Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

1101. Річна звітність про виконання бюджету і порядок її затвердження Реферат 6 стр.
1102. Рахункова палата Реферат 11 стр.
1103. Реальний обмінний курс. Бюджетний дефіцит та управління державним боргом Реферат 5 стр.
1104. Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів. Курсова робота 43 стр.
1105. Регіональні валютно-фінансові угруповання Реферат 8 стр.
1106. Регіональні валютно-фінансові угруповання Реферат 19 стр.
1107. Регіональні валютно-фінансові угруповання Реферат 20 стр.
1108. Регіональні валютно-фінансові угруповання. Валютний союз країн ЄС Реферат 11 стр.
1109. Регіональні фінансово-кредитні установи Реферат 17 стр.
1110. Регіональна фіскальна політика як складова фінансової політики держави Реферат 11 стр.
1111. Регулювання інвестиційною діяльністю Інше 15 стр.
1112. Регулювання біржової діяльності через оподаткування Реферат 4 стр.
1113. Регулювання банківської діяльності в Україні та шляхи її вдосконалення Реферат 8 стр.
1114. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин Реферат 5 стр.
1115. Реквізити та інші атрибути векселів. Доміциляція векселів Реферат 7 стр.
1116. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) Курсова робота 98 стр.
1117. Ресурси підприємств кооперативної торгівлі: теоретичні проблеми трактування змісту категорій і методології аналізу Стаття 11 стр.
1118. Реформування податку з доходів фізичних осіб у контексті вимог сталого розвитку Реферат 7 стр.
1119. Реформування системи державного фінансового контролю згідно з вимогами ЄС Реферат 5 стр.
1120. Ризики в платіжних системах Реферат 8 стр.
1121. Ризики, що беруться до страхування Реферат 7 стр.
1122. Ринкові методи визначення цін Реферат 14 стр.
1123. Ринкове господарство і державний бюджет Реферат 19 стр.
1124. Ринок Реферат 21 стр.
1125. Ринок міжнародних інвестицій Реферат 5 стр.
1126. Ринок операцій “спот” Реферат 14 стр.
1127. Ринок реальних інвестицій України:динаміка розвитку Реферат 7 стр.
1128. РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Інше 9 стр.
1129. Ринок фінансових послуг Інше 18 стр.
1130. Ринок фінансових ресурсів Реферат 8 стр.
1131. Ринок фінансових ресурсів. Основні напрями іноземного інвестування. Правове регулювання інвестиційної діяльності Інше 8 стр.
1132. Ринок цінних паперів Реферат 11 стр.
1133. Ринок цінних паперів Реферат 8 стр.
1134. Ринок цінних паперів та їх функції Реферат 20 стр.
1135. Розвиток банківської системи в Чернігівській області Реферат 6 стр.
1136. РОЗВИТОК КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ Стаття 8 стр.
1137. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів Реферат 8 стр.
1138. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів Реферат 7 стр.
1139. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів Реферат 25 стр.
1140. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів. Діяльність фондових бірж на міжнародному ринку цінних паперів Реферат 7 стр.
1141. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів. Міжнародний ринок облігацій. Євроринок Реферат 11 стр.
1142. Розвиток ринку цінних паперів - основа неемісійного покриття дефіциту бюджету Реферат 16 стр.
1143. Розвиток та вдосконалення платіжних систем в Україні Реферат 15 стр.
1144. Розвиток теорій структури капіталу. Ризик і структура капіталу Реферат 10 стр.
1145. Розпис доходів і видатків як оперативний план виконання державного бюджету Реферат 11 стр.
1146. Розподіл і використання прибутку Реферат 7 стр.
1147. Розподіл балансового прибутку Реферат 4 стр.
1148. Розподіл прибутку Курсова робота 31 стр.
1149. Розрахунки акредитивами Реферат 10 стр.
1150. Розрахунки акредитивами Реферат 3 стр.
1151. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями Реферат 4 стр.
1152. Розрахунки чеками Реферат 8 стр.
1153. Розрахунки чеками Реферат 7 стр.
1154. Розрахункові й касові операції Реферат 13 стр.
1155. Розрахункові й касові операції Реферат 15 стр.
1156. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств Реферат 7 стр.
1157. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств Реферат 5 стр.
1158. РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА ТА її ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ Реферат 5 стр.
1159. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту Інше 15 стр.
1160. Розробка бізнес-планів підприємницької діяльності (туристичний комплекс) Курсова робота 19 стр.
1161. Розширення дохідної бази місцевих бюджетів України Реферат 11 стр.
1162. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі держави Реферат 11 стр.
1163. Роль і місце Рахункової палати в системі контролю за виконанням бюджетів. Курсова робота 36 стр.
1164. Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі Реферат 14 стр.
1165. Роль бюджетного планування в забезпеченні збалансованості державного бюджету Реферат 8 стр.
1166. Роль бюджету в збалансованому розвитку національної економіки Реферат 9 стр.
1167. Роль дотацій у формуванні дохідної бази місцевих бюджетів Реферат 8 стр.
1168. Роль корпоративного управління в забезпеченні інтересів акціонерів Реферат 13 стр.
1169. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі України, Державний інноваційний фонд. Реферат 10 стр.
1170. Роль спеціалізованої державної податкової інспекції у фінансовому забезпеченні регіонального розвитку (на прикладі запорізької області) Реферат 10 стр.
1171. Роль товарної біржі у формуванні цін Реферат 9 стр.
1172. Роль трансфертів у вирівнюванні фінансового забезпечення регіонів Реферат 8 стр.
1173. Роль фінансів та кредиту в умовах формування ринкового середовища Курсова робота 44 стр.
1174. Роль фінансів у розвитку міжнародних зв'язків. Реферат 6 стр.
1175. Ряди динаміки Реферат 6 стр.
1176. Самостійність місцевих бюджетів як чинник забезпечення фінансової стійкості регіонів Реферат 11 стр.
1177. Санаційна спроможність підприємства Реферат 12 стр.
1178. Санаційний аудит Реферат 7 стр.
1179. Санаційний аудит Реферат 9 стр.
1180. Санація із залученням коштів власників підприємства Реферат 11 стр.
1181. Санація із залученням коштів власників підприємства Реферат 9 стр.
1182. Санація із залученням коштів власників підприємства Реферат 9 стр.
1183. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства Реферат 8 стр.
1184. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства Реферат 7 стр.
1185. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства Реферат 7 стр.
1186. Сбалансованість бюджета України Реферат 26 стр.
1187. Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція Реферат 8 стр.
1188. Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція Реферат 19 стр.
1189. Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція Реферат 16 стр.
1190. Світові ринки золота Реферат 6 стр.
1191. Світові фінанси: грошові потоки і фінансові інститути Інше 14 стр.
1192. Світовий банк. Банк міжнародних розрахунків Реферат 12 стр.
1193. Світовий фінансовий ринок Реферат 13 стр.
1194. Світовий фінансовий ринок та його структура Реферат 10 стр.
1195. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК: прогнози, аналітика, тенденції Реферат 5 стр.
1196. Середні величини і варіація Реферат 1 стр.
1197. Середньозважена і гранична вартості капіталу. Оцінка акціонерного капіталу Реферат 10 стр.
1198. Середньозважена та гранична вартість капіталу Реферат 21 стр.
1199. Сертифікат фонду операцій із нерухомістю Реферат 5 стр.
1200. Система видатків бюджету Реферат 13 стр.