Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

1001. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА Автореферат 29 стр.
1002. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
1003. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ Автореферат 28 стр.
1004. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В РЕГІОНІ Автореферат 27 стр.
1005. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 27 стр.
1006. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НАКЛАДНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
1007. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК Автореферат 30 стр.
1008. Інформаційне мовлення Національної радіокомпанії України: сутність і структура Автореферат 30 стр.
1009. ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПЛАЗОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА У СУДНОБУДУВАННІ Автореферат 24 стр.
1010. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ Автореферат 30 стр.
1011. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ (соціально-філософський аналіз) Автореферат 27 стр.
1012. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 26 стр.
1013. Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз) Автореферат 28 стр.
1014. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
1015. Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних систем Автореферат 29 стр.
1016. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
1017. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
1018. Інформаційний показник ефективності функціонування лабораторних комп’ютерних систем на прикладі нефелометричних систем Автореферат 20 стр.
1019. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 38 стр.
1020. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 29 стр.
1021. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 27 стр.
1022. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 24 стр.
1023. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЧИННИК ПОЛІТИКИ США І РОСІЇ В ПИТАННІ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ Автореферат 27 стр.
1024. ІНФОРМАЦІЙНО - ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ВИДАЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ ЗОБРАЖЕННЯ ЦИФРОВАНИХ БАГАТОШАРОВИХ ФОТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 24 стр.
1025. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА СИНТЕЗУ ТА ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ НА БАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ Автореферат 25 стр.
1026. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ОНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 31 стр.
1027. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 29 стр.
1028. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 28 стр.
1029. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
1030. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ Автореферат 26 стр.
1031. ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИСТІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 31 стр.
1032. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ВІБРОДІАГНОСТИКИ РОТОРНИХ МАШИН Автореферат 36 стр.
1033. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ АНАЛОГОВИХ ВУЗЛІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 40 стр.
1034. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ Автореферат 23 стр.
1035. Інформаційно-вимірювальна система ідентифікації джерел радіовипромінювання для пасивної локації об'єктів Автореферат 28 стр.
1036. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТИПОРОЗМІРІВ БРИКЕТІВ ПРИ ПАКЕТУВАННІ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ Автореферат 21 стр.
1037. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ІНТЕГРОВАНИХ ГЕМОДИНАМІЧНИХ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ Автореферат 22 стр.
1038. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ГРАДУЮВАННЯ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ШВИДКОСТІ ГАЗУ Автореферат 22 стр.
1039. Інформаційно-вимірювальна система діагностування безконтактних ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ перетворювачів на основі НЕЙРОнечітких методів Автореферат 29 стр.
1040. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ РОТОРНИХ СИСТЕМ Автореферат 27 стр.
1041. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСУ Автореферат 22 стр.
1042. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ШКІРИ ЛЮДИНИ Автореферат 21 стр.
1043. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ НЕІНВАЗІЙНОЇ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ БІОТКАНИН Автореферат 26 стр.
1044. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ БЕЗПЕКИ РОБІТ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ АВАРІЙ Автореферат 23 стр.
1045. ІнформацІйно-вимірювальна система контролю параметрів життЄдіяльності МОЛОДНЯКу свиней Автореферат 29 стр.
1046. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТАХОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 21 стр.
1047. ІнформацІйно-випробувальна трибологічна система з стабілізованими контактними напруженнями Автореферат 23 стр.
1048. Інформаційно-керуючі системи для локальних електроенергетичних об’єктів на основі сучасних інформаційних технологій Автореферат 50 стр.
1049. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Автореферат 27 стр.
1050. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі машинобудівних підприємств Івано-Франківської області) Автореферат 24 стр.
1051. ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ АНАЛІЗУ І ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 22 стр.
1052. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА Автореферат 27 стр.
1053. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 1917-1920 РР. Автореферат 31 стр.
1054. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 19 стр.
1055. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ США В ЛОКАЛЬНИХ ВІЙНАХ І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ 1950–2000 рр. (історичний аспект) Автореферат 29 стр.
1056. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОТИБОРСТВО У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Автореферат 29 стр.
1057. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ВІЙСЬКА ТА НАСЕЛЕННЯ ПРОТИВНИКА (1939 – 2000 рр.) Автореферат 31 стр.
1058. інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів Автореферат 25 стр.
1059. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШПАЛЬТИ РЕДАКТОРА В ІРАНСЬКІЙ ПРЕСІ Автореферат 33 стр.
1060. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ І ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГЕНЦІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ (вітчизняний і світовий досвід) Автореферат 29 стр.
1061. Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин Автореферат 24 стр.
1062. ІНФРАДІАННА РИТМІКА СТРЕС-РЕАЛІЗУЮЧИХ СИСТЕМ І ПОКАЗНИКІВ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ НЕЙТРОФІЛІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ГІПОКІНЕТИЧНОМУ СТРЕСІ Автореферат 24 стр.
1063. ІНФРАДІАННА РИТМІКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЩУРІВ ІЗ НИЗЬКОЮ РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ У ВІДКРИТОМУ ПОЛІ ПРИ ДІЇ СЛАБКОГО ЗМІННОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДНИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ Автореферат 24 стр.
1064. ІНФРАСТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ Автореферат 26 стр.
1065. інфраструктура СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: філософсько-методологічний аналіз Автореферат 44 стр.
1066. інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції апк Автореферат 26 стр.
1067. ІНФРАЧЕРВОНІ ДЕТЕКТОРИ НА ОСНОВІ HgMnTe : ФІЗИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ Автореферат 19 стр.
1068. ІНФРАЧЕРВОНЕ НЕІНВАЗИВНЕ ЛАЗЕРНЕ ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИМ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 30 стр.
1069. ІНФУЗОРІЇ ПЛАНКТОНУ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ТА ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 31 стр.
1070. ІНШОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ЕТАПИ І СТУПЕНІ АДАПТАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЦИЗМІВ У ПРЕСІ КІНЦЯ ХХ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.) Автореферат 31 стр.
1071. ІНШОМОВНІ СЛОВА КОРЕЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
1072. ІОН-ГІДРАТНЕ ОТОЧЕННЯ І СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПРОМІНЕНОЇ ДНК Автореферат 23 стр.
1073. ІОНІЗАЦІЙНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ РАДІОІЗОТОПУ ТРИТІЮ Автореферат 29 стр.
1074. ІОНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗА В УМОВАХ КАТОДНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ТА ВПЛИВ НА ЦЕЙ ПРОЦЕС КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ЗМІН У ПРИЕЛЕКТРОДНОМУ ШАРІ Автореферат 25 стр.
1075. ІОНІТИ НА ОСНОВІ ФОСФАТІВ ТИТАНУ, СИНТЕЗОВАНІ З ТИТАНІЛСУЛЬФАТУ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ Автореферат 28 стр.
1076. ІОННІ АСОЦІАТИ НІТРОФЕНОЛІВ З ОСНОВНИМИ ПОЛІМЕТИНОВИМИ БАРВНИКАМИ У СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОМУ АНАЛІЗІ ТА ІОНОМЕТРІЇ Автореферат 24 стр.
1077. Іонні процеси в радіаційно забарвлених кристалах галогенідів двовалентних металів Автореферат 31 стр.
1078. Іонні циклотронні і іон-іонні несталості азимутально-симетричної плазми з іонами, які обходять вісь плазмового стовпа Автореферат 23 стр.
1079. ІОННИЙ ТРАНСПОРТ І ЕЛЕКТРИЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ З МЕМБРАНАМИ В ПРИСУТНОСТІ ЗОВНІШНІХ ПОЛІВ Автореферат 23 стр.
1080. Іонолюмінесценція широкозонних твердих тіл у метастабільному стані Автореферат 22 стр.
1081. ІОНОМЕТРІЯ КАТІОНІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТВЕРДОКОНТАКТНИХ І ПЛІВКОВИХ ІСЕ НА ОСНОВІ МОЛІБДОФОСФАТУ Автореферат 24 стр.
1082. Іонометрія у багатокомпонентних і організованих розчинах: параметри електродного відгуку, особливості градуювання і іонобуферні системи Автореферат 40 стр.
1083. ІПОТЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЄДИНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 24 стр.
1084. ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 57 стр.
1085. ІПОТЕЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ І РОЗВИТКУ НЕРУХОМОСТІ Автореферат 44 стр.
1086. ІПОТЕЧНИЙ РИНОК ЖИТЛА В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
1087. ІПОТЕЧНИЙ РИНОК: ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 28 стр.
1088. Іридодіагностика розвитку рухових здібностей людини Автореферат 22 стр.
1089. ІрЛАНДСЬКИЙ АВТОНОМІЗМ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПОЗИЦІЯ ПАРТІЇ ГОМРУЛЯ ТА ПОЛІТИКА БРИТАНСЬКИХ УРЯДІВ Автореферат 24 стр.
1090. ІРОНІЯ ЯК КУЛЬТУРНА УНІВЕРСАЛІЯ: філософський аналіз Автореферат 25 стр.
1091. ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ ПОВЕДІНКИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК СПОЖИВАЧІВ Автореферат 32 стр.
1092. ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В НАУКОВОМУ І ПОЗАНАУКОВОМУ ЗНАННІ Автореферат 26 стр.
1093. ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ЗНАННІ: АНТРОПОЛОГІЧНО-ЦІННІСНІ ПАРАМЕТРИ ТА ГУМАНІТАРНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОТЕНЦІЇ Автореферат 25 стр.
1094. ІРРАЦІОНАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ В ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
1095. ІРРЕГУЛЯРНІ ПІДМНОЖИНИ МНОГОВИДІВ ГРАСМАНА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕОРІЇ ВІДОБРАЖЕНЬ Автореферат 10 стр.
1096. ІСЛАМ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ: ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 33 стр.
1097. Існування та апроксимації глобальних атракторів нелінійних еволюційних рівнянь Автореферат 15 стр.
1098. ІСНУВАННЯ, ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ТА ЄДИНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ НАЙКРАЩОГО НАБЛИЖЕННЯ З ОБМЕЖЕННЯМИ Автореферат 15 стр.
1099. ІСПАНОМОВНИЙ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків) Автореферат 28 стр.
1100. ІСПАНОМОВНИЙ РЕКЛАМНИЙ ДИСКУРС І ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  [11]  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389