Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


1. SGML - Міжнародний Стандарт Всесвітньої Організації Стандартів Реферат 15 стр.
2. Єдність та відмінність категорій “попит” і “потреба” Інше 103 стр.
3. Ідентичність бренду як внутрішня оболонка «ДНК» бренду та її компоненти Реферат 3 стр.
4. Ідеологія менеджменту якості Реферат 11 стр.
5. Імідж підприємства: проблеми формування та реалізації Реферат 8 стр.
6. Інновації в товарній політиці Реферат 6 стр.
7. Інструментарій управління якістю Реферат 9 стр.
8. Інтернет як сучасний метод збору первинної інформації для маркетингових досліджень Реферат 3 стр.
9. ІНФОРМАЦІЙНІ ЗНАКИ ТА ЇХНЯ КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ Реферат 8 стр.
10. Інформаційні маркетингові системи. Маркетинговий контроль Реферат 14 стр.
11. Інформаційне та нормативно-правове забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції Реферат 14 стр.
12. Інформація в системі маркетингу. Реферат 6 стр.
13. Інформація в системі маркетингу. Реферат 13 стр.
14. Ірис, халва, драже Реферат 6 стр.
15. Історичні аспекти реклами. Реклама та її роль у комунікативній політиці. Складові процесу реклами Реферат 8 стр.
16. Історичний розвиток публік рилейшнз Реферат 15 стр.
17. Агресивний маркетинг Реферат 4 стр.
18. Азотисті сполуки Реферат 7 стр.
19. Актуальність брендингу в економіці України Реферат 14 стр.
20. Актуальність брендингу в економіці України Реферат 14 стр.
21. Алгоритм планування нової продукції Реферат 9 стр.
22. Алкогольні напої Реферат 4 стр.
23. Алкогольні напої, лікеро-горілчані вироби Реферат 9 стр.
24. Аналіз діяльності конкурентів Реферат 32 стр.
25. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових ринків підприємства Реферат 7 стр.
26. Аналітико-прикладний погляд на підходи щодо визначення рівнів маркетингу відносин Реферат 3 стр.
27. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції Реферат 10 стр.
28. Асортимент і структура продукції: планування, формування і управління Реферат 4 стр.
29. Асортиментна політика аптечних підприємств. Інноваційна політика у сфері розроблення лікарських засобів Реферат 15 стр.
30. Бізнес - PR в українській економіці Реферат 5 стр.
31. Бізнес-контроль. Фінансовий контроль. Контроль за продажем та маркетингом. Інші види бізнес-контролю Реферат 4 стр.
32. Борошно Реферат 10 стр.
33. Борошняні кондитерські вироби Реферат 10 стр.
34. Бренд та брендинг у сучасному маркетингу Реферат 3 стр.
35. Бренд як носій іміджу підприємства Реферат 6 стр.
36. Брендинг на емоційному зв'язку зі споживачем Реферат 9 стр.
37. Брендинг— високоефективна технологія завоювання й утримання споживача. Директ-маркетинг Реферат 11 стр.
38. В'ялені і сушені рибні товари, рибні консерви Реферат 15 стр.
39. Вертикальні маркетингові системи Реферат 7 стр.
40. Вершкове масло Реферат 12 стр.
41. Взаємовідносини відділу маркетингу з підрозділами підприємства Реферат 2 стр.
42. Взаємовідносини між виробниками і споживачами в умовах ринку, життєвий циклу товару, його практичне використання. Реферат 6 стр.
43. Взаємозв'язок транспортного обслуговування і логістики Реферат 6 стр.
44. Вибір комплексу просування Реферат 4 стр.
45. Вивчення фармацевтичного ринку Реферат 27 стр.
46. Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки. Реферат 6 стр.
47. Види стратегії конкуренції Реферат 12 стр.
48. Види сучасного маркетингу Реферат 7 стр.
49. Види та джерела формування конкурентних переваг Реферат 11 стр.
50. Види цін Реферат 12 стр.
51. Визначення критеріїв формування конкурентоспроможності молокопереробного підприємства Реферат 3 стр.
52. Визначення потреби в лікарських засобах Реферат 9 стр.
53. Визначення та класифікаційні ознаки товарів і послуг Реферат 10 стр.
54. Визначення ціни зорієнтованої на конкурентів Реферат 5 стр.
55. Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації Реферат 9 стр.
56. Вимоги міжнародних стандартів до окремих етапів і процесів створення якісної продукції Реферат 13 стр.
57. Виноградні вина Реферат 7 стр.
58. Виробництво лікарських засобів на ОАО "Концерн Стирол" – історія і сучасність Реферат 20 стр.
59. Виставка - органічний складовий елемент комплексу маркетингу Реферат 7 стр.
60. Виставки у контексті комунікативного впливу Реферат 11 стр.
61. Витрати обігу Реферат 10 стр.
62. Головні ринкові характеристики товару Реферат 10 стр.
63. Ділові подарунки та сувеніри Реферат 2 стр.
64. ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСПОНЕНТА ПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ ВИСТАВКИ (ЯРМАРКУ) Реферат 5 стр.
65. Державна політика в сфері регулювання конкуренції Реферат 25 стр.
66. ДОСВІД АКЦІЙ ЗІ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ Реферат 6 стр.
67. ДОСВІД ВИЗНАЧНИХ РЕКЛАМІСТІВ США У ГАЛУЗІ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ Реферат 5 стр.
68. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики Реферат 5 стр.
69. ДОСВІД ЗАХІДНИХ ФІРМ У ЗАДОВОЛЕННІ ПОТРЕБ ПОКУПЦІВ Реферат 7 стр.
70. Дослідження купівельної спроможності покупців в Україні та країнах Європи Реферат 4 стр.
71. Дослідження купівельної спроможності покупців в Україні та країнах Європи Реферат 4 стр.
72. Дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів Реферат 9 стр.
73. Дослідження ринку лікарських засобів. Визначення ємкості товарного ринку. Сегментація ринку Реферат 6 стр.
74. Дослідження споживачів і типології споживання лікарських засобів Реферат 5 стр.
75. Дослідження управління асортиментом та якістю товарів у торговельному підприємстві Реферат 3 стр.
76. Еволюція концепції маркетингу Реферат 5 стр.
77. Еволюція концепції маркетингу Реферат 5 стр.
78. Еволюція розвитку внутрішньофірмової системи маркетингу Реферат 7 стр.
79. Економічний зміст визначення рівня якості продукції Реферат 10 стр.
80. Ергономічні вимоги до товару Реферат 7 стр.
81. Етапи і методи маркетингових досліджень Реферат 4 стр.
82. Етапи планування нового продукту Реферат 21 стр.
83. Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності Реферат 13 стр.
84. Етиловий спирт, асортимент лікеро-горілчаних виробів, їх експертиза та зберігання Реферат 15 стр.
85. Ефективність і шляхи підвищення управління якістю Реферат 3 стр.
86. Ефективність і шляхи підвищення управління якістю Реферат 3 стр.
87. Ефективність управління рекламною діяльністю Реферат 2 стр.
88. Ефективне управління бізнес-процесами торговельного підприємства Реферат 4 стр.
89. Жири для кулінарії, кондитерської і хлібопекарської промисловості, майонези і продукти типу майонезу Реферат 10 стр.
90. Життєвий цикл продукту Реферат 2 стр.
91. Життєвий цикл товарів, стадії та етапи, реклама. Реферат 14 стр.
92. Життєвий цикл товару Реферат 5 стр.
93. Життєвий цикл товару. Реферат 5 стр.
94. Життєвий цикл товару. Реферат 5 стр.
95. Життєвий цикл товару. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення Реферат 6 стр.
96. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про рекламу Реферат 16 стр.
97. Загальні відомості про сертифікацію в Україні Реферат 10 стр.
98. Загальні відомості про систему «Канбан» Реферат 5 стр.
99. Загальні поняття та класифікаційні ознаки нового товару Реферат 5 стр.
100. Заклади громадського харчування Реферат 10 стр.
Сторінки: [1]  2   3   4   5   6   7