Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

801. Оподаткування підприємств Реферат 14 стр.
802. Оподаткування прибутку підприємств Реферат 5 стр.
803. Оподаткування прибутку підприємств Реферат 15 стр.
804. Оподаткування прибутку підприємств Реферат 10 стр.
805. Оподаткування суб’єктів господарювання Реферат 15 стр.
806. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва Реферат 5 стр.
807. Опротестування векселів у неплатежі Реферат 5 стр.
808. Оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку методом імовірнісних автоматів Реферат 6 стр.
809. Оптимізація активно-пасивних операцій на основі імовірнісно-автоматного моделювання в банківській справі Реферат 6 стр.
810. Оптимізація бюджетного дефіциту Реферат 23 стр.
811. Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків Реферат 8 стр.
812. Оптимізація структури капіталу Реферат 6 стр.
813. Оптимізація фінансової структури капіталу за евристичною моделлю Реферат 12 стр.
814. Оптимізація фондового портфеля Реферат 13 стр.
815. Опціони з ф'ючерсними контрактами. Механізм угод з купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів Реферат 9 стр.
816. Організаційні структури управління проектами Реферат 18 стр.
817. Організаційно-економічні аспекти бюджетування у вищих навчальних закладах Реферат 5 стр.
818. Організаційно-правові форми впровадження інновацій Реферат 16 стр.
819. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики Реферат 12 стр.
820. Організація і порядок виконання дохідної частини бюджету Реферат 3 стр.
821. Організація біржових угод. Смисловий зміст угоди Реферат 4 стр.
822. Організація біржового управління Реферат 16 стр.
823. Організація бюджетного контролю в демократичному суспільстві Реферат 16 стр.
824. Організація бюджетного контролю в системі казначейства Інше 9 стр.
825. Організація бюджетного контролю в Україні Курсова робота 49 стр.
826. Організація взаємодії учасників інвестиційної діяльності Реферат 23 стр.
827. Організація виконання бюджетів Реферат 4 стр.
828. Організація виконання видаткової частини бюджетів Курсова робота 42 стр.
829. Організація грошових розрахунків підприємств Реферат 7 стр.
830. Організація грошових розрахунків підприємства Реферат 12 стр.
831. Організація касового виконання видатків державного бюджету України. Курсова робота 34 стр.
832. Організація обліку бюджетів усіх рівнів Міністерством фінансів і його органами на місцях Реферат 6 стр.
833. Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах Реферат 17 стр.
834. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Курсова робота 65 стр.
835. Організація податкового контролю Реферат 18 стр.
836. Організація податкового планування напідприємствах (установах, організаціях) Курсова робота 19 стр.
837. Організація страхування та характеристика страхових потоків Реферат 7 стр.
838. Організація ф'ючерсної торгівлі Реферат 14 стр.
839. Організація, завдання і методи бюджетного планування Реферат 23 стр.
840. Організація, форми і методи фінансування видатків бюджету Реферат 13 стр.
841. Організація, форми, порядок виконання дохідної частини бюджету, методи фінансування видатків бюджету Реферат 15 стр.
842. Органи управління товарною біржею Реферат 5 стр.
843. Основи бюджетного устрою Реферат 9 стр.
844. Основи кошторисного планування Реферат 28 стр.
845. Основи кошторисного планування Реферат 27 стр.
846. Основи організації іпотечного ринку житла у трансформаційній економіці країни Фінансові відносини як елемент організації іпотечного ринку житла Механізми однорівневої та дворівневої моделей вторинного іпотечного ринку Інше 4 стр.
847. Основи організації біржі і біржових операцій Реферат 2 стр.
848. Основи організації фінансів підприємств Реферат 11 стр.
849. Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах Реферат 8 стр.
850. Основи організації фінансів підприємств Реферат 7 стр.
851. Основи організації фінансів підприємств Реферат 5 стр.
852. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ Реферат 5 стр.
853. Основи організації фінансів суб’єктів господарювання Реферат 9 стр.
854. Основи побудови нормативно-правового забезпечення обліку та контролю у системі пенсійного страхування Реферат 4 стр.
855. Основи та проблеми функціонування інвестиційного ринку Реферат 8 стр.
856. Основи типології напрямків інвестування Реферат 6 стр.
857. Основи фінансів підприємств Реферат 11 стр.
858. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Реферат 24 стр.
859. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Реферат 23 стр.
860. Основи формування і використання прибутку підприємств Реферат 10 стр.
861. Основні інструменти фінансового аналізу, ефективність діяльності аналізу компанії Інше 10 стр.
862. Основні види (форми) інвестицій, їх характеристика і приклади Реферат 15 стр.
863. Основні види податкової звітності Інше 5 стр.
864. Основні види фінансових посередників, їх функції та джерела фінансування Реферат 4 стр.
865. Основні вили цін, їх склал і структура Реферат 11 стр.
866. Основні вимоги до платіжних систем Реферат 10 стр.
867. Основні елементи і переваги програмно-цільового методу бюджетного планування. Елементи програмно-цільового методу фінансування в Україні Реферат 10 стр.
868. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів у економіці України Реферат 10 стр.
869. Основні засади функціонування платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток Реферат 18 стр.
870. Основні методи аналізу використання капіталу підприємства Реферат 6 стр.
871. Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік Реферат 14 стр.
872. Основні напрями стратегії розвитку ринку страхування в Україні Реферат 11 стр.
873. Основні напрямки фінансового аналізу Інше 13 стр.
874. ОСНОВНІ НОМІНАЛИ ГРОШОВОГО ОБІГУ УКРАЇНИ Х-ХХ СТОЛІТЬ Інше 15 стр.
875. Основні положення аналізу беззбитковості і цільового планування прибутку Реферат 34 стр.
876. Основні проблемні моменти та шляхи їх подолання у функціонуванні системи регіональних фінансів Реферат 4 стр.
877. Основні проблемні моменти та шляхи їх подолання у функціонуванні системи регіональних фінансів Реферат 4 стр.
878. Основні тенденції зовнішньої торгівлі України  Реферат 3 стр.
879. Основні тенденції формування видаткової частини місцевих бюджетів Реферат 4 стр.
880. Основні тенденції формування видаткової частини місцевих бюджетів Реферат 4 стр.
881. Основні теоретичні положення формування місцевих бюджетів та їх практична реалізація в умовах трансформаційної економіки Реферат 12 стр.
882. Основні функції векселів в господарчій діяльності Реферат 9 стр.
883. Особливості обліку у суб”єктів малого підприємництва Курсова робота 50 стр.
884. Особливості акцизного оподаткування в Україні. Реферат 14 стр.
885. Особливості біржового процесу в Україні Реферат 4 стр.
886. Особливості вексельного права Реферат 16 стр.
887. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ДЕРЖАВНИМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ УКРАЇНИ Реферат 8 стр.
888. Особливості діяльності підприємств міського пасажирського транспорту та їх вплив на формування фінансових результатів Стаття 6 стр.
889. Особливості закону «Про Державний бюджет України на 2006 рік» Реферат 5 стр.
890. Особливості оподаткування в Україні Реферат 15 стр.
891. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів Реферат 6 стр.
892. Особливості реального інвестування Реферат 21 стр.
893. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів Реферат 10 стр.
894. Особливості статистичного аналізу фінансів підприємств виробничої сфери Реферат 4 стр.
895. Особливості структури послуг фінансових посередників в Україні Стаття 20 стр.
896. Особливості формування банківської системи у незалежній Україні Реферат 7 стр.
897. Особливості функціонування євроринку Реферат 10 стр.
898. Офіційні трансферти, їх роль і місце в доходах бюджетів Курсова робота 33 стр.
899. Оформлення і реалізація результатів ревізії Реферат 9 стр.
900. Оформлення вексельних зобов'язань та причини недійсності векселя та його реквізитів Реферат 6 стр.