Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


201. Земельна рента Реферат 6 стр.
202. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу Реферат 9 стр.
203. Зміст і роль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу. Стратегія щодо конкурентів Основні етапи процесу державної реєстрації нового підприємства Інше 19 стр.
204. ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ТА її РЕЗУЛЬТАТИ Реферат 7 стр.
205. Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві Курсова робота 16 стр.
206. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство Реферат 15 стр.
207. Зовнішньоекономічна політика держави Реферат 11 стр.
208. Зовнішньоекономічний механізм України: суть та принципи формування. Суть механізму зовнішньоекономічних зв'язків Реферат 9 стр.
209. Капітал і підприємництво Реферат 20 стр.
210. Капітал підприємства, його кругообіг і оборот. Реферат 8 стр.
211. КАПІТАЛ ТА ЙОГО ФОРМИ Реферат 14 стр.
212. Капітал як економічна категорія. Реферат 7 стр.
213. Капіталізм вільної конкуренції: становлення і розвиток. Реферат 7 стр.
214. Кейнсіанство та його вплив на світову економічну думку Реферат 7 стр.
215. Кейнсіансько-неокласичний синтез - визначальна характеристика третьої класичної ситуації Реферат 9 стр.
216. Керівництво: влада і лідерство Реферат 10 стр.
217. Класифікація економічних систем Реферат 9 стр.
218. Класифікація моделей та методів моделювання систем. Принципи та основні етапи побудови математичних моделей систем Реферат 6 стр.
219. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВА КООРДИНАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Стаття 12 стр.
220. КЛАСИЧНА ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: СПРОБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ Стаття 14 стр.
221. Комунікації. Комунікаційна структура управління Реферат 11 стр.
222. КОМУНІСТИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ (економіка СРСР 1917-1939) Реферат 10 стр.
223. Конкурентноздатність товару, її оцінка. Життєвий цикл товару та його стадії. Реферат 6 стр.
224. Конкурентоспроможність регіонів як необхідна передумова зростання конкурентоспроможності країни Реферат 3 стр.
225. Конкуренція Реферат 6 стр.
226. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ Реферат 13 стр.
227. Конкуренція і монополія в ринковій системі Інше 16 стр.
228. Конкуренція і монополія в ринковій системі Реферат 6 стр.
229. Конкуренція і монополія у ринковій економіці Реферат 12 стр.
230. Конкуренція і ринок Реферат 6 стр.
231. Конкуренція. Суть, форми, поняття конкуренції. Досконала, недосконала, цінова, нецінова, кумлінна, несумлінна конкуренція Курсова робота 18 стр.
232. Конкуренція. “Чиста“ ринкова економіка Реферат 6 стр.
233. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Політична економія” Інше 13 стр.
234. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з економічної теорії Інше 9 стр.
235. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з політекономії Інше 12 стр.
236. Контрольна робота з предмету “Економічної теорії” Інше 20 стр.
237. Концепції та зміст поняття прибуток в сучасних умовах господарювання Реферат 5 стр.
238. Концепції та зміст поняття прибуток в сучасних умовах господарювання Реферат 5 стр.
239. Координація фіскальної і монетарної політики в економіці України Реферат 7 стр.
240. Кореляційно-регресійний аналіз в економіці Реферат 6 стр.
241. Корисність та гранична корисність продукту, закон спадної корисності. Інше 8 стр.
242. Кредит, суть, форми та значення в ринковій економіці Курсова робота 25 стр.
243. Кредитна система Реферат 12 стр.
244. Кредитна система та її організація Реферат 15 стр.
245. Кредитно-грошова політика держави Реферат 10 стр.
246. Крива індивідуальної пропозиції праці та ринкова пропозиція праці Реферат 5 стр.
247. Крива попиту, зміни попиту, переміщення по кривій та зрушення кривої Реферат 4 стр.
248. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми. Курсова робота 41 стр.
249. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми. Реферат 41 стр.
250. Людина - основне джерело і критерій соціально-економічного  Реферат 7 стр.
251. Міжнародні валютні відносини. Еволюція світової валютної системи Реферат 7 стр.
252. Міжнародна валютна система. Реферат 4 стр.
253. Міжнародна валютно-фінансова система Реферат 14 стр.
254. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Реферат 6 стр.
255. Міжнародна конкуренція Реферат 11 стр.
256. Міжнародна торгівля Реферат 11 стр.
257. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ Реферат 7 стр.
258. Мікроекономічний аналіз взаємозв’язку інвестицій та процентних ставок Курсова робота 28 стр.
259. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації Реферат 8 стр.
260. Місце та роль людини в ринковій економіці Реферат 17 стр.
261. Макроекономіка та її показники Реферат 16 стр.
262. Макроекономічні рівноважні та балансові моделі Реферат 8 стр.
263. Макроекономічна нестабільність і безробіття Реферат 10 стр.
264. Макроекономічна політика Реферат 6 стр.
265. Макроекономічна рівновага Реферат 11 стр.
266. Макроекономічний рівень господарювання і система націо-нальних рахунків Реферат 11 стр.
267. Малий інноваційний бізнес Реферат 14 стр.
268. Маржналістська теорія та її основні школи Реферат 14 стр.
269. Математичне моделювання систем Реферат 5 стр.
270. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації Реферат 7 стр.
271. Межа бідності. Соціальний захист населення. Реферат 8 стр.
272. Меркантилізм Реферат 21 стр.
273. МЕРКАНТИЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ. Реферат 15 стр.
274. Мета і завдання економічного аналізу, основні його категорії Реферат 9 стр.
275. Метод найменших квадратів Реферат 4 стр.
276. Методи дослідження економічної теорії Інше 6 стр.
277. Методи дослідження якісних економічних показників Реферат 6 стр.
278. Методи кількісної оцінки економічного ризику Реферат 20 стр.
279. Методи комп’ютерного моделювання та проектування складних систем Реферат 12 стр.
280. Методи описування систем Реферат 6 стр.
281. Методи оцінювання параметрів систем рівнянь Реферат 9 стр.
282. Методологічні засади планування діяльності підприємств в ринкових умовах Інше 13 стр.
283. Методологія проектного аналізу Реферат 7 стр.
284. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання Реферат 17 стр.
285. Механізм регулювання виробництва Реферат 8 стр.
286. Моделі банківських систем Реферат 8 стр.
287. Моделі парної регресії та ix дослідження Реферат 10 стр.
288. Моделі ринку і економічної політики Реферат 9 стр.
289. Моделі споживчого ринку Реферат 8 стр.
290. Модель кривої Лоренца та її практичне застосування Курсова робота 25 стр.
291. Модель монополістичної конкуренції Інше 8 стр.
292. Модифікація конкурентно-ринкового механізму Реферат 7 стр.
293. Монетаризм та його застосування Реферат 7 стр.
294. Монетарна політика держави Курсова робота 16 стр.
295. Монетарна політика держави Реферат 13 стр.
296. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці Реферат 16 стр.
297. Монополія і антимонополія Реферат 14 стр.
298. Монополія та її форми Курсова робота 29 стр.
299. Монополія: сутність, форми і види Реферат 12 стр.
300. Мультиколінеарність Реферат 10 стр.
Сторінки:  1   2  [3]  4   5   6   7