Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Макроекономіка
тут знаходиться 1101 робіт

901. СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ Реферат 18 стр.
902. СПОжиВАННЯ, заощадження та інвестиції Реферат 8 стр.
903. Споживання, заощадження та інвестиції Реферат 7 стр.
904. Споживання, заощадження та інвестиції.  Реферат 7 стр.
905. Споживання. заощадження. інвестиції Реферат 4 стр.
906. Споживач як суб'єкт ринкових відносин Реферат 12 стр.
907. Стан галузей тваринництва у останні роки Реферат 12 стр.
908. Становлення і розвиток ОБСЄ як регіональної міжнародної організації в сфері безпеки і співробітництва (ОБСЄ). Курсова робота 75 стр.
909. Становлення та розвиток ОБСЄ як регіональної міжнародної організації в сфері безпеки і співробітництва (ОБСЄ) Реферат 7 стр.
910. Статистика цін Курсова робота 31 стр.
911. Столипінська аграрна реформа Реферат 23 стр.
912. Стратегічні підходи при встановленні ціни на новий товар. Поняття життєвого циклу товару та його графічне зображення. Залежність стратегії маркетингу від стану життєвого циклу товару. Реферат 13 стр.
913. Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад та органів місцевого самовпядування Реферат 25 стр.
914. Страхові компанії Реферат 8 стр.
915. Структура та зв’язки машинобудівного комплексу України Курсова робота 32 стр.
916. Структура української економіки, сучасний стан та необхідність трансформації Реферат 5 стр.
917. Структура фінансового ринку Реферат 9 стр.
918. Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага Реферат 9 стр.
919. Сукупні витрати. Рівноважний ВНП Реферат 5 стр.
920. Сукупна пропозиція на ринку праці Реферат 12 стр.
921. Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції. Механізм функціонування ринку праці. Задача Реферат 10 стр.
922. Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції. Механізм функціонування ринку праці. Задача Реферат 5 стр.
923. Сукупний попит і сукупна пропозиція Реферат 15 стр.
924. Сукупний попит і сукупна пропозиція Реферат 15 стр.
925. Сукупний попит і сукупна пропозиція Реферат 10 стр.
926. Сукупний попит та сукупна пропозиція Стаття 20 стр.
927. Сукупний попит. Цінові фактори сукупного попиту. Проблема нерівності в розподілі доходів. Задача Реферат 11 стр.
928. Сукупний попит. Цінові фактори сукупного попиту. Проблема нерівності в розподілі доходів. Задача Реферат 5 стр.
929. Суспільні блага. Ефективність, справедливість та державна влада Курсова робота 34 стр.
930. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Реферат 15 стр.
931. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні. Реферат 30 стр.
932. Сутність і структура ринку Реферат 11 стр.
933. Сутність економічного зростання Реферат 7 стр.
934. Сутність макроекономічного регулювання ринку Реферат 10 стр.
935. Сутність поняття лізингу. Реферат 27 стр.
936. Сутність ринку праці та ринку робочої сили. Реферат 10 стр.
937. Сутність та основні елементи інфраструктури ринку Реферат 9 стр.
938. Сутність та фактори економічного зростання Реферат 6 стр.
939. Сутність та функції ринку Реферат 7 стр.
940. Суть інфляції та її причини Реферат 38 стр.
941. Суть бюджетної системи Курсова робота 50 стр.
942. Суть бюджетного дефіциту, його форми та роль у світовій економіці Курсова робота 45 стр.
943. Суть валюти та валютні відносини Стаття 11 стр.
944. Суть світового ринку і його структура. Реферат 11 стр.
945. Суть та послідовність здійснення зовнішньоекономічних операцій Реферат 9 стр.
946. Суть, мета і принципи державного регулювання ЗЕД України Реферат 17 стр.
947. Суть, структура та соціально-економічні наслідки інфляційних процесів в економічній макросистемі Стаття 9 стр.
948. Суть, форми і причини інфляції Курсова робота 28 стр.
949. Суть, форми і причини інфляції Курсова робота 28 стр.
950. Суть, форми і причини інфляції Курсова робота 28 стр.
951. Сучасні методам моделювання і прогнозування у практиці державного управління Реферат 10 стр.
952. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні Курсова робота 14 стр.
953. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні Курсова робота 13 стр.
954. Сучасні теорії міжнародної торгівлі Реферат 7 стр.
955. Сучасна зовнішньоторговельна політика України Курсова робота 49 стр.
956. Сучасна макроекономічна політика стабілізації в Україні Курсова робота 34 стр.
957. Сучасна макроекономічна політика стабілізації в Україні Курсова робота 27 стр.
958. Сучасне світове господарство Реферат 6 стр.
959. СУЧАСНЕ СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. Міжнародна економічна інтеграція Реферат 6 стр.
960. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства. Реферат 23 стр.
961. Сучасний стан міжнародної торгівлі Реферат 5 стр.
962. Схема розміщення продуктивних сил як специфічна форма передпланових досліджень Реферат 8 стр.
963. Схема розміщення продуктивних сил як специфічна форма передпланових досліджень Реферат 7 стр.
964. Тарифна система оплати праці, форми і системи оплати Реферат 19 стр.
965. Тарифна та безтарифна система організації оплати праці Реферат 16 стр.
966. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СВІТОВОЇ ЗОЛОТОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Реферат 17 стр.
967. Тендерна рівність у сфері праці Стаття 12 стр.
968. Теорія грошей та грошово-кредитного регулювання Реферат 8 стр.
969. Теорія економічного циклу. Антициклічне регулювання Реферат 27 стр.
970. Теорія портфеля Реферат 8 стр.
971. ТЕОРІЯ РІВНОВАГИ Л. ВАЛЬРАСА. РІВНОВАГА ТОВАРНОГО РИНКУ - МОДЕЛЬ IS. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС В.ЛЕОНТЬЄВА Реферат 5 стр.
972. Теорія ринку капіталів Реферат 5 стр.
973. Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм Інше 6 стр.
974. Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм Реферат 4 стр.
975. Теоретичні засади функціонування ринку праці. Структура ринку праці, його елементи. Класифікація та сегментація ринку праці Реферат 14 стр.
976. Теоретичні засади функціонування ринку праці. Сутність ринку, визначення ринку праці, особливості визначення Реферат 14 стр.
977. Теоретичні засади функціонування ринку праці. Функції ринку праці, теоретичні основи саморегулювання ринку праці Реферат 11 стр.
978. Теоретичні основи дослідження інвестиційного клімату в економіці Курсова робота 35 стр.
979. Теоретичні та методичні основи бюджетування Реферат 21 стр.
980. Тепло- і електроенергетика, їх призначення, розвиток та області застосування Реферат 8 стр.
981. Теплові електростанції та їх роль в системі Реферат 8 стр.
982. Територіальна організація народного господарства. Західний економічний регіон Реферат 10 стр.
983. Типові помилки, що зустрічаються у зовнішньоторгових контрактах. Визначення валютних умов зовнішньоторгових контрактів Реферат 14 стр.
984. ТНК в системі міжнародного інвестування, особливості та новітні тенденції для україни Курсова робота 40 стр.
985. ТОварний ринок та економічна рівновага Реферат 7 стр.
986. Торговельні операції міжнародних корпорацій Реферат 11 стр.
987. Торгово-посередницькі операції ЗЕД Реферат 8 стр.
988. Трактовка объекта конкурентоспособности человеческого ресурса на рынке труда в современных условиях Стаття 8 стр.
989. Транспортна логістика Реферат 8 стр.
990. Транспортно-експедиційна діяльність Реферат 6 стр.
991. Трастові компанії (довірчі товариства) і трастові послуги Реферат 3 стр.
992. Трастові компанії (довірчі товариства) і трастові послуги Реферат 2 стр.
993. ТРУДОВІ ПРАКТИКИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН: ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Стаття 13 стр.
994. Трудовий процес і його раціоналізація Реферат 15 стр.
995. Угода про державні замовлення, Державна торгівля, торговельні аспекти прав інтелектуальної власності Реферат 10 стр.
996. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів, процедури імпортного ліцензування, субсидування експорту Реферат 7 стр.
997. Угода про охоронні заходи, антидемпінгову практику, пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи Реферат 9 стр.
998. Угода про текстиль і одяг, сільське господарство, генеральна угода з торгівлі послугами Реферат 10 стр.
999. Угоди "кеп", "флор", "колар" та варанти Реферат 4 стр.
1000. Угоди про митну оцінку, довідвантажувальну інспекцію, технічні бар'єри в торгівлі Реферат 7 стр.