Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

201. Валютні біржі Реферат 22 стр.
202. Валютні відносини і валютні системи Реферат 18 стр.
203. Валютні курси і конвертованість валют Реферат 5 стр.
204. Валютні курси. Котирування Реферат 9 стр.
205. Валютні обмеження Реферат 12 стр.
206. Валютні операції. Конверсійні операції Реферат 4 стр.
207. Валютні ризики Курсова робота 34 стр.
208. Валютні ринки та валютні операції Реферат 15 стр.
209. Валютні системи Реферат 12 стр.
210. Валютна інтервенція як інструмент державного регулювання обмінного курсу Реферат 11 стр.
211. Валютна операція «своп» Реферат 10 стр.
212. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах Курсова робота 18 стр.
213. Валютне регулювання та валютний контроль Інше 11 стр.
214. Валютний контроль та організація торгівлі іноземною валютою Реферат 10 стр.
215. Валютний курс Реферат 15 стр.
216. Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій Реферат 16 стр.
217. Валютний ризик і стратегії його хеджування Реферат 27 стр.
218. Валютний ризик, його види; прогнозування валютного курсу. Реферат 15 стр.
219. Валютний ринок Реферат 16 стр.
220. Валютний ринок і валютні операції Реферат 8 стр.
221. Валютний ринок і валютні операції. Реферат 13 стр.
222. ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ НА КІНЕЦЬ 2001 РОКУ Реферат 3 стр.
223. Валютно – курсова політика України: правові засади, валютний контроль та проблеми валютних відносин Курсова робота 25 стр.
224. Валютно-фінансові операції Інше 24 стр.
225. Вантажні митні декларації Реферат 21 стр.
226. Вартість капіталу і принципи його оцінки Реферат 7 стр.
227. Вартість та дохідність акцій Реферат 7 стр.
228. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПАРОПЛАВСТВА НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ Стаття 11 стр.
229. Вексельна форма розрахунків Реферат 10 стр.
230. Вексельна форма розрахунків Реферат 7 стр.
231. Вексельний обіг за участі посередників Реферат 3 стр.
232. Вексельний оборот в Україні Реферат 18 стр.
233. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств Реферат 5 стр.
234. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств Реферат 5 стр.
235. Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення. Курсова робота 24 стр.
236. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи Реферат 7 стр.
237. Взаємозв'язок дивідендної політики і структури капіталу Реферат 10 стр.
238. Взаємозв’язок бухгалтерського й податкового обліку при формуванні фінансової звітності Курсова робота 13 стр.
239. Вибір способу фінансового інвестування: лізинг чи кредит Реферат 4 стр.
240. Вибірковий метод Реферат 4 стр.
241. Видатки бюджетів на науку та культуру Курсова робота 57 стр.
242. Видатки бюджету, їх економічний зміст, призначення, структура, класифікація, характер. Принципи витрачання Реферат 16 стр.
243. Видатки державного бюджету Курсова робота 74 стр.
244. Видатні фінансисти – лауреати Нобелівської премії у сфері економіки, їх вплив на формування фінансової науки Реферат 8 стр.
245. Видача і передання векселів Реферат 5 стр.
246. Види і характеристика валютних операцій Реферат 12 стр.
247. Види інвестиційних ризиків Реферат 9 стр.
248. Види бірж Реферат 13 стр.
249. Види біржових угод і операцій Реферат 13 стр.
250. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття Реферат 4 стр.
251. Види банківських ризиків і методи управління ними Реферат 11 стр.
252. Види банківського кредиту та їх характеристика Реферат 14 стр.
253. Види грошей Реферат 10 стр.
254. Види контролінгу. сутність оперативного істратепчного контролінгу і їх класифікація Реферат 10 стр.
255. Види корпоративних цінних паперів і їх особливості Реферат 21 стр.
256. Види та організація угод на фондовому ринку Реферат 22 стр.
257. Види фондових інструментів Реферат 10 стр.
258. Види, форми і методи бюджетного контролю Реферат 18 стр.
259. Визначальна роль валютного курсу в системі міжнародних фінансів Реферат 17 стр.
260. Визначальна роль валютного курсу в системі міжнародних фінансів Реферат 15 стр.
261. Визначальна роль валютного курсу в системі міжнародних фінансів Реферат 9 стр.
262. Визначальна роль валютного курсу в системі міжнародних фінансів. Конвертованість валют Реферат 11 стр.
263. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках Реферат 11 стр.
264. Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу Реферат 6 стр.
265. Визначення дохідності облігацій Реферат 5 стр.
266. Визначення кредитного рейтингу підприємств Реферат 10 стр.
267. Визначення потреби в оборотних коштах Реферат 11 стр.
268. ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ ДИСКОНТУ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ Реферат 13 стр.
269. Визначення та складові фінансової системи україни Реферат 12 стр.
270. Визначення фінансових умов зовнішньоторгових контрактів. Визначення видів платежу Реферат 11 стр.
271. Визначення фінансових умов зовнішньоторгових контрактів. Факторингові та форфейтингові операції Реферат 18 стр.
272. Визначення ціни об'єктів приватизації Реферат 10 стр.
273. Виконання бюджетної політики Реферат 14 стр.
274. Виконання бюджету Реферат 2 стр.
275. Виконання бюджету — головна мета Міністерства фінансів України Реферат 5 стр.
276. Виконання видаткової частини бюджетів Курсова робота 38 стр.
277. Виконання державного бюджету за доходами і видатками Реферат 16 стр.
278. Використання банківського кредиту Реферат 12 стр.
279. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» Курсова робота 23 стр.
280. Використання простих векселів для оплати ввізного і вивізного мита Реферат 6 стр.
281. Використання чистого прибутку Реферат 3 стр.
282. Виникнення і розвиток біржових структур Реферат 7 стр.
283. Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств. Класична модель фінансової санації Реферат 5 стр.
284. Виписування переказних векселів, виготовлення копій та їхній обіг Реферат 6 стр.
285. Виробничий процес і принципи його організації. Прибуток і дохід. Курсова робота 27 стр.
286. Виробничий процес. Прибутковість і дохідність, ефективність використання фінансових ресурсів Інше 27 стр.
287. ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ Реферат 6 стр.
288. Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення Реферат 19 стр.
289. Витрати виробництва Реферат 9 стр.
290. Витрати виробництва у довгостроковому періоді Реферат 9 стр.
291. Виявлення ознак поточної, критичної чи надкритичної непласпроможності підприємства. Реферат 4 стр.
292. Власні джерела формування оборотних коштів Реферат 8 стр.
293. Власні кошти банку в системі його ресурсної бази Реферат 8 стр.
294. ВНУТРІШНІ МЕХАНІЗМИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Реферат 8 стр.
295. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків  Реферат 11 стр.
296. Внутрішні та зовнішні запозичення в Україні: реалії та перспективи Курсова робота 39 стр.
297. Вплив акцизного оподаткування на ділову активність підприємств на ринку ЄС (на прикладі підприємств харчової промисловості) Реферат 9 стр.
298. Вплив на інфляційні процеси введення національної валюти Реферат 18 стр.
299. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств Реферат 5 стр.
300. Вплив податкової та амортизаційної політики держави на інвестиційний клімат в умовах ринкових відносин Реферат 10 стр.