Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

401. Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна — дітям" Реферат 5 стр.
402. Державний фонд соціального страхування. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування Реферат 7 стр.
403. Державний фонд сприяння зайнятості населення Реферат 6 стр.
404. Державно-правове регулювання фондового ринку Реферат 7 стр.
405. Детінізація фонду оплати праці та ризики формування пенсійного фонду України Реферат 13 стр.
406. Дефіцит державного бюджету, економічна характеристика та шляхи скорочення. Курсова робота 17 стр.
407. Деякі теоретико-організаційні аспекти фінансового контролю Реферат 3 стр.
408. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень Реферат 6 стр.
409. Джерела і структура фінансів домогосподарств Реферат 7 стр.
410. Джерела покриття бюджетного дефіциту Реферат 6 стр.
411. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення Стаття 11 стр.
412. Джерела фінансування проектів Реферат 4 стр.
413. Джерела формування оборотних коштів Реферат 10 стр.
414. Джерела формування оборотних коштів Реферат 9 стр.
415. Джерела формування оборотних коштів Реферат 5 стр.
416. Джерела формування оборотних коштів. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Реферат 16 стр.
417. Джерела формування та склад доходу державного бюджету Курсова робота 23 стр.
418. Джерела формування фінансових ресурсів природоохоронної діяльності Реферат 10 стр.
419. Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку Курсова робота 31 стр.
420. Дисконтування. Його сутність. Методичний інструмент для визначення наявних вигод та витрат при проведенні економічного аналізу. Його сутність Інше 14 стр.
421. Доарбітражне врегулювання господарських спорів Реферат 9 стр.
422. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Арбітражне врегулювання господарських спорів Реферат 4 стр.
423. Довгострокові та поточні плани в економічній системі держави Реферат 5 стр.
424. Документальні перевірки правильності розрахунків платників з бюджетом Реферат 21 стр.
425. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ФІНАНСІВ Інше 13 стр.
426. Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні Реферат 12 стр.
427. Дослідження впливу нормативно-правового поля обігу казначейських векселів на формування бюджету України Реферат 11 стр.
428. Дослідження підприємства як об’єкта інвестування Реферат 6 стр.
429. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг Реферат 7 стр.
430. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг Реферат 6 стр.
431. Доходи і видатки бюджету Реферат 20 стр.
432. Доходи і видатки державного бюджету Реферат 9 стр.
433. Доходи і видатки державного бюджету Реферат 7 стр.
434. Доходи і видатки місцевих бюджетів Курсова робота 27 стр.
435. Доходи і видатки місцевих бюджетів Реферат 12 стр.
436. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності Реферат 8 стр.
437. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. Формування валового і чистого доходу Реферат 6 стр.
438. ДОХОДИ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ Реферат 15 стр.
439. ДОХОДИ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ Реферат 15 стр.
440. Доходи державних цільових фондів Реферат 10 стр.
441. Доходи державного бюджету Реферат 9 стр.
442. Доходи державного бюджету України Курсова робота 34 стр.
443. Доходи державного бюджету України Курсова робота 76 стр.
444. Доходи державного бюджету України Курсова робота 15 стр.
445. Доходи державного бюджету України їх склад і структура Курсова робота 19 стр.
446. Доходи населення: структура та джерела формування Реферат 6 стр.
447. Еволюція і основні тенденції розвитку фондових ринків Інше 15 стр.
448. Еволюція світової валютної системи Реферат 17 стр.
449. Економіка підприємництва. Фінанси підприємств Реферат 10 стр.
450. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств Реферат 8 стр.
451. Економічні підвалини застави векселів Реферат 11 стр.
452. Економічні та політичні передумови податкової амністії в Україні Реферат 9 стр.
453. Економічні форми векселів Реферат 13 стр.
454. Економічні функції фінансового ринку. Безризикові фінансові інструменти Інше 10 стр.
455. Економічна сутність реальних інвестицій Реферат 11 стр.
456. Економічна сутність санації підприємств Реферат 4 стр.
457. Економічна сутність санації підприємств Реферат 11 стр.
458. Економічна сутність санації підприємств Реферат 12 стр.
459. Економічна сутність страхових відносин Реферат 10 стр.
460. Економічна сутність страхування та формування фінансів страхового ринку Курсова робота 44 стр.
461. Економічна суть і функції векселів Реферат 6 стр.
462. Економічна суть лізингу Курсова робота 41 стр.
463. Економічний аналіз. Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства Інше 6 стр.
464. Економічний зміст платіжного балансу Реферат 11 стр.
465. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства Реферат 9 стр.
466. Етапи розвитку валюти Курсова робота 40 стр.
467. Етапи розвитку валютної системи Реферат 9 стр.
468. Етапи розвитку векселя і вексельних відносин Реферат 16 стр.
469. Етапи становлення ринку банківських послуг Реферат 6 стр.
470. Етапи та особливості розвитку біржового ринку України Реферат 16 стр.
471. Ефективність банківських програм споживчого кредитування Реферат 11 стр.
472. Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) Курсова робота 23 стр.
473. Ефективність використання об'єктів реальних інвестицій Реферат 14 стр.
474. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ТЕОРЕТИКО- Стаття 8 стр.
475. Ефективність реальних інвестицій Реферат 9 стр.
476. Ефективність фінансової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства Реферат 9 стр.
477. Ефективність функціонування місцевих бюджетів України Реферат 8 стр.
478. Забезпечення ліквідності оборотних коштів. Підвищення рентабельності оборотних активів. Мінімізація втрат оборотних активівв процесі їх використання Реферат 8 стр.
479. Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету Реферат 10 стр.
480. Завдання, функції та роль бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджету Курсова робота 29 стр.
481. Загальні основи дисконтних операцій Реферат 5 стр.
482. Загальні принципи політико-економічної стратегії України в сучасному геофінансовому просторі  Реферат 11 стр.
483. Загальна концепція платіжних систем Реферат 12 стр.
484. Загальна характеристика інноваційних процесів Реферат 14 стр.
485. Загальна характеристика векселів Реферат 9 стр.
486. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства Курсова робота 38 стр.
487. Загальне поняття і форми міжнародного руху капіталу. Реферат 4 стр.
488. Загальнодержавні фонди цільового призначення Реферат 4 стр.
489. Загальнотеоретичні принципи прогнозування фіскальних і монетарних показників Реферат 8 стр.
490. Задоволення претензій кредиторів Реферат 12 стр.
491. Задоволення претензій кредиторів. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду Реферат 10 стр.
492. Закони грошового обігу й основні тенденції його динаміки Реферат 12 стр.
493. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку Реферат 9 стр.
494. Запозичення фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування на внутрішньому і зовнішньому ринках Реферат 22 стр.
495. Заробітна плата у державному секторі Інше 19 стр.
496. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю. Можливості та доцільності використання у вітчизняній практиці Реферат 16 стр.
497. Зарубіжний досвід формування доходів місцевих бюджетів Реферат 14 стр.
498. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КВАЛІМЕТРІЇ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Реферат 7 стр.
499. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу Реферат 26 стр.
500. Заходи захисту інформаційної безпеки платіжних систем Реферат 13 стр.