Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

701. Механізм фінансово-бюджетого регулювання Курсова робота 16 стр.
702. Механізм фінансового контролю на сільськогосподарських підприємствах Стаття 8 стр.
703. Механізм формування ренти позичкового відсотка і прибутку Реферат 7 стр.
704. Механізм функціонування векселів у сучасній Україні Реферат 13 стр.
705. Мирова угода Реферат 9 стр.
706. Мирова угода. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) Реферат 10 стр.
707. Митні органи України, їх функції та повноваження Реферат 16 стр.
708. Митне оформлення Реферат 6 стр.
709. Мито Реферат 6 стр.
710. Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста Реферат 8 стр.
711. Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста Реферат 6 стр.
712. Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста Реферат 10 стр.
713. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції і роль фінансів Реферат 9 стр.
714. Модель комерційного банку з урахуванням ліквідності Реферат 7 стр.
715. Модель прогнозування дохідно-видаткового розподілу в регіоні Реферат 13 стр.
716. Модель ринку цінних паперів України Реферат 7 стр.
717. Моделювання інфляційних процесів Реферат 5 стр.
718. Моделювання дохідності та ризику портфеля Реферат 6 стр.
719. Моделювання залежності видатків від дотацій вирівнювання при виконанні видаткової частини місцевих бюджетів Реферат 9 стр.
720. Моделювання кредитного ризику за допомогою імовірнісних автоматів Реферат 8 стр.
721. МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРОВАНОЇ ОЦІНКИ Стаття 9 стр.
722. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства Реферат 13 стр.
723. МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ Стаття 11 стр.
724. Монетарна політитика і її інструменти Курсова робота 16 стр.
725. Мотивація: сутність, еволюція, ієрархія потреб та винагорода Реферат 18 стр.
726. Моя бачення майбутньої професії - фінансист Реферат 6 стр.
727. Муніципальні облігації як інструмент фінансування місцевих бюджетів Реферат 4 стр.
728. Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки Реферат 8 стр.
729. Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки Реферат 8 стр.
730. Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки Реферат 11 стр.
731. Напрями удосконалення інституційної інфраструктури фондового ринку Реферат 12 стр.
732. Напрямки зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Курсова робота 7 стр.
733. Напрямки розвитку ринку фінансових послуг в Україні на основі систем електронного бізнесу Реферат 5 стр.
734. Національні фінанси України і внутрішнє середовище. Потоки капіталів в Україні, основні фінансові інститути України Інше 6 стр.
735. Національна валюта України та шляхи її стабілізації Курсова робота 101 стр.
736. Національна валюта України та шляхи її стабілізації Реферат 101 стр.
737. Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності національного банку України. Інше 21 стр.
738. Небанківські кредитні інститути Реферат 5 стр.
739. Небанківське кредитування підприємств Реферат 8 стр.
740. Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки Реферат 14 стр.
741. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах Реферат 10 стр.
742. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах Реферат 3 стр.
743. Необхідність та елементи впровадження єдиного соціального внеску Реферат 4 стр.
744. Необхідність та сутність кредитування підприємств Реферат 11 стр.
745. Необхідність та сутність фінансів Інше 72 стр.
746. Необхідність та сутність фінансів Реферат 11 стр.
747. Необхідність фінансів, їх сутність та зміст. Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи. Бюджетний процес: порядок складання, розгляд та затвердження бюджету. Інше 21 стр.
748. Необхідність формування, напрямки використання резервних страхових фондів в державі Реферат 10 стр.
749. Необхідність, суть, завдання і принципи фінансового контролю Інше 6 стр.
750. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств Реферат 12 стр.
751. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів Курсова робота 47 стр.
752. Непрямі методи податкового контролю Реферат 6 стр.
753. Непрямі податки, які сплачують підприємства Реферат 25 стр.
754. Нормативні методи нарахування амортизації в торгівлі Реферат 9 стр.
755. Нормативне забезпечення автоматизації внутрішнього фінансового контролю: світовий досвід Стаття 12 стр.
756. Нормативно-правове забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів Реферат 4 стр.
757. Нормативно-правове забезпечення прибутку та джерела його формування Реферат 10 стр.
758. Нормативно-правове регулювання фінансового плану на підприємстві Реферат 6 стр.
759. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів Реферат 7 стр.
760. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів Реферат 9 стр.
761. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів Реферат 7 стр.
762. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів Реферат 7 стр.
763. Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності Реферат 31 стр.
764. Об'єктивна необхідність та економічна сутність міжнародних фінансів Реферат 10 стр.
765. Об'єктивна необхідність та економічна сутність міжнародних фінансів Реферат 16 стр.
766. Обгрунтування і доцільність запровадження казначейської системи виконання бюджетів в Україні Реферат 23 стр.
767. Облігації Курсова робота 34 стр.
768. Облік асигнувань і видатків бюджету. Реферат 11 стр.
769. Облік асигнувань і видатків бюджету. Реферат 10 стр.
770. Облік власного капіталу Курсова робота 21 стр.
771. Облік державного боргу та операцій, пов'язаних з ним Реферат 7 стр.
772. Облік операцій з річного заключення рахунків Реферат 4 стр.
773. Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком Реферат 6 стр.
774. Облік рахунків в банках та казначействах Курсова робота 8 стр.
775. Облік ресурсів і доходів бюджету. Джерела формування та напрями використання ресурсів. Реферат 23 стр.
776. Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України Реферат 8 стр.
777. Облік фінансових результатів: сучасний стан та шляхи удосконалення  Реферат 5 стр.
778. Облікова політика підприємства Курсова робота 29 стр.
779. Облікова політика підприємства Курсова робота 29 стр.
780. Оборотні кошти Реферат 12 стр.
781. Оборотні кошти і їх організація на підприємстві. Сутність і основи організації обігових коштів Реферат 8 стр.
782. Оборотні кошти і їх організація на підприємстві. Сутність і основи організації обігових коштів. Реферат 9 стр.
783. Обчислення розміру пенсій Реферат 9 стр.
784. Обґрунтування інноваційно-ресурсного підходу до трактування категорії капіталу Реферат 16 стр.
785. Об’єктивна необхідність та суть фінансів. Функції фінансів. Фінансова політика, її зміст та завдання. Соціально-економічна суть і функції бюджету держави Інше 6 стр.
786. Оперативний контролінг Реферат 3 стр.
787. Операції з інструментами грошового ринку Реферат 7 стр.
788. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку Реферат 11 стр.
789. Операції з матеріальними і нематеріальними цінностями Реферат 11 стр.
790. Операції комерційних банківна фондовому ринку (на прикладі Чернівецької обласної дирекції АКБ соціального розвитку “Укрсоцбанк”) Реферат 46 стр.
791. Операції на девізних ринках Реферат 11 стр.
792. Операції на міжнародному валютному ринку Реферат 24 стр.
793. Операції на міжнародному валютному ринку.Міжнародні розрахункові операції Реферат 8 стр.
794. Операції на форвардному ринку Реферат 6 стр.
795. Операції нд міжнародному валютному ринку. Міжнародні розрахункові операції Реферат 8 стр.
796. Операції нд міжнародному валютному ринку. Операції на девізних ринках Реферат 11 стр.
797. Операції нд міжнародному валютному ринку. Світові ринки золота Реферат 6 стр.
798. Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. Курсова робота 42 стр.
799. Операції СПОТ Реферат 12 стр.
800. Операційний (виробничий) ліверидж. Ефект операційного лівериджу Реферат 3 стр.