Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Мікроекономіка
тут знаходиться 294 робіт

1. «Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов» Курсова робота 22 стр.
2. Моделі олігополії Курсова робота 37 стр.
3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення на матеріалах Заболотівського Споживчого Товариства. Курсова робота 20 стр.
4. «Оцінка ефективності укладання міжнародних контрактів» (на прикладі ПОСП «Долинський ТОК») Дипломна робота 70 стр.
5. Інвестиційна привабливість міста Яворова Курсова робота 42 стр.
6. Інноваційна діяльність підприємства Курсова робота 50 стр.
7. Інноваційна діяльність підприємства в умовах циклічності розвитку Дипломна робота 181 стр.
8. Інтегральна ефективність діяльності підприємства Курсова робота 39 стр.
9. Інтегральна ефективність діяльності підприємства Курсова робота 28 стр.
10. Інфляційні процеси в економіці Курсова робота 37 стр.
11. Історія виникнення лізингу Курсова робота 47 стр.
12. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов Курсова робота 18 стр.
13. Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва Курсова робота 92 стр.
14. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку Курсова робота 31 стр.
15. Аналіз асортименту і структури продукції Курсова робота 27 стр.
16. Аналіз асортименту і структури продукції Курсова робота 23 стр.
17. Аналіз беззбитковості проекту Курсова робота 18 стр.
18. Аналіз використання виробничих запасів Курсова робота 30 стр.
19. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства ЗАТ “Компанія БІЛ і КА” Курсова робота 32 стр.
20. Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ “Київська поліграфічна фабрика “Зоря” Курсова робота 37 стр.
21. Аналіз грошового ринку України Курсова робота 45 стр.
22. Аналіз динаміки показників виробничо-господарської діяльності СТзОВ "Перемога" за 2005-2007 роки Дипломна робота 101 стр.
23. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управління). Курсова робота 107 стр.
24. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі. Капітал як чинник виробництва. Рівновага на ринку капіталів. Позичковий процент і дисконтова на вартість. Курсова робота 34 стр.
25. Аналіз конкурентної ситуації та структура конкурентних сил в галузі Курсова робота 57 стр.
26. Аналіз конкурентоспроможності підприємства Курсова робота 53 стр.
27. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства Курсова робота 40 стр.
28. Аналіз надходження виробничих запасів Курсова робота 34 стр.
29. Аналіз надходження виробничих запасів Курсова робота 30 стр.
30. Аналіз оборотних коштів на підприємстві Курсова робота 6 стр.
31. Аналіз основних засобів Курсова робота 59 стр.
32. Аналіз прибутковості на прикладі ВАТ АПФ “Таврія” Дипломна робота 67 стр.
33. Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці). Курсова робота 24 стр.
34. Аналіз резервів зниження собівартості продукції Дипломна робота 69 стр.
35. Аналіз собівартості окремих видів продукції підприємства Курсова робота 40 стр.
36. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа” Курсова робота 52 стр.
37. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста на прикладі ВАТ “ Чексіл”. Курсова робота 31 стр.
38. Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд”. Дипломна робота 70 стр.
39. Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд») Курсова робота 71 стр.
40. Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи. Курсова робота 73 стр.
41. Аналіз фінансової звітності підприємства Курсова робота 57 стр.
42. Аналіз фінансової стійкості підприємства (на прикладі ВАТ “Івано-Франківський птахокомбінат”) Курсова робота 47 стр.
43. Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» Курсова робота 69 стр.
44. Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» Курсова робота 69 стр.
45. Аналіз фінансового стануУМГ «Прикарпаттрансгаз» Курсова робота 66 стр.
46. Асоціація вищих закладів освіти України недержавних форм власності.Хмельницький інститут економіки і підприємництва. Курсова робота 28 стр.
47. Бізнес-план підприємства.Сутність, зміст, призначення, структура, методологія. Курсова робота 18 стр.
48. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі Курсова робота 32 стр.
49. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі Курсова робота 29 стр.
50. Бюджетна система та бюджетний процес в Україні Курсова робота 35 стр.
51. Відкрите Акціонерне Товариство “Івано-Франківськгаз” Курсова робота 27 стр.
52. ВАТ Івано-франківське АТП-0927 Дипломна робота 47 стр.
53. Вдосконалення системи управління залученням позикового капіталу з метою забезпечення фінансової системи підприємства. Курсова робота 26 стр.
54. ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ.ЇХ ПРИРОДА І ОСОБЛИВОСТІ Курсова робота 18 стр.
55. Визначення основних техніко економічних показників роботи підприємства Курсова робота 40 стр.
56. Виробнича потужність та пропускна спроможність підприємства ресторанного господарства Курсова робота 26 стр.
57. Виручка підприємства Курсова робота 38 стр.
58. Витрати виробництва і прибуток Курсова робота 41 стр.
59. Вплив технології вирощування ріпаку озимого на продуктивність та якість насіння в умовах Івано-Франківської області Дипломна робота 65 стр.
60. Вторинний ринок праці Курсова робота 43 стр.
61. Гроші та товарне виробництво Курсова робота 23 стр.
62. Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки Курсова робота 53 стр.
63. Договір як основа комерційних зв'язків торговельного підприємства Курсова робота 45 стр.
64. Договірні взаємовідносини та партнерські зв‘язки у підприємницькій діяльності” Курсова робота 29 стр.
65. Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства Курсова робота 34 стр.
66. Економічні основи та види міжнародної торгівлі Курсова робота 18 стр.
67. Економічна сутність основних виробничих фондів дочірнього підприємства “Орісіл-Калуш”. Курсова робота 44 стр.
68. Економічна сутність основних виробничих фондів дочірнього підприємства “Орісіл-Калуш”. Курсова робота 44 стр.
69. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення Курсова робота 20 стр.
70. Економічна сутність прибутку підприємства Курсова робота 22 стр.
71. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства Курсова робота 20 стр.
72. Еластичність попиту і пропозиції Курсова робота 17 стр.
73. Еластичність попиту і пропозиції Курсова робота 11 стр.
74. Еластичність попиту та пропозиції. Курсова робота 10 стр.
75. Ефективність використання виробничих ресурсів підприємства Курсова робота 105 стр.
76. Ефективність використання трудових ресурсів на прикладі роботи Долинського управління по експлуатації газового господарства Дипломна робота 51 стр.
77. Ефективність виробництва Курсова робота 39 стр.
78. Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) Курсова робота 35 стр.
79. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів. Курсова робота 15 стр.
80. Загальна характеристика витрат та управлінням прибутку на прикладі ВАТ “Полонина”, Курсова робота 22 стр.
81. Загальна характеристика Калуської ТЕЦ Курсова робота 37 стр.
82. Загальна характеристика НГВУ «Надвірнанафтогаз» Дипломна робота 46 стр.
83. Загальна характеристика НГВУ ”Долинанафтогаз” Курсова робота 34 стр.
84. Загальна характеристика НГВУ „Долинанафтогаз” Курсова робота 34 стр.
85. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування. Курсова робота 27 стр.
86. Заробітна плата: форми і системи Курсова робота 49 стр.
87. Засоби поліпшення фінансово-господарського стану підприємства (на прикладі ВАТ “ Чексіл”) Курсова робота 18 стр.
88. Збутова політика підприємства Курсова робота 10 стр.
89. Зовнішні ефекти та їх регулювання Курсова робота 30 стр.
90. Капітал підприємства: структура, формування і використання Курсова робота 34 стр.
91. Класифікація вітчизняних господарських товариств Курсова робота 62 стр.
92. Коломийський завод комплектних розподільчих пристроїв Курсова робота 29 стр.
93. Комерційна діяльність і асортиментна політика”(на матеріалах ТВП “Дистен”, м. Коломия) Курсова робота 40 стр.
94. Конкурентоспроможність виробничого підприємства Курсова робота 55 стр.
95. Конкурентоспроможність підприємства Курсова робота 74 стр.
96. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства Курсова робота 29 стр.
97. Конкуренція і монопсонія на ринку праці Курсова робота 32 стр.
98. Концепції виникнення та сутності грошей Курсова робота 34 стр.
99. Лізингові операції підприємства при функціонуванні на зовнішньому ринку та шляхи їх удосконалення Курсова робота 30 стр.
100. Міжнародна підприємницька діяльність Курсова робота 28 стр.
Сторінки: [1]  2   3