Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Наукознавство, інновації, ОНД
тут знаходиться 104 робіт

1. Iнтерсуб'єктивна фальсифiкацiя теорії в науковому пізнанні очима К.Поппера Реферат 7 стр.
2. Iсторизм як форма теоретичної рефлексiї в науковому пізнанні Реферат 27 стр.
3. І.П.Павлов – основоположник науки про харчування Реферат 6 стр.
4. Інтеграція наукового потенціалу вищих навчальних закладів та виробництва в країнах світу, як фактор науково-технологічного розвитку регіонів  Реферат 14 стр.
5. Історія розвитку геоморфологічної науки на Україні Реферат 4 стр.
6. Аксіоми, інтуїція, домовленість в науковому дослідженні Реферат 15 стр.
7. Аналіз і оформлення результатів дослідження Реферат 3 стр.
8. Аналіз та інтерпретація інформації Реферат 14 стр.
9. Андерсон Бенедикт та його наукові погляди та праці Реферат 9 стр.
10. Антропологічний фактор у міжпредметній координації біології з іншими науками Реферат 11 стр.
11. Багатоманiтнiсть теоретичних об'єктивацiй iсторизму в наукових дослідженнях Реферат 29 стр.
12. Вернадський Володимир Іванович - перший президент Академії наук України Реферат 5 стр.
13. Вибір напряму наукового дослідження Реферат 7 стр.
14. Визначальні особливості філософії науки. Реферат 12 стр.
15. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності:філософський аспект Реферат 18 стр.
16. Гiпотетична реконструкцiя i принцип демаркації К.Поппера в науковому пізнанні Реферат 9 стр.
17. Гіпотетико-дедуктивна модель наукової теорії. Реферат 13 стр.
18. Геронтологія як наука про старість і старіння Реферат 2 стр.
19. Діяльність В.В. Садовського в українському науковому інституті у Варшаві (1930-1939 рр.) Реферат 4 стр.
20. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях Реферат 9 стр.
21. Емпiричнi факти та теоретичнi узагальнення в науці Реферат 27 стр.
22. Етика науки Реферат 15 стр.
23. Етичні норми та цінності науки Реферат 3 стр.
24. Загальнонаукові методи дослідження Реферат 14 стр.
25. Заходи щодо розвитку інноваційної інфраструктури Реферат 10 стр.
26. Заходи щодо сприяння розвитку інноваційної діяльності в м. Києві Реферат 3 стр.
27. Здобутки й прорахунки в науці. Реферат 3 стр.
28. Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва Реферат 9 стр.
29. Класична модель наукового знання. Реферат 13 стр.
30. Конвенцiональна реконструкцiя основоположень вис---новкiв у науці Реферат 8 стр.
31. Конкретно-наукові та спеціальні методи Реферат 7 стр.
32. Конструювання базових значень i смислiв через нову класифiкацiю в наукових дослідженнях Реферат 16 стр.
33. Контрольна робота з предмету: “Наукознавство” Реферат 10 стр.
34. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕНІОЛОГІЇ ЯК ДЕВІАНТНОЇ НАУКИ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ Стаття 10 стр.
35. Критична оцiнка пiзнавальних цiнностей в моделi наукової рацiональностi Л.Лаудана Реферат 9 стр.
36. Мета, загальні принципи і пріоритети регіональної інноваційної політики Реферат 5 стр.
37. Метод i методологiчне дослiдження в науці Реферат 12 стр.
38. Методи і канали збору і поширення інформації Реферат 17 стр.
39. Методи географічних досліджень Реферат 4 стр.
40. Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт Реферат 14 стр.
41. Методика роботи з масовими джерелами Реферат 6 стр.
42. Методологiя спростування теорiй i еволюцiя знання у К.Поппера Реферат 11 стр.
43. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ Реферат 22 стр.
44. Методологічні концепції сучасної філософії науки. Х.Патнем про некритеріальну раціональність і реалізм "з людським обличчям" Реферат 5 стр.
45. Методологія науки та її структура Реферат 15 стр.
46. Методологія побудови наукової теорії Реферат 14 стр.
47. Нікола Тесла Реферат 6 стр.
48. Наука як система знань Реферат 8 стр.
49. Наука як сфера людської діяльності Реферат 31 стр.
50. Наука як сфера людської діяльності Реферат 31 стр.
51. Наука як феномен культури Реферат 15 стр.
52. Наука як форма суспільної свідомості. Специфіка медичної науки Реферат 41 стр.
53. Наукова революція XVI - XVII ст. і становлення класичної науки Реферат 14 стр.
54. Наукове знання античного світу Реферат 22 стр.
55. Наукове мислення та його структура. Реферат 17 стр.
56. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів. Реферат 5 стр.
57. НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ Реферат 13 стр.
58. Організаційна структура науки Реферат 10 стр.
59. Організація роботи наукового колективу Реферат 11 стр.
60. Організація фінансування інноваційної діяльності Реферат 5 стр.
61. Основи методології науково- дослідної діяльності Реферат 15 стр.
62. Основи наукової інформації Реферат 6 стр.
63. Основні етапи проведення наукових досліджень Реферат 14 стр.
64. Основні методи наукових досліджень та їх характеристика Реферат 15 стр.
65. Особливості інтернаціоналізації наукових досліджень Реферат 3 стр.
66. Оформлення замовлення на практичні розробки Реферат 8 стр.
67. Оформлення результатів наукової роботи Реферат 12 стр.
68. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи Реферат 7 стр.
69. Подання знань за допомогою моделі дошки оголошень Реферат 3 стр.
70. Поняття, зміст і функції науки, історія розвитку науки, наукознавство та його розвиток, філософські проблеми наукового пізнання, псевдонаука. Реферат 16 стр.
71. Поняття, цілі і функції науки Реферат 7 стр.
72. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні Реферат 10 стр.
73. Причини, виникнення і сутність інформації Реферат 9 стр.
74. Про чуттєву та рацiональну складовi наукового пiзнання. Реферат 15 стр.
75. Проблема реконструкцiї наукового знання Реферат 30 стр.
76. Проблеми захисту науково-технічної інформації Реферат 13 стр.
77. Проблеми науки і наукової діяльності Реферат 5 стр.
78. Проблеми реконструкції в науковому пізнанні Реферат 24 стр.
79. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ (у цілому і в окремих науках) Реферат 23 стр.
80. Розвиток культури. Освіта. Наука. Техніка ХХ століття Реферат 11 стр.
81. Розвиток музики після ІІ світової війни Реферат 7 стр.
82. Розвиток науки і освіти в Коломиїу 18-21 століттях Реферат 13 стр.
83. Розвиток науки і техніки після ІІ світової війни Реферат 4 стр.
84. Розвиток науково-технічного потенціалу м. Києва  Реферат 5 стр.
85. Розвиток української науки після ІІ світової війни Реферат 7 стр.
86. Світоглядне оновлення науки у Відродженні Реферат 6 стр.
87. Система знання як об'єкт емпiричного аналiзу. Реферат 27 стр.
88. Система наукового знання. Реферат 9 стр.
89. Система підготовки і перепідготовки наукових кадрів Реферат 7 стр.
90. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів Реферат 7 стр.
91. Специфіка наукового мислення та уявлення про природу в середні віки Реферат 13 стр.
92. Сучасна класифікація наук Реферат 15 стр.
93. Теорія і практика конкретних соціально-економічних досліджень Реферат 17 стр.
94. Умови та закономірності розвитку наукового виробництва Реферат 3 стр.
95. Фiлософiя науки як об'єкт дослiдження. Реферат 28 стр.
96. Філософія права як методологічна дисципліна Реферат 10 стр.
97. Форми і стратегія розвитку інноваційної інфраструктури Реферат 7 стр.
98. Форми і типи наукових досліджень Реферат 5 стр.
99. Форми управління циклом “наука – техніка - виробництво” Реферат 6 стр.
100. Форми фінансування інноваційної діяльності. Організаційна структура венчурного інституту Реферат 8 стр.
Сторінки: [1]  2