Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

501. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства Реферат 9 стр.
502. Збори на формування цільових державних фондів Реферат 9 стр.
503. Звіт про рух грошових коштів Реферат 10 стр.
504. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів Реферат 9 стр.
505. Зведення і групування статистичних матеріалів. Статистичні таблиці Реферат 6 стр.
506. Здійснення платежів щодо погашення та обслуговування внутрішньої державної позики та інших внутрішніх державних цінних паперів Реферат 5 стр.
507. Зміст і задачі фінансового аналізу в сучасних умовах Реферат 5 стр.
508. ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Реферат 4 стр.
509. Зміст і значення оперативного фінансового плану Реферат 6 стр.
510. Зміст і методи бюджетування капіталу Реферат 8 стр.
511. Зміст і методи бюджетування капіталу Реферат 7 стр.
512. ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ Реферат 4 стр.
513. Зміст та завдання управління фінансами підприємств Реферат 6 стр.
514. Зміст та завдання управління фінансами підприємств Реферат 4 стр.
515. Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної політики держави Інше 10 стр.
516. Зміст управління інвестиційними проектами Реферат 6 стр.
517. ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО СКЛАДАННЯ Реферат 6 стр.
518. Зміст фінансового плану та порядок його складання Реферат 6 стр.
519. Зміст, завдання та методи фінансового планування Реферат 4 стр.
520. Зміст, завдання та методи фінансового планування Реферат 10 стр.
521. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії, ревізія фінансових результатів діяльності підприємства. Реферат 6 стр.
522. Зміст, функції та форми індосаменту Реферат 15 стр.
523. Значення аналізу виробництва продукції в умовах ринкових перетворень в Україні Інше 13 стр.
524. Знос і амортизація основних засобів Реферат 9 стр.
525. Знос і амортизація основних засобів Реферат 11 стр.
526. Знос і амортизація основних засобів підприємства Інше 15 стр.
527. ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ Реферат 9 стр.
528. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ Реферат 8 стр.
529. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм Реферат 8 стр.
530. Казенні палати як фінансовий елемент системи місцевого управління в Україні у першій половині ХІХ ст. (за матеріалами Волинської губернії) Реферат 3 стр.
531. Казначейська система виконання бюджету України Курсова робота 27 стр.
532. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства Курсова робота 91 стр.
533. Капітал підприємства: структура, формування і використання Реферат 18 стр.
534. Капітальні інвестиції підприємства Курсова робота 26 стр.
535. Капітальні інвестиції підприємства Курсова робота 26 стр.
536. Касове виконання бюджету Реферат 16 стр.
537. Керівники і фахівці служби контролінгу Реферат 10 стр.
538. Класифікація біржових товарів Реферат 4 стр.
539. Класифікація бюджетно-правових норм Реферат 9 стр.
540. Класифікація векселів Реферат 5 стр.
541. Класифікація витрат і основні методи їх аналізу Реферат 28 стр.
542. Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації. Інше 26 стр.
543. Класифікація суб’єктів господарювання за певними ознаками Реферат 10 стр.
544. Класифікація та асортимент хлібобулочних виробів Реферат 17 стр.
545. Класифікація та характеристика основних інструментів фінансового ринку Реферат 15 стр.
546. Класична модель фінансової санації підприємств Реферат 4 стр.
547. Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень Реферат 11 стр.
548. Комерційні банки: їх види та операції Реферат 16 стр.
549. Комерційне кредитування підприємств Реферат 6 стр.
550. Комерційне кредитування підприємств Реферат 5 стр.
551. Комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства Реферат 12 стр.
552. Кон'юнктура інвестиційного ринку та інвестиційний клімат Реферат 7 стр.
553. Конвертованість валют Реферат 8 стр.
554. Конвертованість валют Реферат 9 стр.
555. Конкуренція на ринку банківських послуг і ринок клієнтури Реферат 8 стр.
556. Консолідована фінансова звітність. Показники, що визначають положення корпорації на фондовому ринку Реферат 12 стр.
557. Конституційно-парламентське походження бюджету і демократичний вибір бюджетних пріоритетів Реферат 20 стр.
558. Контрактні фінансові інститути Реферат 7 стр.
559. Контролінг в системі управління підприємствами харчової промисловості на прикладі ват "підприємство хлібозавод" Реферат 16 стр.
560. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення. Курсова робота 32 стр.
561. Контроль митних органів за сплатою митних платежів Реферат 19 стр.
562. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з бюджетної системи України Інше 8 стр.
563. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Фінанси підприємств” Інше 10 стр.
564. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з фінансів Інше 8 стр.
565. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з фінансів Інше 10 стр.
566. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з фінансів Інше 7 стр.
567. Контрольна робота з фінансів Інше 16 стр.
568. Концептуальні засади вчення про бюджет Реферат 38 стр.
569. Концептуальні підходи до формування державного бюджету в умовах ринкової економіки Реферат 17 стр.
570. Концептуальні проблеми аналізу кредитних операцій у комерційному банку Реферат 6 стр.
571. Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки в умовах глобалізації Реферат 10 стр.
572. Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки в умовах глобалізації. Економічна безпека. Реферат 15 стр.
573. Координація фіскальної і монетарної політики в економіці України Реферат 7 стр.
574. Корпоративні облігації в Україні Реферат 5 стр.
575. Корпоративні фінанси Реферат 18 стр.
576. Котирування та види цін на біржі Реферат 5 стр.
577. Кошторисне фінансування Реферат 13 стр.
578. Кошторисне фінансування витрат на утримання банків Реферат 13 стр.
579. Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів Реферат 16 стр.
580. Кредит у ринковій економіці Реферат 7 стр.
581. Кредитні системи Реферат 8 стр.
582. Кредитний ринок Реферат 9 стр.
583. Кредитно-рейтингова оцінка органів місцевого самоврядування регіонів України Реферат 12 стр.
584. Кредитування підприємств Реферат 13 стр.
585. Кредитування підприємств Реферат 9 стр.
586. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів Реферат 6 стр.
587. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів Реферат 6 стр.
588. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів Реферат 7 стр.
589. Кредитування суб’єкта господарювання. Реферат 9 стр.
590. Критерії оцінки реальних інвестицій Реферат 7 стр.
591. Критерії та особливості оцінки інноваційних проектів підприємств Реферат 17 стр.
592. Критерії управління грошовими потоками суб'єкта господарювання Реферат 7 стр.
593. Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення кредитів Реферат 10 стр.
594. Лізинг в Україні Курсова робота 51 стр.
595. Лізинг як перспективний напрямок залучення фінансових ресурсів підприємствами теплових мереж Реферат 3 стр.
596. Лізингові контракти Реферат 15 стр.
597. Лізингові операції Реферат 11 стр.
598. Лізингове кредитування підприємств Реферат 13 стр.
599. Лізингове кредитування підприємств Реферат 8 стр.
600. Лізингове кредитування підприємств Реферат 9 стр.