Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фінанси, міжнародні, державні фінанси
тут знаходиться 1758 робіт

1001. Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу на члена сім'ї Реферат 8 стр.
1002. Порядок оголошення підприємства банкрутом Реферат 12 стр.
1003. Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету Реферат 17 стр.
1004. Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів Реферат 21 стр.
1005. Порядок формування портфеля цінних паперів Реферат 4 стр.
1006. Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків Реферат 11 стр.
1007. ПОСЛУГИ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Стаття 8 стр.
1008. Поточні конверсійні й форвардні операції Реферат 37 стр.
1009. Поточне фінансове планування Реферат 6 стр.
1010. Пріоритети фінансової політики у контексті розвитку економіки Реферат 9 стр.
1011. Пріоритетні напрямки бюджетної політики Донецького регіону у складі стратегії регіонального розвитку Реферат 3 стр.
1012. Правила проведення інкасових операцій Реферат 5 стр.
1013. Правові засади обігу переказних векселів Реферат 14 стр.
1014. Правові засади погашення векселів Реферат 5 стр.
1015. Правові основи валютного регулювання на Україні Курсова робота 24 стр.
1016. Правові основи фінансового контролю в Україні Курсова робота 58 стр.
1017. Правові основи фінансового контролю в Україні Реферат 13 стр.
1018. Правові та організаційні основи державних фінансів Реферат 17 стр.
1019. Правове регулювання біржової діяльності за кордоном Реферат 7 стр.
1020. Правове регулювання створення і руху статутних фондів Реферат 12 стр.
1021. Правове регулювання фондової біржі Реферат 3 стр.
1022. Правовий статус місцевих бюджетів Реферат 5 стр.
1023. Правовий статус місцевих бюджетів Реферат 5 стр.
1024. Прагматизм бюджетного процесу на локальному рівні Реферат 19 стр.
1025. Прагматизм бюджетного процесу на локальному рівні. Курсова робота 19 стр.
1026. Практика місцевого оподаткування в Україні Інше 12 стр.
1027. Предмет і завдання курсу “Бюджетний менеджмент” Реферат 12 стр.
1028. Предмет фінансової науки Реферат 5 стр.
1029. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів Реферат 18 стр.
1030. Предмет, метод і завдання статистики Реферат 5 стр.
1031. Предмет, метод і завдання фінансової статистики Реферат 3 стр.
1032. Прибутковий податок з громадян та інші загальнодержавні податки Реферат 13 стр.
1033. Прибуток від реалізації продукції та його формування Реферат 5 стр.
1034. Прибуток від реалізації продукції та його формування Реферат 7 стр.
1035. Прибуток від реалізації продукції та його формування Реферат 4 стр.
1036. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства Реферат 5 стр.
1037. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування прибутку підприємства Реферат 6 стр.
1038. Прибуток: сутність, види та механізм розподілу Реферат 21 стр.
1039. Приватизація майна державних підприємств Реферат 18 стр.
1040. ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Реферат 2 стр.
1041. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи Реферат 7 стр.
1042. Призначення загального та спеціального фондів бюджету Реферат 10 стр.
1043. Принципи кредитування Реферат 10 стр.
1044. Принципи організації розрахунків Реферат 3 стр.
1045. Принципи побудови баз даних Інше 25 стр.
1046. Принципи управління фінансовими ризиками Реферат 9 стр.
1047. Приховане та фіктивне банкрутство Реферат 9 стр.
1048. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство Реферат 6 стр.
1049. Причина та динаміка міжнародного руху капіталу Реферат 9 стр.
1050. Причини виникнення інфляції і її суть Курсова робота 19 стр.
1051. Причини, наслідки та межі бюджетного дефіциту Реферат 8 стр.
1052. Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації Реферат 25 стр.
1053. Проблема заміни ПДВ податком з обігу Реферат 7 стр.
1054. Проблема конвертованості національної валюти та шляхи їх вирішення Реферат 9 стр.
1055. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів Реферат 7 стр.
1056. ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Стаття 12 стр.
1057. Проблеми і шляхи забезпечення фінансової безпеки підприємства Реферат 31 стр.
1058. Проблеми і шляхи забезпечення фінансової безпеки України Реферат 9 стр.
1059. Проблеми інформаційного забезпечення фондового ринку України Реферат 3 стр.
1060. Проблеми забезпечення виконання доходної частини бюджету Курсова робота 34 стр.
1061. Проблеми зовнішнього державного боргу країн з перехідною економікою Реферат 10 стр.
1062. Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення Реферат 5 стр.
1063. Проблеми протидії легалізації „тіньових” капіталів на ринку цінних паперів України Реферат 8 стр.
1064. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛОТВОРЧОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ КОРПОРАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ Реферат 9 стр.
1065. Проблеми становлення та розвитку грошово-кредитної системи в Україні Курсова робота 22 стр.
1066. Проблеми та вектори розвитку бюджетної системи України Стаття 11 стр.
1067. Проблеми та перспективи входження україни в міжнародну валютно-фінансову систему Реферат 24 стр.
1068. Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систе Реферат 11 стр.
1069. Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему Реферат 14 стр.
1070. Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему Реферат 14 стр.
1071. Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями Реферат 12 стр.
1072. Проблеми управління витратами регіону на соціальні потреби Реферат 5 стр.
1073. Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців Реферат 9 стр.
1074. Проблеми управління зовнішнім боргом в Україні Курсова робота 32 стр.
1075. Проблеми фінансів та фінансової системи України Реферат 4 стр.
1076. Проблеми фінансової децентралізації в Україні Реферат 15 стр.
1077. Проблеми фінансової системи України в умовах ринкової економіки Реферат 4 стр.
1078. Проблеми фінансової системи України в умовах ринкової економіки Реферат 4 стр.
1079. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Реферат 8 стр.
1080. Проблеми фінансового планування та бюджетування Реферат 7 стр.
1081. Проблеми фінансування освітньої системи України Реферат 11 стр.
1082. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів Курсова робота 129 стр.
1083. Проблеми формування фінансових ресурсів у трансформаційний період Реферат 10 стр.
1084. Проблеми формування фондового портфеля Реферат 9 стр.
1085. Проблеми щодо трактування економічної сутності поняття “фінансовий ринок” Реферат 6 стр.
1086. Проблемні аспекти розвитку ланок фінансової системи України Реферат 3 стр.
1087. Проблемні аспекти розвитку ланок фінансової системи України Реферат 3 стр.
1088. Проблемні питання участі посередників у венчурному фінансуванні Реферат 14 стр.
1089. Проведення касових операцій Реферат 3 стр.
1090. Прогнозування економічного росту Реферат 8 стр.
1091. Прогнозування науково-технічного прогресу Реферат 14 стр.
1092. Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як основа моделі управління грошовими потоками Реферат 13 стр.
1093. Програмне забезпечення фінансового аналізу Реферат 18 стр.
1094. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та особливості його запровадження в Україні Реферат 16 стр.
1095. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та особливості його запровадження в Україні Реферат 16 стр.
1096. Процедура врахування векселів у банках Реферат 12 стр.
1097. Процедура лістингу на фондовому ринку Реферат 14 стр.
1098. Процес прийняття управлінських рішень Реферат 8 стр.
1099. Прямі і непрямі податки підприємства Реферат 12 стр.
1100. Різновиди авалю. Механізм авального кредиту Реферат 7 стр.