Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Макроекономіка
тут знаходиться 1101 робіт

801. Реєстраторські послуги на ринку цінних паперів. Реферат 3 стр.
802. Реєстрація та обіг цінних паперів Реферат 8 стр.
803. Реальні інвестиції Курсова робота 50 стр.
804. Регіональні проблеми збереження та розвитку трудового потенціалу в умовах глобальної кризи Стаття 13 стр.
805. Регулювання банківської діяльності Реферат 7 стр.
806. Регулювання міжнародних фондових ринків Курсова робота 36 стр.
807. Регулювання міжнародної торгівлі Реферат 22 стр.
808. Регулювання ціноутворення у народному господарстві Курсова робота 27 стр.
809. Ресурси комерційного банку Реферат 6 стр.
810. Реформування економіки України. Іноземні інвестиції. Холдингові системи. Реферат 26 стр.
811. Реформування економіки України. Іноземні інвестиції. Холдингові системи. Реферат 22 стр.
812. Ринки капіталу та інвестицій Курсова робота 42 стр.
813. Ринки ресурсів, попит на ресурси за наявності лише одного змінного фактора. Попит на ресурси за наявності декількох змінних факторів. Крива попиту на працю Реферат 5 стр.
814. Ринки чинників виробництва Реферат 12 стр.
815. Ринкова інфраструктура Курсова робота 34 стр.
816. Ринкова інфраструктура Реферат 7 стр.
817. Ринкова економіка Курсова робота 20 стр.
818. Ринкова організація виробництва Реферат 9 стр.
819. Ринковий механізм регулювання економічних відносин Реферат 9 стр.
820. Ринковий механізм, його функції і межі дії. Механізм дії ринку Реферат 11 стр.
821. Ринок Реферат 20 стр.
822. Ринок взуття Реферат 20 стр.
823. Ринок з асиметричною інформацією Курсова робота 40 стр.
824. Ринок капіталу. Процент Реферат 24 стр.
825. Ринок металогосподарчих товарів Реферат 15 стр.
826. Ринок парфумерно-косметичних товарів Реферат 15 стр.
827. Ринок похідних фінансових інструментів Реферат 7 стр.
828. Ринок праці і робочої сили та її вартість Реферат 10 стр.
829. Ринок праці та безробіття Реферат 13 стр.
830. Ринок праці та його регулювання Реферат 21 стр.
831. Ринок праці та соціальна політика Реферат 10 стр.
832. Ринок праці та соціальна політика Реферат 14 стр.
833. Ринок праці. Заробітна плата Реферат 16 стр.
834. Ринок праці. Регулювання зайнятості та соціальних проблем Реферат 12 стр.
835. Ринок цінних паперів, його місце в економіці Курсова робота 29 стр.
836. Ринок цінних паперів, його місце в економіці Курсова робота 23 стр.
837. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів Реферат 10 стр.
838. Ринок як економічна форма організації функціонування економіки Реферат 9 стр.
839. Ринок як форма організації суспільного виробництва Курсова робота 19 стр.
840. Ринок. Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Поняття ринку Реферат 4 стр.
841. Ринок: сутність, умови формування та закони розвитку. Реферат 10 стр.
842. Ринок: сутність, функції та моделі Реферат 20 стр.
843. Розвиток лізингу в Україні, формування лізингового ринку. Курсова робота 43 стр.
844. Розвиток ринкових відносин Курсова робота 34 стр.
845. Роздержавлення та приватизація в Україні Реферат 5 стр.
846. Роздержавлення та приватизація в Україні Курсова робота 59 стр.
847. Розкрити причини виникнення і суть монополій, з'ясувати особливості монополізації господарства за сучасних умов і методи боротьби проти негативних рис цього явища за допомогою антитрестівського законодавства Реферат 8 стр.
848. Розміщення продуктивних сил Реферат 19 стр.
849. Розподіл і перерозподіл національного доходу Інше 3 стр.
850. Роль бізнес планування в залученні іноземних інвестицій Дипломна робота 139 стр.
851. Роль банківських і небанківських фінансових установ як посередників на фінансовому ринку Реферат 4 стр.
852. Роль держави в змішаній економіці Реферат 6 стр.
853. Роль держави в ринковій економіці Реферат 20 стр.
854. Роль та місце біржі в економіці Курсова робота 41 стр.
855. Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Транспортні операції. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту Реферат 14 стр.
856. Роль фінансів в розвитку соціальної сфери в Україні Дипломна робота 63 стр.
857. Світові ринки сировинних, продовольчих і промислових товарів Реферат 14 стр.
858. Світові ринки. Сільськогосподарська сировина, руди і метали, паливо Реферат 8 стр.
859. Світова валютна система та міжнародні Реферат 9 стр.
860. Світова валютна система та міжнародні розрахунки Реферат 20 стр.
861. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ Реферат 6 стр.
862. Світова економіка Реферат 12 стр.
863. Світова організація торгівлі Реферат 9 стр.
864. Світова організація торгівлі (СОТ) Реферат 20 стр.
865. Світова торгівля та міжнародна економічна інтеграція Реферат 4 стр.
866. Світова  економіка.  Сутність,  структура й основні етапи розвитку. ВВП, ВНП, ВСП Реферат 23 стр.
867. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Інше 249 стр.
868. Світове господарство в умовах науково-технічної революції. Найбільш загальні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі Реферат 9 стр.
869. Світовий валютний ринок Реферат 8 стр.
870. Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства Курсова робота 41 стр.
871. Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства Реферат 41 стр.
872. Світовий досвід управління розвитком транспортної галузі Стаття 11 стр.
873. СВІТОВИЙ РИНОК ЛІСУ Курсова робота 14 стр.
874. СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ Реферат 5 стр.
875. Світовий ринок та Україна Курсова робота 45 стр.
876. Свопи Реферат 12 стр.
877. Силіконові долини у світі і в Україні Реферат 7 стр.
878. Система контролю за видатками Курсова робота 29 стр.
879. Система національних рахунків та її використання в Україні Курсова робота 46 стр.
880. Система національних розрахунків України Реферат 9 стр.
881. Система та структура органів центрального апарату Державної митної служби України, їх повноваження та правова основа діяльності Реферат 16 стр.
882. Склад і структура фінансового механізму Курсова робота 20 стр.
883. СОТ та її роль у регулюванні міжнародної торгівлі Реферат 6 стр.
884. Соціальна політика та економіка зростання в Україні Реферат 17 стр.
885. Соціальне партнерство в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку Стаття 9 стр.
886. Соціальний аспект функціонування інституціиної структури ринку праці України в умовах посилення впливу глобалізаційних процесів Стаття 8 стр.
887. Соціальний комплекс Курсова робота 32 стр.
888. Соціально-економічні наслідки інфляції Стаття 12 стр.
889. Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні Реферат 15 стр.
890. Соціально-економічні наслідки інфляції  Реферат 11 стр.
891. Соціально-економічна природа інфляції Курсова робота 31 стр.
892. Соціально-економічна природа інфляції Реферат 25 стр.
893. Соціально-економічне районування Реферат 7 стр.
894. Соціально-економічне становище України (на січень 2002 року) Курсова робота 28 стр.
895. Спільні підприємства Курсова робота 35 стр.
896. Спільні підприємства в сучасній світовій економіці Реферат 16 стр.
897. Спеціальні економічні зони Курсова робота 40 стр.
898. Специфіка планування зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах Реферат 10 стр.
899. Специфіка планування зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах Реферат 9 стр.
900. Споживання та заощадження Курсова робота 25 стр.