Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Мікроекономіка
тут знаходиться 979 робіт

1. Аналіз ефективності ремонтного обслуговування в НГВУ "Долинанафтогаз". Аналіз основних техніко - економічних показників розробки НГВУ Реферат 25 стр.
2. Ефективність, справедливість та державна влада Реферат 7 стр.
3. Загальні положення про діяльність ТзОВ “Варто”. Реферат 8 стр.
4. Загальна характеристика ВАТ “Монастириський молочний завод” та його основні техніко-економічні показники. Коротка характеристика підприємства Реферат 16 стр.
5. Прийоми та методи фінансово-економічного аналізу Реферат 10 стр.
6. Розробка заходів для підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Вибір та обґрунтування заходів щодо використання трудових ресурсів. Реферат 8 стр.
7. Суть “перехресної” еластичності попиту Реферат 7 стр.
8. Теоретичні та методичні основи аналізу ефективності використання трудових ресурсів Реферат 20 стр.
9. Фактори ринкового попиту Інше 9 стр.
10. 1. Концептуальні основи сучасної теоретичної економіки. Мікроекономіка як її складова частина. Інше 49 стр.
11. Інвестиції, їх види і характеристика. Реферат 6 стр.
12. Інвестиції. Реферат 11 стр.
13. Інвестиції: формування, використання, ефективність. Реферат 6 стр.
14. Інвестиції: формування, використання, ефективність. Реферат 6 стр.
15. Інвестиційні проекти підприємств та організацій Реферат 7 стр.
16. Інвестиційні ризики та їх оцінка Стаття 13 стр.
17. Інвестиційна політика Реферат 33 стр.
18. Інвестиційна стратегія підприємства Реферат 6 стр.
19. Інвестиційна стратегія підприємства Реферат 6 стр.
20. Інвестиційна стратегія підприємства Реферат 3 стр.
21. Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств Реферат 13 стр.
22. Індекс дохідності інвестицій: економічний зміст, методика та приклади обчислення. Вплив інфляції на основні економічні показники ефективності інвестицій Реферат 11 стр.
23. Індекс дохідності інвестицій: економічний зміст, методика та приклади обчислення. Вплив інфляції на основні економічні показники ефективності інвестицій Інше 8 стр.
24. Інновації та інноваційний процес Інше 9 стр.
25. Інноваційні процеси на підприємстві. Реферат 6 стр.
26. Інноваційні процеси. Реферат 15 стр.
27. Інноваційна діяльність підприємства Реферат 9 стр.
28. Інноваційний менеджмент Реферат 13 стр.
29. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання Реферат 11 стр.
30. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Реферат 11 стр.
31. Інтегральна ефективність діяльності підприємства. Реферат 28 стр.
32. Інтегральна ефективна діяльність Реферат 4 стр.
33. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств Реферат 9 стр.
34. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств Реферат 10 стр.
35. Інфраструктура Реферат 21 стр.
36. Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів Інше 24 стр.
37. Автоматизація управління трудовими ресурсами, як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства Реферат 3 стр.
38. Автоматизовані системи,підготовка гнучких комп’ютерних виробників Реферат 9 стр.
39. Адаптація зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК до умов зовнішнього ринку Реферат 3 стр.
40. Актуальність брендингу в економіці України Реферат 14 стр.
41. Акціонерне товариство Інше 9 стр.
42. Акціонерне товариство Інше 170 стр.
43. Акціонерне товариство  Реферат 12 стр.
44. Акцизний збір Реферат 9 стр.
45. Алгоритм формування збутової політики підприємства Реферат 4 стр.
46. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів Реферат 18 стр.
47. Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства Реферат 5 стр.
48. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого. Реферат 28 стр.
49. Аналіз і планування трудових показників Реферат 4 стр.
50. Аналіз активів підприємства Реферат 8 стр.
51. Аналіз беззбитковості проекту Реферат 24 стр.
52. Аналіз беззбитковості проекту Реферат 5 стр.
53. Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір найбільш ефективного варіанту. Інше 10 стр.
54. Аналіз використання МТП Реферат 16 стр.
55. Аналіз витрат в довгостроковому періоді. Зміни розміру підприємства і вибір оптимального. Взаємозв’язок між довгостроковими та короткостроковими витратами. Реферат 23 стр.
56. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції Реферат 8 стр.
57. Аналіз внутрішнього потенціалу Реферат 23 стр.
58. Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів Реферат 17 стр.
59. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ (ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬЇХ ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА) Реферат 15 стр.
60. Аналіз затрат на виробництво. Реферат 8 стр.
61. Аналіз затрат на виробництво. Реферат 4 стр.
62. Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень Реферат 7 стр.
63. Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень Реферат 7 стр.
64. Аналіз оборотних коштів на підприємстві Реферат 9 стр.
65. Аналіз підприємства Контрольна робота 28 стр.
66. Аналіз показників ліквідності підприємства Реферат 5 стр.
67. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки Реферат 7 стр.
68. Аналіз робочої сили на підприємстві Реферат 10 стр.
69. Аналіз складу і структури оборотних активів. Реферат 25 стр.
70. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства Реферат 6 стр.
71. Аналіз стану основних фондів підприємства Реферат 11 стр.
72. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії Реферат 10 стр.
73. Аналіз та діагностика фінансового потенціалу підприємства Реферат 3 стр.
74. Аналіз та діагностика фінансового потенціалу підприємства Реферат 3 стр.
75. Аналіз та оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності Гоголівської ЦБВО Інше 37 стр.
76. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Реферат 31 стр.
77. Аналіз фінансового стану підприємств Реферат 9 стр.
78. Аналіз фінансового стану підприємства Стаття 12 стр.
79. Аналіз фінансового стану підприемства Реферат 15 стр.
80. Аналіз чистого прибутку Реферат 14 стр.
81. Аналіз чистого прибутку Реферат 14 стр.
82. Аналіз чистого прибутку Реферат 11 стр.
83. Аналіз чистого прибутку Реферат 11 стр.
84. Аналіз чутливості Реферат 16 стр.
85. Антимонопольне законодавство Характеристика підприємницької монополії. Реферат 4 стр.
86. Аспекти формування інвестиційної політики підприємства Реферат 5 стр.
87. Аудит основних засобів на Наддвірнянському НГВУ. Планування аудиту основних засобів. Реферат 9 стр.
88. Бiзнес-план Інше 18 стр.
89. Бізнес план по вирощуванню грибів Інше 14 стр.
90. Баланс підприємства Реферат 8 стр.
91. Банківський кредит, його види, форма видачі, принципи та об'єкти кредитування Реферат 7 стр.
92. Банкрутство Реферат 14 стр.
93. Банкрутство Реферат 9 стр.
94. Банкрутство Реферат 24 стр.
95. Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище Реферат 9 стр.
96. Банкрутство підприємства Реферат 23 стр.
97. Банкрутство підприємства. Реферат 7 стр.
98. БЕЗРОБІТТЯ І ЙОГО ВИДИ Реферат 7 стр.
99. Бюджетне обмеження та можливості споживача Поняття бюджетного обмеження. Реферат 2 стр.
100. Бюджетування як інструмент фінансового управління підприємством Реферат 5 стр.
Сторінки: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10