗНИЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОЖЕЖІ У КОРАБЕЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ МЕТОДОМ ВАКУУМУВАННЯ Автореферат 24 стр.
10463. Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості Автореферат 25 стр.
10464. Зниження віброактивності привідних систем з пружними муфтами Автореферат 30 стр.
10465. зниження викидів канцерогенних речовин з відпрацьованими газами автомобільних бензинових двигунів Автореферат 18 стр.
10466. ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ОКСИДІВ АЗОТУ В ПРОЦЕСІ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА ПОГІРШЕНОЇ ЯКОСТІ В ПИЛОВУГІЛЬНИХ ПАРОВИХ КОТЛАХ Автореферат 20 стр.
10467. ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ГАЗАМИ ТРАНСПОРТНИХ ДИЗЕЛІВ ШЛЯХОМ КОНВЕРТУВАННЯ ЇХ В ГАЗОВІ ДВИГУНИ Автореферат 17 стр.
10468. Зниження вмісту бенз(о)пірену у димових газах теплогенераторів малої потужності і його розсіювання в атмосфері Автореферат 22 стр.
10469. ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ШУМОВИПРОМІНЮВАННЯ ЛІНІЙНОГО РУХОМОГО ДЖЕРЕЛА НА РОБОЧІ МІСЦЯ ТА СЕЛЬБИЩНУ ЗОНУ Автореферат 20 стр.
10470. ЗНИЖЕННЯ ГОРЮЧОСТІ І ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Автореферат 53 стр.
10471. Зниження дефектності зварних з’эднань Автореферат 26 стр.
10472. ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У МЕХАНІЗМІ В‘ЯЗАННЯ КРУГЛОВ‘ЯЗАЛЬНИХ МАШИН ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ГОЛОК ТА КЛИНІВ Автореферат 25 стр.
10473. ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ ВІТРОЕЛЕКТРОАГРЕГАТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПАРАЛЕЛЬНО З МЕРЕЖЕЮ Автореферат 22 стр.
10474. ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ МОР ТА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЯХ ВЕЛИКОЇ ПРОТЯЖНОСТІ Автореферат 26 стр.
10475. Зниження енергоспоживання в апаратах з абсорбційно-дифузійними холодильними машинами шляхом організації раціональних теплових режимів генераторного вузла Автореферат 21 стр.
10476. Зниження залишкових деформацій в тонколистових металоконструкціях шляхом примусового тепловідводу Автореферат 23 стр.
10477. ЗНИЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ У КІЛЬЦЕВИХ ШВАХ ТРУБОПРОВОДІВ ОБРОБКОЮ ВИБУХОМ Автореферат 29 стр.
10478. Зниження металоємності і підвищення довговічності металевих конструкцій технологічних палуб морських платформ Автореферат 18 стр.
10479. ЗНИЖЕННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ ГАЛЬМІВНИХ МОМЕНТІВ НА КОЛЕСАХ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ Автореферат 19 стр.
10480. ЗНИЖЕННЯ ОБ'ЄМІВ|обсягів| НАКОПИЧЕНИХ ВІДХОДІВ ВОДООЧИщення – ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД, ШЛЯХОМ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ В АСФАЛЬТОБЕТОН Автореферат 24 стр.
10481. ЗНИЖЕННЯ ПАЛИВОВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ Автореферат 21 стр.
10482. ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ОСАДІВ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Автореферат 26 стр.
10483. Зниження рівня силової взаємодії гребенів коліс з рейками удосконалюванням пружних зв'язків екіпажа Автореферат 21 стр.
10484. ЗНИЖЕННЯ техногенного ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА ГРАНУЛЬОВАНОГО СУПЕРФОСФАТУ НА АТМОСФЕРУ Автореферат 21 стр.
10485. ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
10486. ЗНИЖЕННЯ ЧАСОВОЇ СКЛАДНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ 4D-СИМЕТРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ Автореферат 26 стр.
10487. ЗНИЖЕННЯ ЧАСОВОЇ СКЛАДНОСТІ ПРОЦЕСІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ УПОВІЛЬНЕННЯМ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 21 стр.
10488. ЗНИЖЕННЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ПАСАЖИРАМИ МІСЬКИХ МАРШРУТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 22 стр.
10489. Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар’єрів Автореферат 26 стр.
10490. Зносо- термостійкі композиційні матеріали на основі лужних алюмосилікатних в’яжучих Автореферат 22 стр.
10491. ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ВОДНЕВОМУ ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОДНЕВОДИФУЗІЙНОЇ ОБРОБКИ Автореферат 24 стр.
10492. ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ І КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ Автореферат 25 стр.
10493. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ПУБЛІЧНОЇ ОБІЦЯНКИ ВИНАГОРОДИ Автореферат 29 стр.
10494. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЗАВДАННЯ ШКОДИ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ МИТНИХ ОРГАНІВ, В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
10495. Зобов'язально-правові та спеціальні засоби захисту права власності в підприємницькій діяльності Автореферат 30 стр.
10496. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК БЕЗПІДСТАВНОГО НАБУТТЯ АБО ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ, ТА ЇХ РЕЦЕПЦІЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
10497. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Автореферат 25 стр.
10498. ЗОБОВЯЗАННЯ ЩО ВИНИКАЮТЬ З ВЕДЕННЯ ЧУЖИХ СПРАВ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ Автореферат 23 стр.
10499. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ Автореферат 28 стр.
10500. Зобов’язання України щодо прав людини у зв’язку зі вступом до роди Європи Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104  [105]  106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389