Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

901. Оформлення результатів податкових перевірок Реферат 4 стр.
902. Оформлення угод і розрахунки по валютних операціях Реферат 20 стр.
903. Охарактеризувати структуру фінансових ресурсів та напрямки їх використання Реферат 7 стр.
904. Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік Реферат 13 стр.
905. Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету України на плановий рік Реферат 12 стр.
906. Оцінка і страхування інвестиційних ризиків Реферат 7 стр.
907. Оцінка інвестицій Реферат 12 стр.
908. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів Реферат 11 стр.
909. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Реферат 12 стр.
910. Оцінка кредитоспроможності позичальника Реферат 6 стр.
911. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства Реферат 12 стр.
912. Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства. Курсова робота 22 стр.
913. Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності комерційного банку, обґрунтування підприємницьких рішень на основі оцінки границь фінансової стійкості підпр Інше 14 стр.
914. ОЦІНКА СТАНУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ Стаття 7 стр.
915. Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” Курсова робота 65 стр.
916. Оцінка фiнансового стану пiдпpиємства, її необхiднiсть i значення Реферат 8 стр.
917. Оцінка фінансових активів Реферат 11 стр.
918. Оцінка фінансової стійкості Реферат 10 стр.
919. Оцінка фінансової стійкості за абсолютними та відносними показниками Реферат 6 стр.
920. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Реферат 7 стр.
921. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) Курсова робота 22 стр.
922. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” Курсова робота 36 стр.
923. Оцінка фінансового стану підприємства Курсова робота 47 стр.
924. Оцінка фінансового стану підприємства Реферат 10 стр.
925. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ НЕОБХІДНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ Реферат 7 стр.
926. Оцінка фінансового стану підприємства  Реферат 17 стр.
927. Оцінювання ефективності інвестицій Реферат 9 стр.
928. Оцінювання фінансового стану підприємств Реферат 14 стр.
929. ПІДПРИЕМСТВА ТА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК:ОСНОВИ ВЗАЕМОДІЇ Курсова робота 78 стр.
930. Парабанківська система та її роль у забезпеченні функціонування фінансової системи Реферат 11 стр.
931. Пенсійні фонди на фінансових ринках Реферат 5 стр.
932. Періодична звітність про виконання бюджету Реферат 11 стр.
933. Передумови виникнення і функціонування місцевих бюджетів Реферат 4 стр.
934. Передумови реформування місцевих фінансів Реферат 9 стр.
935. Передумови та основні етапи створення та розвитку Державного казначейства України Реферат 6 стр.
936. ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Курсова робота 17 стр.
937. Перетворення власності в аграрній сфері у період тансформаційної економіки Реферат 4 стр.
938. Перехід від традиційного поширення інформації до поширення її за допомогою нових технологій Реферат 13 стр.
939. Перспективні напрями розвитку безготівкових розрахунків у платіжному обороті України Реферат 14 стр.
940. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів Реферат 14 стр.
941. Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису Реферат 26 стр.
942. Планування видатків на економічну діяльність Реферат 10 стр.
943. Планування доходів бюджету Реферат 12 стр.
944. Планування капіталовкладень транснаціональних корпорацій Реферат 6 стр.
945. Планування та прогнозування фінансово -економічних показників діяльності підприємства Курсова робота 35 стр.
946. Планування фінансової санації Реферат 6 стр.
947. Платіж та порядок його здійснення Реферат 9 стр.
948. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Реферат 19 стр.
949. Платіжний баланс та міжнародна ліквідність України Реферат 16 стр.
950. Платіжний баланс як підсумковий показник світогосподарських зв'язків країни Реферат 14 стр.
951. Платіжний баланс як підсумковий показник світогосподарських зв'язків країни Реферат 14 стр.
952. ПЛАТЕЖІ ЗА РЕСУРСИ Реферат 3 стр.
953. Платежі за ресурси Реферат 12 стр.
954. Платежі за ресурси Реферат 10 стр.
955. Платежі за ресурси, відрахування в цільові державні форми Реферат 6 стр.
956. Повноваження місцевих органів самоврядування Курсова робота 61 стр.
957. Повноваження органів державної влади. у фінансовій діяльності Реферат 26 стр.
958. Податки і податкова система Реферат 14 стр.
959. Податки в системі фінансових відносин підприємства Реферат 13 стр.
960. Податки. податкова система Реферат 18 стр.
961. Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах. Курсова робота 41 стр.
962. Податкова дисципліна як фактор фінансової стабілізації держави Реферат 8 стр.
963. Податкова політика України. Реформування податкової політики Реферат 33 стр.
964. Податкова система Реферат 34 стр.
965. Податкова система і податкова політика Реферат 14 стр.
966. Податкова система України Реферат 16 стр.
967. Податкове планування Реферат 7 стр.
968. Податковий контроль корпорацій Реферат 16 стр.
969. Податковий кредит: відповідність дефініції суті явища Реферат 3 стр.
970. Податок на додану вартість Реферат 14 стр.
971. Податок на додану вартість, акцизний збір та податок на прибуток Реферат 6 стр.
972. Позабюджетні кошти бюджетних установ Реферат 4 стр.
973. Позабюджетна діяльність вищих навчальних закладів: аналіз чинників, що впливають на її здійснення  Реферат 9 стр.
974. Позичковий капітал підприємства Реферат 9 стр.
975. Показники стану і використання оборотних коштів Реферат 11 стр.
976. Показники стану і використання оборотних коштів Реферат 12 стр.
977. Показники стану власних оборотних коштів Реферат 7 стр.
978. Показники стану та ефективності використання основних засобів Реферат 6 стр.
979. Показники стану та ефективності використання основних засобів Реферат 6 стр.
980. Показники стану та ефективності використання основних засобів Реферат 5 стр.
981. ПОКАЗНИКИ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ Реферат 5 стр.
982. Показники статистики цінних паперів Реферат 2 стр.
983. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Реферат 9 стр.
984. Показники фінансового стану підприємства Реферат 7 стр.
985. Показники якості, дефекти та хвороби хлібобулочних виробів Реферат 10 стр.
986. Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” Курсова робота 89 стр.
987. Політика цін та її мета Реферат 11 стр.
988. Поняття і класифікація фінансового посередництва Реферат 13 стр.
989. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності Реферат 11 стр.
990. Поняття аналізу фінансової стійкості Реферат 6 стр.
991. Поняття бюджетної системи Структурна побудова бюджетної системи Принципи побудови бюджетної системи України Реферат 11 стр.
992. Поняття касового виконання бюджету. Система касового виконання бюджету Реферат 8 стр.
993. Поняття та зміст фінансових правовідносин Реферат 6 стр.
994. Поняття та сутність інноваційної діяльності Реферат 13 стр.
995. Поняття “дотації вирівнювання” та її звязок із вилученням коштів Реферат 8 стр.
996. Поняття, правова природа і значення бюджету для функціонування держави, його складові частини, правові форми розрахунків у господарському обігу України. Реферат 5 стр.
997. Попит і пропозиція Реферат 11 стр.
998. Порядок ведення торгів та порядок зняття товару з торгів Реферат 6 стр.
999. Порядок визначення ціни об’єктів приватизації Курсова робота 29 стр.
1000. Порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності Реферат 21 стр.