Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

10201. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ Автореферат 30 стр.
10202. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ОСОБИ НА ПОРУКИ Автореферат 31 стр.
10203. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; Автореферат 23 стр.
10204. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
10205. ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇЇ ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ Автореферат 24 стр.
10206. Звільнення працівників органів внутрішніх справ за порушення дисципліни і законності (теоретико-правовий аспект) Автореферат 24 стр.
10207. Звіт про міжнародну угоду з діагностики та лікування бронхіальної астми Автореферат 16 стр.
10208. ЗВАЖЕНА ПСЕВДОІНВЕРСІЯ І УМОВНО КОРЕКТНІ ЕЛІПТИЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ: ТЕОРІЯ, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ Автореферат 29 стр.
10209. ЗВАРЮВАННЯ В ТВЕРДІЙ ФАЗІ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ З БОРОСИЛІКАТНИМ СКЛОМ Автореферат 27 стр.
10210. ЗВЕРТАННЯ У ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ ( НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ) Автореферат 25 стр.
10211. ЗВЕРТАННЯ ЯК ДИНАМІЧНИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЗВЕРНЕНОСТІ МОВЛЕННЯ ( на матеріалі сучасної німецької мови) Автореферат 22 стр.
10212. ЗВЕРШХОВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ІГОРЕВИЧ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
10213. ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО: СУТНІСТЬ, ГЕНЕЗА, ЧИННІСТЬ Автореферат 25 стр.
10214. ЗВИЧАЄВО-ПРАВОВА ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ ХІХ – початку ХХ ст. Автореферат 43 стр.
10215. ЗВИЧНЕ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ І АНТИФОСФОЛІПІДНИЙ СИНДРОМ Автореферат 34 стр.
10216. ЗВОРОТНА ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ЧАСІ Автореферат 26 стр.
10217. ЗВОРОТНЕ РОЗСІЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ КОРОТКОХВИЛЬОВОЇ ЧАСТИНИ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ МОРСЬКОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПРИ ОБРУШЕННІ МОРСЬКИХ ХВИЛЬ Автореферат 21 стр.
10218. Зворотне розсіяння радіохвиль НВЧ та НЗВЧ діапазонів корабельними хвилями Автореферат 20 стр.
10219. ЗВОРОТНИЙ ОСМОС У ПОЄДНАННІ З ІНШИМИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ ПРИ ЗНЕСОЛЕННІ СЛАБОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ВОД Автореферат 50 стр.
10220. ЗВОРСЬКИЙ Сергій Леонідович ВИДАВНИЧА ТА БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА “ПРОСВІТА” (1906-1920 рр.) Автореферат 27 стр.
10221. ЗВУК ЯК КОМПОНЕНТ ОБРАЗНОЇ СТРУКТУРИ ФІЛЬМУ Автореферат 27 стр.
10222. ЗВУКОЗОБРАЖАЛЬНА ЛЕКСИКАКРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МОВИ Автореферат 34 стр.
10223. ЗВУКОСИМВОЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЧАТКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 27 стр.
10224. ЗВУКОТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ ТРУБНОГО ВИКОНАВСТВА: ТРАДИЦІЇ ТА БАЗИНҐ Автореферат 26 стр.
10225. ЗВУКОХІМІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ДОМІШОК ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Автореферат 24 стр.
10226. ЗВ’ЯЗАНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОВ’ЯЗКОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ПЛОСКИХ ТІЛ З КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРУЖЕНЬ ПРИ ГАРМОНІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 16 стр.
10227. ЗВ’ЯЗАНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОМЕХАНІКИ ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНИХ ТІЛ ПРИ ГАРМОНІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ В ОДНОЧАСТОТНОМУ НАБЛИЖЕННІ Автореферат 42 стр.
10228. ЗВ’ЯЗАНІ ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЦИЛІНДРА ІЗ ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНОГО НЕПРУЖНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ОСЕСИМЕТРИЧНОМУ НЕСТАЦІОНАРНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 17 стр.
10229. Зв’язки з громадськістю в системі місцевих органів влади (державно-управлінський аспект) Автореферат 21 стр.
10230. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 31 стр.
10231. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 27 стр.
10232. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 29 стр.
10233. ЗВ’ЯЗКИ МІЖ РІЗНИМИ ТИПАМИ НЕПЕРЕРВНОСТІ МНОГОЗНАЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ Автореферат 20 стр.
10234. ЗВ’ЯЗОК ІНФРАДІАННОЇ РИТМІКИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТВАРИН З ВАРІАЦІЯМИ ГЕЛІОГЕОФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 24 стр.
10235. ЗВ’ЯЗОК МІЖ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ВИНИКНЕННЯМ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ХВОРОБ: КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРЕДИКТОРИ Автореферат 49 стр.
10236. Зв’язок статичних, високочастотних, релаксаційних властивостей та магнітної анізотропії низьковимірних магнетиків з їхнею мікроструктурою Автореферат 53 стр.
10237. ЗГИН ПЛАСТИН З КОЛОВОЮ МЕЖЕЮ ТА ПРЯМОЛІНІЙНИМИ ТРІЩИНАМИ З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТУ БЕРЕГІВ ТРІЩИН Автореферат 19 стр.
10238. згинальні НЕСУчІ КОНСТРУКЦІЇ ЗІ СТАЛЕВИХ ДВОТАВРІВ ІЗ ПОРОЖНИНАМИ, ЗАПОВНЕНИМИ БЕТОНОМ Автореферат 20 стр.
10239. ЗГОРТКИ СИНГУЛЯРНИХ РОЗПОДІЛІВ Автореферат 24 стр.
10240. ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТОМ ЗАХИСТУ У СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ Автореферат 30 стр.
10241. ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
10242. зДІЙСНЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В уКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
10243. ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) Автореферат 29 стр.
10244. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НА ЗАСАДАХ ЗМАГАЛЬНОСТІ ТА ДИСПОЗИТИВНОСТІ Автореферат 31 стр.
10245. ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (1990-2002 рр.) ІСТОРИЧНІ УРОКИ ТА НАСЛІДКИ Автореферат 24 стр.
10246. ЗДАТНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY ДОЛАТИ БАР'ЄРИ СТІЙКОСТІ КАРТОПЛІ РІЗНОЇ ПРИРОДИ Автореферат 20 стр.
10247. ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ХОРВАТІЇ У 1990-2005 РР. Автореферат 27 стр.
10248. ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МОРФОЛОГІЯ ВОРСИНЧАСТОГО ХОРІОНА ЖІНОК ВІКОМ 35 РОКІВ І БІЛЬШЕ ТА ПРИ ПРИРОДЖЕНИХ ВАДАХ РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ПЛОДА Автореферат 25 стр.
10249. здоровий спосіб життяяк соціально-педагогічна умовастановлення особистості у підлітковому віці Автореферат 29 стр.
10250. ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ БУКОВИНИ, НОВІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ Автореферат 31 стр.
10251. ЗЕЛЕНІ ЖАБИ ФАУНИ УКРАЇНИ: МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ, КАРІОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ Автореферат 28 стр.
10252. ЗЕМЕЛЬНІ ГРОМАДИ КРИМСЬКОЇ АРСР (1922-1930 рр.) Автореферат 24 стр.
10253. ЗЕМЕЛЬНІ ГРОМАДИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1922–1930 рр.) Автореферат 22 стр.
10254. ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВАХ Автореферат 29 стр.
10255. ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВАХ Автореферат 29 стр.
10256. ЗЕМЕЛЬНА ІПОТЕКА В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 24 стр.
10257. ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ТА РУМУНІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА Автореферат 27 стр.
10258. ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ (90-і рр. ХХ ст. – 2005 р.) Автореферат 30 стр.
10259. ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В'ЄТНАМ І УКРАЇНИ: ПОРШНЯЛЬНО- ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Автореферат 23 стр.
10260. ЗЕМЕЛЬНЕ ОПОДАТКУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 33 стр.
10261. ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ В КРИМСЬКІЙ АРСР І ПРАКТИКА ЙОГО ВИРІШЕННЯ В 1920-х РОКАХ Автореферат 24 стр.
10262. ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ( ЛЮТИЙ 1917 – БЕРЕЗЕНЬ 1921 рр.) Автореферат 27 стр.
10263. ЗЕМЕЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ Автореферат 26 стр.
10264. ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 28 стр.
10265. ЗЕМЛЕРОБСТВО І ТВАРИННИЦТВО СЛОВ’ЯН ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ДНІПРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ І тис. н.е. Автореферат 24 стр.
10266. ЗЕМЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ЗЕМЕЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
10267. ЗЕМСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ЯК ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОСЕРЕДКИ ЛІБЕРАЛЬНОГО РУХУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
10268. ЗЕМСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ (ІІ половина ХІХ-ХХ ст.) Автореферат 30 стр.
10269. земські природничо-історичні музеї півдня україни: організація та природознавча діяльність 60-ті роки ХІХ ст. – початок ХХ ст. Автореферат 38 стр.
10270. ЗЕМСЬКА ДОБРОДІЙНІСТЬ НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ 1866-1913 РР. (КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ДЖЕРЕЛ) Автореферат 26 стр.
10271. ЗЛАГОДА ЯК ФЕНОМЕН ЖИТТЄДІЯЛЬНОCТІ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 32 стр.
10272. ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІРОЮ ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ: ПОНЯТТЯ І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 32 стр.
10273. ЗЛОЧИН ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: ФІЛОСОФСЬКО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
10274. ЗЛОЧИНИ З ПОХІДНИМИ НАСЛІДКАМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 19 стр.
10275. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) Автореферат 53 стр.
10276. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
10277. ЗЛОЧИНИ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ: ЇХ ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ Автореферат 46 стр.
10278. ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БАНКРУТСТВОМ, В УКРАЇНІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА Автореферат 30 стр.
10279. ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ВІРОСПОВІДАННЯ ТА БОРОТЬБА З НЕЮ Автореферат 27 стр.
10280. ЗЛОЧИННіСТь у сфері ЕКОНОМІки україни: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Автореферат 62 стр.
10281. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження Автореферат 30 стр.
10282. ЗЛОЧИННА НЕОБЕРЕЖНІСТЬ: КОНЦЕПЦІЯ, МЕХАНІЗМ І ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ Автореферат 24 стр.
10283. Злоякісні пухлини ротового відділу глотки (шляхи підвищення ефективності лікування і розробка нових функціонально-зберігаючих хірургічних втручань) Автореферат 31 стр.
10284. ЗМIНЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕМБРАН ТА РЯДУ БIОХIМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ЕРИТРОЦИТIВ ПРИ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНIЙ НЕДОСТАТНОСТI. Автореферат 28 стр.
10285. ЗМIНИ НЕЙРО- ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННI СЕРІЇ СЕАНСІВ БІОЛОГІЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ`ЯЗКУ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЕЕГ Автореферат 29 стр.
10286. ЗМІНА БОЛЬОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ГІПОКІНЕТИЧНОГО СТРЕСУ Автореферат 30 стр.
10287. ЗМІНА ГУМУСОУТВОРЮВАННЯ ТА АГРОФІЗИЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ У РИСОВО-ЛЮЦЕРНОВІЙ СІВОЗМІНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВРОЖАЙ РИСУ Автореферат 25 стр.
10288. ЗМІНА ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА Автореферат 29 стр.
10289. Зміна експресії генів у гліальних пухлинах головного мозку людини Автореферат 28 стр.
10290. Зміна кінетики процесу квантового вивільнення медіаторів в хромафінних клітинах щура при різних типах стимуляції Автореферат 31 стр.
10291. Зміна мінералізуючої функції слини під впливом іонізуючої радіації вмалих дозах та психоемоційного стресу Автореферат 22 стр.
10292. ЗМІНА МОЛЕКУЛЯРНО-МАСОВОГО РОЗПОДІЛУ В СУМІШАХ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ В ПРИСУТНОСТІ АЕРОСИЛУ Автореферат 26 стр.
10293. ЗМІНА НАПІРНОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИК ВИСОКООБЕРТОВОГО ДИНАМІЧНОГО НАСОСА ПІД ВПЛИВОМ В'ЯЗКОСТІ СЕРЕДОВИЩА, ЩО ПЕРЕКАЧУЄТЬСЯ Автореферат 25 стр.
10294. ЗМІНА ПАРАДИГМИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
10295. ЗМІНА ПИВОВАРНИХ ЯКОСТЕЙ ГРАНУЛЬОВАНОГО ХМЕЛЮ АРОМАТИЧНИХ І ГІРКИХ СОРТІВ У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ Автореферат 27 стр.
10296. ЗМІНА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УГОРЩИНИ В 1990-1994 РОКАХ Автореферат 31 стр.
10297. ЗМІНА ПРУЖНОЕЛАСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ПІД ВПЛИВОМ ТЕРАПІЇ ІНГІБІТОРАМИ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ТА АНТАГОНІСТАМИ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II Автореферат 30 стр.
10298. ЗМІНА РІВНЯ НЕРВОВОСПЕЦИФІЧНИХ БІЛКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СОМАТОГЕННОГО БОЛЮ ТА ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
10299. ЗМІНА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ АНАЛІЗАТОРІВ Автореферат 29 стр.
10300. Зміна стану гумусу дерново-підзолистих грунтів Полісся за різного їх сільськогосподарського використання Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102  [103]  104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389