Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

10001. ЗАСТОСУВАННЯ КВАНТОВОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ЕКСУДАТИВНИМ ПЛЕВРИТОМ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 25 стр.
10002. ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІЗІЙНИХ НОРМ ЩОДО СПАДКУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ Автореферат 23 стр.
10003. Застосування кольорового дуплексного сканування в діагностиці локалізованих форм раку передміхурової залози Автореферат 24 стр.
10004. ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ ДЕКСАМЕТАЗОНУ ТА АНТИОКСИДАНТІВ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ ХВОРОБ ПАРОДОНТА Автореферат 27 стр.
10005. ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ АКРИЛОВОГО СОПОЛІМЕРУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ БАГАТОШАРОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 23 стр.
10006. ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (на прикладі металургійної галузі) Автореферат 26 стр.
10007. ЗАСТОСУВАННЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОМБІКОРМАХ ДЛЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК Автореферат 21 стр.
10008. ЗАСТОСУВАННЯ КРІОДЕСТРУКЦІЇ І КРІОАСОЦІЙОВАННИХ ПЕПТИДІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 24 стр.
10009. ЗАСТОСУВАННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТА СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЕПІЛЕПСІЇ Автореферат 25 стр.
10010. Застосування кріоконсервованої суспензії плаценти для лікування фетоплацентарної недостатності Автореферат 23 стр.
10011. ЗАСТОСУВАННЯ КРАНIОЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГIПОТЕРМІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ РАННІХ ГЕСТОЗІВ /БЛЮВАННЯ/ ВАГІТНИХ Автореферат 21 стр.
10012. ЗАСТОСУВАННЯ КРЕМНІЙПОХІДНИХ СОРБЕНТІВ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ НА НИХ ПРЕПАРАТАМИ У КОМПЛЕКСНІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
10013. ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРОЕНТЕРОСОРБЦІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ КОНСЕРВАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ Автореферат 27 стр.
10014. Застосування лазеротерапії, лазеропунктури У комплексному лікуванні термічних опіків Автореферат 25 стр.
10015. ЗАСТОСУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 26 стр.
10016. Застосування локальної дозованої гіпотермії сегментарної зони надниркових залоз при комплексному лікуванні хворих з початковими проявами гіпертонічної енцефалопатії Автореферат 19 стр.
10017. ЗАСТОСУВАННЯ ЛОКАЛЬНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО КРІОВПЛИВУ У ХВОРИХ НА АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ Автореферат 31 стр.
10018. ЗАСТОСУВАННЯ МІНІІНВАЗИВНОГО МЕТОДУ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ Автореферат 29 стр.
10019. ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТО-УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИХ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ Автореферат 30 стр.
10020. ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТОТЕРАПІЇ ТА ДОЗОВАНИХ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ Автореферат 28 стр.
10021. ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТОТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ НА ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ Автореферат 32 стр.
10022. ЗАСТОСУВАННЯ МАЛОАМПЛІТУДНИХ ВПРАВ У ПОЄДНАННІ З РОЗВАНТАЖЕННЯМ ХРЕБТА У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ПОПЕРЕКОВИЙ ОСТЕОХОНДРОЗ Автореферат 28 стр.
10023. ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЧНИХ ЗАДАЧ У ТЕОРІЇ ГРУП ТА АЛГЕБРИЧНІЙ ГЕОМЕТРІЇ Автореферат 16 стр.
10024. Застосування мезодіенцефальної електромодуляції на санаторно-курортному етапі реабілітації хворих, які перенесли ішемічний інсульт Автореферат 28 стр.
10025. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ IN VITRO НА ЕТАПАХ ДОКЛІНІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Автореферат 23 стр.
10026. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИТРАТНО-ЦІНОВОГО АНАЛІЗУ У ПРОГНОЗУВАННІ ТА АДАПТИВНОМУ ПЛАНУВАННІ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ (на матеріалах Луганської області) Автореферат 29 стр.
10027. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛОГІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Автореферат 26 стр.
10028. Застосування методу біохемілюмінесценції в токсикологічних дослідженнях Автореферат 29 стр.
10029. Застосування методу ентеросорбції в комплексному лікуванні гострого гломерулонефриту у дітей Автореферат 28 стр.
10030. Застосування методу потенціалів до розв’язання параболічних задач спряження Автореферат 19 стр.
10031. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СКІНЧЕННО-ЗОННИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОННИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛІВ Автореферат 24 стр.
10032. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ФУНКЦІЙ ВПЛИВУ В ЗАДАЧАХ ДИНАМІКИ ПРУЖНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗМІННИМ РОЗПОДІЛОМ ПАРАМЕТРІВ Автореферат 23 стр.
10033. ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОЇ СЕЛЕКТИВНОЇ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ У КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ Автореферат 23 стр.
10034. ЗАСТОСУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ РІЗНИХ КЛАСІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВНУТРІШНЬО- ТА МІЖПОРОДНОЇ МІНЛИВОСТІ СВИНЕЙ Автореферат 24 стр.
10035. ЗАСТОСУВАННЯ МУКОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНОМУ СИНДРОМІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 22 стр.
10036. ЗАСТОСУВАННЯ НА ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДЕЦИМЕТРОВОГО ТА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РЕВМАТИЗМ Автореферат 31 стр.
10037. ЗАСТОСУВАННЯ НАДВИСОКОЧАСТОТНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ МІДІ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК З ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНИМ ОСТЕОПОРОЗОМ Автореферат 30 стр.
10038. ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 26 стр.
10039. ЗАСТОСУВАННЯ НИЗьКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ на ДИФТЕРІЮ Автореферат 30 стр.
10040. ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТО - ТА ЕЛЕКТРОСОНТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЦЕСІВ КАРДІОРЕМОДЕЛЮВАННЯ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ГІПЕРТЕНЗИВНИМ СЕРЦЕМ Автореферат 24 стр.
10041. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 32 стр.
10042. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ НЕЗНІМНИХ ОРТОДОНТИЧНИХ АПАРАТІВ Автореферат 20 стр.
10043. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕННЯ ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ Автореферат 35 стр.
10044. ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ФЛУМЕКСИДУ У КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ГНІЙНО–ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ ОСНОВИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 18 стр.
10045. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ОРГАНАМИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД) Автореферат 25 стр.
10046. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМОБАРИЧНОЇ ГІПОКСИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ РІЗНИХ СТАДІЙ У ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ Автореферат 28 стр.
10047. ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОКЕРИТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПОРУШЕНЬ ПЕРИФЕРИЧНОГО КРОВООБІГУ У ОСІБ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 30 стр.
10048. ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З МІТРАЛЬНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ РЕВМАТИЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 40 стр.
10049. ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ ТА ЕЛЕКТРОСНУ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 29 стр.
10050. ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Автореферат 30 стр.
10051. Застосування органічних кислот і солі титану для підвищення врожаю, якості ягід і вина сортів Пино сірий і Бастардо магарацький в умовах південного степу України Автореферат 19 стр.
10052. ЗАСТОСУВАННЯ ОСТЕОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ У ДІТЕЙ НЕЗНІМНИМИ ОРТОДОНТИЧНИМИ АПАРАТАМИ Автореферат 23 стр.
10053. Застосування пародонтальних плівок з метронідазолом і міконазолом для лікування захворювань пародонту Автореферат 29 стр.
10054. ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОДОНТАЛЬНОЇ ПОВ'ЯЗКИ "ПРОФІПАР" У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ Автореферат 30 стр.
10055. ЗАСТОСУВАННЯ ПЕЛОВІТУ І ГІДРОЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЇ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У РОБІТНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
10056. ЗАСТОСУВАННЯ ПЕПТИДНИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ МІСЦЕВИХ НАГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ М'ЯКИХ ТКАНИН (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 23 стр.
10057. ЗАСТОСУВАННЯ ПЕПТИДНОГО ПРЕПАРАТУ “ВЕРМІЛАТ” У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ ПАРОДОНТИТОМ Автореферат 23 стр.
10058. Застосування пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному аналізі Автореферат 44 стр.
10059. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики хламідіозу свиней Автореферат 27 стр.
10060. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ФІБРИНОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПУХЛИНАМИ ТА КІСТОЗНИМИ УТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ Автореферат 22 стр.
10061. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІПЕПТИДНОГО ПРЕПАРАТУ ДАЛАРГІНУ У ДІТЕЙ З НЕЗРОЩЕННЯМ ПІДНЕБІННЯ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ І В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 25 стр.
10062. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО - ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ “ВИДИМА МОВА” В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ГЛУХИМИ ДІТЬМИ Автореферат 30 стр.
10063. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ АУТОВАКЦИНИ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 23 стр.
10064. ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ГЕПАТИТ В Автореферат 25 стр.
10065. ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОМОДИФІКАТОРІВ - СУЛЬФАТУ МІДІ ТА РЕКОМБІНАНТНОГО ?2b-ІНТЕРФЕРОНУ В КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК СТРАВОХОДУ ТА РАК ШЛУНКА З ПОШИРЕННЯМ НА СТРАВОХІД Автореферат 21 стр.
10066. ЗАСТОСУВАННЯ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ЗА ДОСВІДОМ ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.” Автореферат 26 стр.
10067. ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ Автореферат 29 стр.
10068. Застосування реакції пірилоціанінів з амінами в синтезі кон’югатів піридоціанінів з біомолекулами Автореферат 18 стр.
10069. Застосування регіонарної лімфостимуляції в комплексі лікування гнійних ран Автореферат 20 стр.
10070. застосування резонансної магніто-квантової терапії у відновлювальному лікуванні хворих з неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу на шпитальному етапі Автореферат 30 стр.
10071. ЗАСТОСУВАННЯ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПОВІТРЯНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЇХ РУХОМИХ ФОРМ У ҐРУНТАХ Автореферат 22 стр.
10072. ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСО- ТА ФІТОТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ПЕРВИННУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ Автореферат 30 стр.
10073. Застосування рефлексотерапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит Автореферат 25 стр.
10074. ЗАСТОСУВАННЯ СИНБІОТИКІВ У КОМПЛЕКСІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ДОШКІЛЬНЯТ З КАРІЄСОМ ЗУБІВ Автореферат 26 стр.
10075. застосування синусоїдальних модульованих струмів в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім синдромом апное уві сні Автореферат 28 стр.
10076. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ЕНДОМЕТРИТІВ Автореферат 26 стр.
10077. ЗАСТОСУВАННЯ СОРБЕНТІВ І ЛІКАРСЬКИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ ФІТОСИРОВИНИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА Автореферат 29 стр.
10078. ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ В ПРОТИРЕЦИДИВНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ У ПОЄДНАННІ З ЦІЛОРІЧНИМ АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ. АВТОРЕФЕРАТ Автореферат 21 стр.
10079. ЗАСТОСУВАННЯ СТЕРЖНЕВИХ АПАРАТІВ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ НА КУЛЬШОВОМУ СУГЛОБІ У ДІТЕЙ (АНАТОМО-БІОМЕХАНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ) Автореферат 28 стр.
10080. ЗАСТОСУВАННЯ СУМІШЕЙ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МОДНИХ ЕФЕКТІВ НА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ Автореферат 24 стр.
10081. ЗАСТОСУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ЗА ДОСВІДОМ БОЙОВИХ ДІЙ В АФГАНІСТАНІ ТА ЧЕЧНІ (1979-2000 рр.) Автореферат 24 стр.
10082. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН КУРСАНТАМИ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 33 стр.
10083. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕМ ДОДАВАННЯ ДО РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ Автореферат 23 стр.
10084. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПОЛЬОВИХ МЕТОДІВ ДО НИЗЬКОРОЗМІРНИХ КВАНТОВИХ СИСТЕМ ПРИ СКІНЧЕННІЙ ТЕМПЕРАТУРІ Автореферат 19 стр.
10085. ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ХВОРИХ З ДІАФІЗАРНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ТА КІСТОК ГОМІЛКИ Автореферат 24 стр.
10086. ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ Автореферат 28 стр.
10087. ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ ТА ІНГАЛЯЦІЙ АКТОВЕГІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ЗАКРИТОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ Автореферат 29 стр.
10088. ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ ТА ПРЕПАРАТУ ТРАУМЕЛЬ С В КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ НА ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ Автореферат 39 стр.
10089. ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ФЕНОЛВМІЩУЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Автореферат 43 стр.
10090. ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІВЧАТ З УРАХУВАННЯМ СОМАТОТИПУ Автореферат 23 стр.
10091. ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РЕАКТИВНІ АРТРИТИ З УРАЖЕННЯМИ СЕРЦЯ ТА БЕЗ СЕРЦЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ Автореферат 26 стр.
10092. ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ГІПОТРОФІЄЮ Автореферат 24 стр.
10093. ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОЗАСОБІВ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНІ СТЕАТОГЕПАТОЗ ТА СТЕАТОГЕПАТИТ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ Автореферат 3 стр.
10094. ЗАСТОСУВАННЯ ФЛУРЕНІЗИДУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ: ВПЛИВ НА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ І ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ Автореферат 25 стр.
10095. ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН Автореферат 25 стр.
10096. ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН, ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ Автореферат 31 стр.
10097. ЗАТРИМКА розвитку ПЛОДА (клініко-патогенетичне прогнозування і профілактика) Автореферат 50 стр.
10098. Затримка розвитку плода (патогенез, прогнозування, профілактика і лікування) Автореферат 48 стр.
10099. ЗАТРИМКА СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ У ХЛОПЦІВ-ПІДЛІТКІВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 29 стр.
10100. ЗАТУХАННЯ СПІНОВИХ ХВИЛЬ В МАГНЕТИКАХ З ВИРОДЖЕНИМИ СТАНАМИ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  [101]  102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389