Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Риторика, ораторське мистецтво
тут знаходиться 127 робіт

1. М.Туллій Ціцерон – вершина римського красномовства Реферат 4 стр.
2. Інтерв’ю Реферат 3 стр.
3. Інтонація. Інтонаційно-виразні засоби мовлення Реферат 6 стр.
4. Історія ораторського мистецтва Реферат 12 стр.
5. Агітаційна промова - як політичне красномовство Реферат 5 стр.
6. Академічна риторика Реферат 6 стр.
7. Антична риторика. Міфологія красномовства. Риторика Давньої Греції Реферат 12 стр.
8. Антична риторика. Риторика в Римській імперії. Педагогічна риторика Квінтіліана. Нова риторика періоду Римської імперії Реферат 5 стр.
9. Антична риторика. Риторика Давньої Греції. Горгій. Ораторство Демосфена Реферат 10 стр.
10. Антична риторика. Риторика Давньої Греції. Риторика Арістотеля. Риторика Еллінської Греції Реферат 8 стр.
11. Антична риторика. Риторика Давньої Греції. Сократ як ритор. Платон про риторику Реферат 6 стр.
12. Антична риторика. Риторика Стародавнього Риму. Риторика Цицерона та Цезаря Реферат 11 стр.
13. Антична та словянська риторика Реферат 14 стр.
14. Античне красномовство Реферат 4 стр.
15. Відомі мислителі про мистецтво усного публічного мовлення Реферат 14 стр.
16. Вітчизняна риторика Реферат 7 стр.
17. Вітчизняна риторика. Мовна спадщина Григорій Сковороди Реферат 5 стр.
18. Вітчизняна риторика. Мовотворчість Івана Вишенського Реферат 7 стр.
19. Вітчизняна риторика. Риторика в Києво-Могилянській академії Реферат 8 стр.
20. Вітчизняна риторика. Феофан Прокопович Реферат 22 стр.
21. Видатні оратори Реферат 3 стр.
22. Види і жанри публічних виступів Реферат 4 стр.
23. Види красномовства та сфери його застосування Реферат 10 стр.
24. Види підготовки до виступу Реферат 4 стр.
25. Види спілкування.Загальна харктеристика спілкування Реферат 6 стр.
26. Види судових промов Реферат 2 стр.
27. Види усного спілкування Реферат 4 стр.
28. Виклад фактичних обставин злочину(фабула справи) Реферат 4 стр.
29. Виступ прокурора.Обгрунтування пропозицій про міру покарання, цивільний позов Реферат 4 стр.
30. Вражаючі факти з життя ораторів Реферат 10 стр.
31. Вступна частина промови Реферат 5 стр.
32. Ділова нарада (збори) Реферат 6 стр.
33. Ділова риторика Реферат 7 стр.
34. Ділова розмова та її види. Ділова бесіда Реферат 4 стр.
35. Дискусія і суперечка” Реферат 6 стр.
36. Дискусія у діловому спілкуванні Реферат 5 стр.
37. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії Реферат 5 стр.
38. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії Реферат 5 стр.
39. Доказ у публічному виступі Реферат 18 стр.
40. Жанри красномовства Реферат 8 стр.
41. Життя та діяльність Ломоносова, Прокоповича та інших просвітителів слов’янських народів Реферат 8 стр.
42. Загальна характеристика судової промови Реферат 3 стр.
43. Заключна частина промови прокурора Реферат 5 стр.
44. Засади і функції судової промови Реферат 3 стр.
45. Зміст і побудова обвинувальної промови Реферат 3 стр.
46. Комуністична риторика Реферат 8 стр.
47. Красномовство слов’ян Реферат 10 стр.
48. Культура ведення діалогу Реферат 10 стр.
49. Культура мови сучасної ділової людини Реферат 12 стр.
50. Логіко-інтонаційний аналіз промови. Мовні ноти Реферат 4 стр.
51. Мова, мовлення, мовленнєва діяльність Реферат 17 стр.
52. Мовний етикет – невід’ємний елемент культури мовлення Реферат 7 стр.
53. Недвозначне “ТАК” Реферат 2 стр.
54. НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СПІЛКУВАННІ Реферат 4 стр.
55. Образність мови: поняття, зміст, роль, засоби створення образності Реферат 5 стр.
56. Об’єктивні перешкоди контакту оратора й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії Реферат 11 стр.
57. Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії Реферат 4 стр.
58. Ораторство Демосфена Реферат 15 стр.
59. Ораторське мистецтво, риторика Реферат 13 стр.
60. Організовані і неорганізовані суперечки Реферат 8 стр.
61. Основи культури мови Реферат 10 стр.
62. Основи ораторського мистецтва Реферат 8 стр.
63. Основні етапи підготовки тексту промови до виступу Реферат 10 стр.
64. Основні етапи розвитку ораторського мистецтва Реферат 11 стр.
65. Основні поняття класичної риторики Реферат 7 стр.
66. Основоположні розділи класичної риторики. Зв'язок риторики з іншими науками Реферат 10 стр.
67. Особливості підготовки судової промови Реферат 5 стр.
68. Підготовка судової промови Реферат 10 стр.
69. Переговори Реферат 5 стр.
70. ПОЛІЛОГ ДРАМАТУРГІЧНОГО ДИСКУРСУ: СТРУКТУРНА, ФУНКЦІОНАЛЬНА Й ПРАГМАТИЧНА СПЕЦИФІКА Стаття 10 стр.
71. Полеміка як форма ораторського мистецтва: сутність, принципи, прийоми Реферат 4 стр.
72. Поняття й категорії техніки мовлений Реферат 6 стр.
73. Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма Реферат 9 стр.
74. Предмет і закони ораторського мистецтва Реферат 5 стр.
75. Предмет судової промови Реферат 5 стр.
76. Про ораторське мистецтво: якості оратора, слово, аудиторія Реферат 13 стр.
77. Публічний виступ у діловому спілкуванні Реферат 12 стр.
78. Публічний виступ. Його підготовка та види. Реферат 11 стр.
79. Римський період античного красномовства Реферат 4 стр.
80. Риторика 19 - 20 століть Реферат 13 стр.
81. Риторика в українських навчальних закладах ХVIIІ ст. Києво-Могилянська академія Реферат 5 стр.
82. Риторика Давньої Греції Реферат 19 стр.
83. Риторика епохи українського ренесансу Реферат 7 стр.
84. Риторика середніх віків та відродження у слов’ян(Іларіон, К.Туровський) Реферат 3 стр.
85. Риторика Стародавнього Риму Реферат 6 стр.
86. Риторика як наука Реферат 7 стр.
87. Риторика як наука і навчальна дисципліна Реферат 7 стр.
88. Риторика – загальне поняття, зв’язок з іншими науками, види риторики, красномовство Реферат 16 стр.
89. Риторика – наука про ораторське мистецтво Реферат 10 стр.
90. Риторика, красномовство Реферат 4 стр.
91. Розвиток артикуляційної риторики. Реферат 5 стр.
92. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста. Функції ораторського мистецтва Реферат 5 стр.
93. Словесна наочність в ораторському мистецтві Реферат 4 стр.
94. Службова телефонна розмова Реферат 4 стр.
95. Службовий діалог Реферат 8 стр.
96. Спілкування із судовою аудиторією Реферат 4 стр.
97. Стиль мови Реферат 3 стр.
98. Стратегія і тактика оратора Реферат 15 стр.
99. Судова риторика.Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів Реферат 5 стр.
100. Судова риторика.Обґрунтування кваліфікації злочину.Характеристика особи підсудного прокурором Реферат 4 стр.
Сторінки: [1]  2