Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

601. Легалізації коштів через систему страхування Реферат 9 стр.
602. Локалізація витрат за видами продукції Реферат 17 стр.
603. Міграція капіталу як умова вступу України в глобальний економічний простір Реферат 4 стр.
604. Міжбюджетні відносини на місцевому та державному рівнях. Курсова робота 28 стр.
605. Міжбюджетні відносини та трансферти Інше 10 стр.
606. Міжбюджетні відносини, їх складові Реферат 14 стр.
607. Міжбюджетні відносини: стан і проблеми удосконалення. Порядок касового виконання бюджетів за доходами Інше 37 стр.
608. Міжнародні валютно-фінансові інституції Реферат 10 стр.
609. Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних валютно-фінансових відносин Реферат 26 стр.
610. Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів Реферат 8 стр.
611. Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів Реферат 12 стр.
612. Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів Реферат 8 стр.
613. Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Економічні організації системи ООН Реферат 9 стр.
614. Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Міжнародні та регіональні економічні структури Реферат 12 стр.
615. Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Особливості функціонування фінансової системи ЄС Реферат 8 стр.
616. Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародних фінансів. Структура та основні механізми валютного ринку. Інше 18 стр.
617. Міжнародні кредитні відносини Курсова робота 28 стр.
618. Міжнародні лізингові операції Реферат 11 стр.
619. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс Реферат 15 стр.
620. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ Реферат 4 стр.
621. Міжнародні фінанси Реферат 22 стр.
622. Міжнародні фінанси Реферат 16 стр.
623. Міжнародні фінанси - суть і діяльність Реферат 16 стр.
624. Міжнародні фінансові інституції Реферат 10 стр.
625. Міжнародні фінансові інституції Реферат 8 стр.
626. Міжнародні фінансові інституції Реферат 14 стр.
627. Міжнародні фінансові інституції Реферат 10 стр.
628. Міжнародні фінансові інституції МВФ: проблеми створення і діяльності Реферат 9 стр.
629. Міжнародні фінансові інституції. Регіональні фінансово-кредитні установи Реферат 15 стр.
630. Міжнародні фінансові інституції. Світовий банк та його складові Реферат 11 стр.
631. Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок Реферат 12 стр.
632. Міжнародні фінансові організації Реферат 22 стр.
633. Міжнародна валютна система. Світовий валютний ринок Реферат 12 стр.
634. Міжнародний досвід функціонування фінансів неприбуткових організацій Реферат 11 стр.
635. Міжнародний кредит як економічна категорія Реферат 6 стр.
636. Міжнародний кредитний ринок Реферат 10 стр.
637. Міжнародний лізинг Реферат 11 стр.
638. МІЖНАРОДНИЙ ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ Реферат 25 стр.
639. Міжнародний ринок облігацій. Євроринок Реферат 11 стр.
640. Міжнародний фінансовий ринок, його структура. Реферат 7 стр.
641. Міністерство фінансів України Реферат 31 стр.
642. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Реферат 17 стр.
643. Міністерство фінансів України і бюджет Реферат 17 стр.
644. Місце і стан неторгових операцій в діяльності комерційних банків України Реферат 12 стр.
645. Місце державного казначейства України у фінансовій системі держави: становлення, проблеми та перспективи Реферат 10 стр.
646. Місце державного казначейства України у фінансовій системі держави: становлення, проблеми та перспективи Реферат 10 стр.
647. Місце та значення державних фінансів у фінансовій системі країни Реферат 14 стр.
648. Місцеві бюджети Курсова робота 49 стр.
649. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини Курсова робота 9 стр.
650. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини Курсова робота 8 стр.
651. Місцеві бюджети в складі бюджетної системи Курсова робота 51 стр.
652. Місцеві бюджети в Україні Реферат 11 стр.
653. Місцеві бюджети України Реферат 14 стр.
654. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів Курсова робота 126 стр.
655. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів Реферат 12 стр.
656. Місцеві податки і збори Реферат 5 стр.
657. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ Реферат 7 стр.
658. Місцеві фінанси Інше 6 стр.
659. Місцеві фінанси і їх призначення Реферат 6 стр.
660. Місцеві фінанси їх сутність функції і значення Реферат 11 стр.
661. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України Реферат 11 стр.
662. Місцеві фінанси України та напрямки їх вдосконалення Реферат 7 стр.
663. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання інвестицій аграрного ринку  Реферат 6 стр.
664. Місцеві фінанси. бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання Реферат 19 стр.
665. Майнові права іноземних інвесторів в Україні Реферат 21 стр.
666. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні Реферат 25 стр.
667. Малий бізнес та фондовий ринок Реферат 4 стр.
668. Малий та середній бізнес як рушійна сила зростання економіки України Реферат 4 стр.
669. Маркетингова оцінка цінової політики споживачів Реферат 11 стр.
670. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту Реферат 8 стр.
671. Мета, зміст і завдання фінансового аналізу Реферат 5 стр.
672. Методи аналізу взаємозв'язків Реферат 6 стр.
673. Методи аналізу фінансових інвестицій Реферат 7 стр.
674. Методи визначення ефективності діяльності банківської системи України Реферат 9 стр.
675. Методи встановлення ціни на товар Реферат 11 стр.
676. Методи обґрунтування управлінських рішень Реферат 9 стр.
677. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів Реферат 10 стр.
678. Методи організації фінансової діяльності підприємств Реферат 9 стр.
679. Методи оцінки інвестиційного проекту Реферат 27 стр.
680. МЕТОДИ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Реферат 20 стр.
681. Методи перевірки фінансової звітності та оцінки активів Інше 9 стр.
682. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків Реферат 7 стр.
683. Методи розрахунку прибутку від реалізації Реферат 6 стр.
684. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції Реферат 10 стр.
685. Методи розробки прогнозних фінансових документів Реферат 8 стр.
686. Методи фінансового аналізу Реферат 4 стр.
687. Методи фінансового ризику Реферат 10 стр.
688. Методи формування інвестиційних ресурсів Реферат 28 стр.
689. Методи, принципи і джерела формування бюджету Реферат 12 стр.
690. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств Реферат 5 стр.
691. Методика визначення балансового прибутку відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку Реферат 7 стр.
692. Методика рейтингової оцінки емітента Реферат 9 стр.
693. Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) Курсова робота 62 стр.
694. Методолігія обліку фінансування бюджетних установ(поточні та казначейські рахунки) (За матеріалами КЕПКУ) Курсова робота 46 стр.
695. Методологічні підходи щодо класифікації форм та видів грошових позичок Реферат 9 стр.
696. Методологічні проблеми оцінки фінансового стану підприємств Стаття 12 стр.
697. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави Реферат 13 стр.
698. Механізм укладення біржових угод Реферат 7 стр.
699. Механізм укладення угод з валютою Реферат 8 стр.
700. Механізм управління державними корпоративними правами Реферат 4 стр.