Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

1201. Система вирівнювання місцевих бюджетів (на прикладі М. Славутича) Реферат 6 стр.
1202. Система державних фінансів. Курсова робота 27 стр.
1203. Система електронних платежів національного банку україни Реферат 9 стр.
1204. Система забезпечення фінансового менеджменту Реферат 11 стр.
1205. Система міжнародних фінансів Реферат 6 стр.
1206. СИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЧНИХ КОМПОНЕНТ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ Стаття 19 стр.
1207. Система рейтингів цінних паперів Реферат 2 стр.
1208. Система та структура органів Державного казначейства України, їх повноваження та правова основа діяльності Реферат 8 стр.
1209. Система фінансових планів і їх взаємозв’язок Реферат 6 стр.
1210. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю. Реферат 6 стр.
1211. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції Реферат 7 стр.
1212. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві. Акт аудиторської перевірки Реферат 6 стр.
1213. Склад і особливості складання фінансової звітності AT Реферат 9 стр.
1214. Склад і структура бюджетної системи України Реферат 14 стр.
1215. Склад і структура видатків Державного бюджету України Реферат 8 стр.
1216. Склад і структура доходів бюджету України Реферат 8 стр.
1217. Склад і структура міжнародного фінансового ринку Реферат 11 стр.
1218. Склад і структура міжнародного фінансового ринку Реферат 11 стр.
1219. Склад видатків і збалансованість бюджетів Реферат 4 стр.
1220. Склад видатків місцевих бюджетів України. Напрямки реформування місцевого оподаткування в Україні. Проблеми формування і використання місцевих бюджетів в щорічних законах про державний бюджет Інше 22 стр.
1221. Склад фінансів підприємств Реферат 12 стр.
1222. Складання проекту кошторису. Розгляд, затвердження і виконання кошторису Реферат 8 стр.
1223. Складання проекту кошторису. Розгляд, затвердження і виконання кошторису Реферат 6 стр.
1224. Складання проекту кошторису. Розгляд, затвердження і виконання кошторису бюджетних установ Реферат 7 стр.
1225. Складові бюджетної системи України Реферат 9 стр.
1226. Складові бюджетного менеджменту. Реферат 6 стр.
1227. Складові елементи та грошові потоки фінансового ринку Реферат 13 стр.
1228. Складові елементи фінансового механізму Реферат 4 стр.
1229. Складові ланки та грошові потоки міжнародних фінансів Реферат 5 стр.
1230. Складові фондового ринку Реферат 11 стр.
1231. Складові частини грошового ринку. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів. Механізм здійснення операцій на валютних ринках. Акції та їх види. Реферат 15 стр.
1232. Словник бюджетної термінології Реферат 25 стр.
1233. Соціальні індикатори фінансової безпеки особистості Реферат 17 стр.
1234. Соціальні позабюджетні фонди Реферат 12 стр.
1235. Соціальна політика сучасної України Курсова робота 44 стр.
1236. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини. Філософія соціальної безпеки. Реферат 7 стр.
1237. Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку. Соціальний захист ветеранів війни Реферат 6 стр.
1238. Соціально-економічні функції місцевих фінансів Інше 14 стр.
1239. Співстрахування і перестрахування Реферат 3 стр.
1240. Спільні підприємства як спосіб залучення інвестицій Реферат 3 стр.
1241. Спільні підприємства як форма іноземного інвестування Реферат 10 стр.
1242. Спекулятивні стратегії на біржі Реферат 5 стр.
1243. Спеціальні економічні зони, мета створення та шляхи залучення іноземного капіталу Реферат 24 стр.
1244. Специфіка дії зарубіжних платіжних систем Реферат 11 стр.
1245. Стійкість грошового обігу. Інфляція Реферат 21 стр.
1246. Стан і перспективи формування систем ризик-менеджменту в банках України Реферат 8 стр.
1247. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього Курсова робота 41 стр.
1248. Стан, проблеми та перспективи розвитку Державного фінансового контролю в Україні Реферат 6 стр.
1249. Становлення і розвиток фінансової науки Реферат 22 стр.
1250. Становлення валютного і фінансового ринків України Реферат 27 стр.
1251. Становлення венчурного фінансування Реферат 14 стр.
1252. Становлення національної грошової системи україни Реферат 20 стр.
1253. Становлення оподаткування прибутку Реферат 3 стр.
1254. Становлення ринку цінних паперів в Україні Реферат 7 стр.
1255. Становлення та розвиток Державного казначейства України Реферат 12 стр.
1256. Статистика грошового обігу Реферат 8 стр.
1257. Статистика державного бюджету Реферат 6 стр.
1258. Статистика кредиту Реферат 7 стр.
1259. Статистика ощадної справи Реферат 3 стр.
1260. Статистика страхової діяльності Реферат 5 стр.
1261. Статистика фінансів Курсова робота 58 стр.
1262. Статистика фінансів галузей національної економіки Реферат 7 стр.
1263. Статистична оцінка інвестиційної привабливості Реферат 12 стр.
1264. Статистичне спостереження Реферат 5 стр.
1265. Статутний фонд – джерело фінансових ресурсів при створенні підприємства Реферат 10 стр.
1266. Створення і розвиток бюджетної системи Реферат 1 стр.
1267. Створення бірж Реферат 7 стр.
1268. Створення командно-адміністративної системи в економіці. Посилення тоталітарного режиму Реферат 13 стр.
1269. Стратегічні напрями вдосконалення системи регулювання міжнародних фінансів Реферат 11 стр.
1270. Стратегічні напрямки розвитку і об'єкти планування Реферат 7 стр.
1271. Стратегічні цілі та напрями управління інвестиційною діяльністю Реферат 10 стр.
1272. Стратегія структури капіталу Курсова робота 37 стр.
1273. Стратегія та політика фінансового менеджменту Реферат 6 стр.
1274. Стратегія ціноутворення Реферат 11 стр.
1275. Страхування вексельного авалю Реферат 5 стр.
1276. Страхування та страховий ринок Реферат 19 стр.
1277. Страхування у фінансовій системі україни Реферат 13 стр.
1278. Страхування. страховий ринок Реферат 15 стр.
1279. Структура доходів державного бюджету України Інше 14 стр.
1280. Структура й загальна характеристика фінансової системи Реферат 11 стр.
1281. СТРУКТУРА КРЕДИТОВОЇ СИСТЕМИ Реферат 11 стр.
1282. Структура платіжного балансу Реферат 14 стр.
1283. Структуризація та сегментація фінансового ринку Реферат 11 стр.
1284. Структуризація та сегментація фінансового ринку Реферат 15 стр.
1285. Структурні підрозділи товарної біржі Реферат 9 стр.
1286. Структурна будова та засади функціонування фінансової системи Реферат 10 стр.
1287. Суб'єкти фінансового ринку Реферат 16 стр.
1288. Суб'єкти фінансового ринку Реферат 8 стр.
1289. Суб'єкти фінансового ринку Реферат 9 стр.
1290. Суб’єкти інвестиційної діяльності. Реферат 9 стр.
1291. Суб’єкти та об’єкти страхування. Фондова біржа. Бюд-жетний устрій та бюджетна система Інше 7 стр.
1292. Суб’єкти фінансового права Реферат 4 стр.
1293. Сутність і види фінансового контролю Реферат 10 стр.
1294. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту Реферат 2 стр.
1295. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл прибутку підприємства. Використання чистого прибутку Реферат 7 стр.
1296. Сутність і основи організації оборотних коштів Реферат 10 стр.
1297. Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили. Реферат 4 стр.
1298. Сутність і склад державних фінансів, організація фінансової діяльності держави Реферат 7 стр.
1299. Сутність і склад капітальних вкладень Реферат 4 стр.
1300. СУТНІСТЬ І СКЛАД КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ Реферат 11 стр.