Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементкоефіцієнт еластичності попиту.

Розв’язання

Коефіцієнт цінової еластичності попиту знаходимо за формулою:

Едр = %Qд / %Р;

Знаходимо відсоткову зміну попиту:

%Qд = ((11000-9000)/11000)*100% = (2000/11000)*100%

= 18,2%

Обчислюємо відсоткову зміну ціни:

%Р = ((12-9)/9)*100% = (3/9)*100% = 33.3%

Коефіцієнт цінової еластичності дорівнює:

Едр = 18,2%/33,3% = 0,546

Відповідь: Коефіцієнт цінової еластичності дорівнює 0,546, а це означає, що попит нееластичний за ціною.

Задача 4

Ціна товару зросла із 1,5 до 2 грн., а обсяг попиту скоротився із 1600 до 1350 одиниць.

Визначити: коефіцієнт цінової еластичності попиту.

Задача 5

Обчисліть коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні на меблі, якщо відомо, що при ціні 1000 грн. обсяг попиту на даний товар складає 6000 одиниць в рік, а при зниженні ціни до 800 грн. – 7800 одиниць в рік.

Задача 6

Еластичність попиту по ціні на картоплю Ед = 0,32. На скільки тонн збільшиться тижнева реалізація картоплі на Тернопільському ринку, якщо ціна на неї знизилась на 10%, а початковий обсяг реалізації за тиждень становив 5,2 тон.

Варіант 2

Визначення еластичності попиту за доходом:

Задача 1

При доході 500 грн. в місяць попит споживача на м’ясо становить 6 кг. При збільшення його доходу до 850 грн. обсяг попиту на м’ясо становить 10 кг.

Визначити: коефіцієнт еластичності попиту за доходом.

Розв’язання:

Коефіцієнт цінової еластичності попиту за доходом визначається за формулою

Еді = %Qд /%Z. де -- %Qд- відсоткова зміна попиту

%Z- відсоткова зміна доходу.

Знаходимо відсоткову зміну попиту:

%Qд = ((10-6)/6)*100% = (4/6)*1005 = 66,7%

Обчислюємо відсоткову зміну доходу:

%Z = ((850-500)/500)*100% = (350/500)*100% = 70%

підставляємо знайдені значення у формулу:

Еді = 66,7%/70% = 0,953

Відповідь: попит на м’ясо за доходом нееластичний, бо Еді = 0,953

Задача 2

Сімя при доході в місяць 1350 грн. споживає 4 одиниці товару “Х”, а при доході 2550 грн. в місяць – 8 одинць.

Визначити: коефіцієнт еластичності попиту за доходом.

Розв’язання

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом дорівнює:

Еді = %Qд /%Z.

Відсоткова зміна попиту дорівнює:

%Qд = ((8-4)/4)*100% = (4/4)*100% = 100%

відсоткова зміна доходу дорівнює:

%Z = ((2550-1350)/1350)*100% = (1200/1350)*100%

= 88,8%

Еластичність попиту за доходом дорівнює:

Еді = 100%/88,85 = 1,126

Відповідь: коефіцієнт еластичності попиту за доходом дорівнює 1,126 – попит еластичний.

Задача 3

Попит населення на меблі зріс з 9 млн. одиниць в рік до 10 млн. одиниць в зв’язку із збільшенням доходів споживачів з 4450 грн. до 5700 грн. за рік.

Визначити: коефіцієнт цінової еластичності попиту за доходом

Розв’язання

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом знаходиться за формулою:

Еді = %Qд /%Z.

Знайдемо відсоткову зміну попиту:

%Qд = ((10-9)/9)*100% = (1/9)*100% = 11,1%

Знаходимо відсоткову зміну попиту:

%Z = ((5700-4450)/4450)*100% = (1250/4450)*100% =

= 28,0%

Знаходимо, чи еластичний попит за доходом:

Еді = 11,1%/28% = 0,396.

Відповідь: попит на меблі за доходом нееластичний, Еді = 0,396. тобто менше 1.

Задача 4.

Визначте коефіцієнт еластичності попиту по ціні, якщо відомо, що при ціні 5 грн. обсяг попиту на даний товар 6 млн. шт.. в рік, а при 4 грн. – 9 млн. шт. в рік.

Задача 5

Врезультаті підвищення ціни товару з 9 до 11 грн. обсяг попиту скоротився з 11000 до 6500 шт. за місяць.

Визначте: коефіцієнт дугової еластичності попиту по ціні.

Задача 6

Коефіцієнт Ед для свинини в короткому періоді дорівнює – 0,5. в результаті зменшення пропозиції ціни на свинину піднялись на 20%. Підрахуйте процентну зміну в обсязі попиту на свинину.

Варіант 3

Визначення еластичності пропозиції

Задача 1

Обсяг прпозиції в зв’язку із збільшенням ціни на товар “Х” з 6 до 9 грн. за одиницю збільшився з 3000 до 5000 одиниць за рік.

Визначте: коефіцієнт еластичності пропозиції.

Розвязок

Коефіцієнт еластичності пропозиції знаходимо за формулою:

ЕS = %QS/%Р; де - %QS- відсоткова зміна пропозиції.

%Р-відсоткова зміна ціни.

Знаходимо відсоткову зміну пропозиції:

%QS = ((5000-3000)/3000)*100% = (2000/3000)*100% = 66,6%

Знаходимо відсоткову зміну ціни:

%Р = (9-6)/6)*100% = (3/6)8100% = 50%

Підставивши дані у формулу знайдемо еластичність пропозиції:

ЕS = 66,6%/50% = 1,33

Відповідь: коефіцієнт еластичності пропозиції дорівнює 1,33 – пропозиція еластична (ЕS>1)

Задача 2

Ціна одиниці товару “у” зросла з 1550 грн. до 2050 грн., а обсяг пропозиції збільшився з 700 до 900


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30