Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

1601. Фінансовий леверидж Реферат 9 стр.
1602. Фінансовий менеджмент Реферат 9 стр.
1603. Фінансовий механізм Реферат 13 стр.
1604. Фінансовий механізм екологічного регулювання як засіб реалізації концепції сталого розвитку України Реферат 12 стр.
1605. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності Курсова робота 53 стр.
1606. Фінансовий механізм регулювання виробництва екологічно чистої аграрної продукції Стаття 11 стр.
1607. Фінансовий механізм регулювання діяльності муніципальних природних монополій Реферат 3 стр.
1608. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин Реферат 13 стр.
1609. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Державні доходи, методи їх мобілізації. Законодавчі аспекти страхової діяльності в Україні. Інше 21 стр.
1610. Фінансовий механізм та фінансове право Інше 7 стр.
1611. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом Курсова робота 38 стр.
1612. Фінансовий потенціал держави: сутність та особливості Реферат 8 стр.
1613. Фінансовий ризик Курсова робота 49 стр.
1614. Фінансовий ринок Реферат 10 стр.
1615. Фінансовий ринок Реферат 12 стр.
1616. Фінансовий ринок Реферат 13 стр.
1617. Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці Інше 22 стр.
1618. Фінансовий ринок та його роль в економіці Реферат 18 стр.
1619. Фінансовий ринок України Реферат 24 стр.
1620. Фінансовий ринок України, проблеми його функціонування Реферат 21 стр.
1621. Фінансовий стан підприємства та його оцінка Реферат 4 стр.
1622. Фінансово-інвестиційна діяльність локомотивного господарства Придніпровської залізниці  Реферат 3 стр.
1623. Фінансово-економічний механізм та інструменти політики розвитку туризму в Україні Стаття 14 стр.
1624. Фінансово-кредитний механізм Реферат 3 стр.
1625. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки Реферат 5 стр.
1626. Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів Реферат 14 стр.
1627. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини Реферат 6 стр.
1628. Фінансово-правові норми, структура, види фінансово-правових норм Реферат 17 стр.
1629. Фінансово-правове регулювання Курсова робота 55 стр.
1630. Фінансово-правовий механізм формування доходів, отриманих від оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Курсова робота 23 стр.
1631. Фінансово-управлінські технології формування бюджету Реферат 31 стр.
1632. Фінансування інноваційної діяльності в Україні Реферат 13 стр.
1633. Фінансування видатків з місцевих бюджетів Реферат 12 стр.
1634. Фінансування заходів з управління радіоактивними відходами Реферат 9 стр.
1635. Фінансування зовнішньої торгівлі Реферат 17 стр.
1636. Фінансування освіти в контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України Реферат 13 стр.
1637. Фінансування освіти в Україні Реферат 4 стр.
1638. Фінансування охорони здоров'я Реферат 12 стр.
1639. Фінансування охорони праці: сучасний стан і проблеми Реферат 12 стр.
1640. Фінансування програм підтримання здоров'я Реферат 11 стр.
1641. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу Реферат 10 стр.
1642. Фінансування соціальної інфраструктури села: проблеми та шляхи їх вирішення Реферат 12 стр.
1643. Фінансування соціальної сфери Реферат 16 стр.
1644. Фінасова незалежність місцевого самоврядування. Практика місцевого оподаткування в Україні. Інше 12 стр.
1645. Фірма як суб'єкт ринкових відносин Реферат 13 стр.
1646. Фіскальні аспекти залучення іноземного капіталу Реферат 12 стр.
1647. Фіскальні платежі за користування землями лісогосподарського призначення: нові підходи Реферат 17 стр.
1648. Фіскальна ефективність зміни податкових ставок залежно від форми власності Реферат 6 стр.
1649. Фактори, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету Реферат 16 стр.
1650. Фактори, що впливають на ціноутворення Реферат 15 стр.
1651. Факторинг:.суть, види, сума виплат,.комісійна винагорода. Факторингові операції Реферат 7 стр.
1652. Факторингові послуги на фінансовому ринку. Перспектива розвитку інститутів фінансового посередництва в Україні Інше 7 стр.
1653. Фонд державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Страхування від нещасних випадків на виробництві Реферат 4 стр.
1654. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності Реферат 9 стр.
1655. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення Курсова робота 52 стр.
1656. Фондові біржі Реферат 8 стр.
1657. ФОНДОВА БІРЖА Реферат 6 стр.
1658. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку Реферат 27 стр.
1659. Форвардна валютна операція Реферат 20 стр.
1660. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ Реферат 6 стр.
1661. Форми безготівкових розрахунків Реферат 7 стр.
1662. Форми безготівкових розрахунків Реферат 18 стр.
1663. Форми безготівкових розрахунків Реферат 10 стр.
1664. Форми національного регулювання валютно-фінансових потоків Реферат 19 стр.
1665. Форми організації підприємницької діяльності в країнах з ринковою економікою Реферат 15 стр.
1666. Форми організації страхових фондів і види страхування Реферат 10 стр.
1667. Форми регулювання валютно-фінансових потоків Реферат 14 стр.
1668. Форми регулювання валютно-фінансових потоків Реферат 14 стр.
1669. Форми фінансової санації Реферат 7 стр.
1670. Формувавання дохідної частини Державного бюджету України в умовах утвердження економіки ринкового типу Курсова робота 90 стр.
1671. Формування Європейського валютного союзу Реферат 22 стр.
1672. Формування і використання фонду соціального захисту населення Курсова робота 48 стр.
1673. Формування і розвиток в Україні ринку корпоративних цінних паперів Реферат 4 стр.
1674. Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні Реферат 14 стр.
1675. Формування і розподіл прибутку Реферат 13 стр.
1676. Формування і розподіл прибутку Реферат 10 стр.
1677. Формування інвестиційного портфеля підприємства Реферат 14 стр.
1678. Формування бюджету капітальних вкладень та його оптимізація Реферат 16 стр.
1679. Формування власних коштів в підприємствах Реферат 16 стр.
1680. Формування дохідної частини бюджету України: наукові підходи Реферат 16 стр.
1681. Формування доходів і витрат підприємства Реферат 8 стр.
1682. Формування доходів місцевих бюджетів Реферат 14 стр.
1683. Формування доходів місцевих бюджетів  Реферат 5 стр.
1684. Формування місцевих бюджетів Курсова робота 49 стр.
1685. Формування науки про місцеві фінанси. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування Інше 6 стр.
1686. Формування основних фондів підприємства Реферат 15 стр.
1687. Формування позикових коштів за рахунок випуску облігацій Реферат 4 стр.
1688. Формування прибутку підприємства Реферат 8 стр.
1689. Формування ресурсiв комерцiйних банкiв Курсова робота 33 стр.
1690. Формування ринку державних цінних паперів Реферат 9 стр.
1691. Формування світових фінансових центрів Реферат 6 стр.
1692. Формування системи перерозподілу в економіці україни Реферат 16 стр.
1693. Формування та використання фінансів в акціонерному товаристві Курсова робота 34 стр.
1694. Формування фінансових коштів підприємства Курсова робота 33 стр.
1695. Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання Реферат 7 стр.
1696. Формування фінансових ринків країн, що розвиваються Реферат 14 стр.
1697. Франчайзер та особливості його поширення в Україні Реферат 12 стр.
1698. Фундаментальний аналіз інвестиційної ситуації Реферат 8 стр.
1699. Функції біржі Реферат 6 стр.
1700. Функції векселів Реферат 8 стр.