Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Макроекономіка
тут знаходиться 1101 робіт

701. Показники ефективності суспільного виробництва та методика їх визначення Реферат 8 стр.
702. Показники системи національних рахунків Реферат 11 стр.
703. Показники системи національних рахунків Реферат 8 стр.
704. Політика України стосовно: НАТО, ЄС, ЗЕС, СНД. Можливі моделі зовнішньополітичної орієнтації України Реферат 17 стр.
705. Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі Курсова робота 52 стр.
706. ПОЛОЖЕННЯ про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного Інше 23 стр.
707. Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії Інше 18 стр.
708. Поляризація доходів. Вартість життя Реферат 14 стр.
709. Поняття і основні види ризиків, оцінювання ризику Реферат 6 стр.
710. Поняття і осоновні види спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів Реферат 19 стр.
711. Поняття інвестицій Реферат 9 стр.
712. Поняття інвестицій Реферат 7 стр.
713. Поняття валовий випуск Курсова робота 20 стр.
714. Поняття зовнішньоекономічної діяльності Реферат 9 стр.
715. Поняття логістики, макро– і мікро логістика, концепція, задачі і цілі. Реферат 17 стр.
716. Поняття логістики, макро– і мікро логістика, концепція, задачі і цілі. Реферат 11 стр.
717. Поняття про систему національних рахунків та її показники. Грошово-кредитне регулювання економіки Реферат 6 стр.
718. Поняття роздрібної торгівлі та класифікація торговельної мережі Реферат 8 стр.
719. Поняття та особливості ринку праці Реферат 11 стр.
720. Поняття та особливості формування ринку праці Реферат 7 стр.
721. Поняття та структура світового ринку Курсова робота 46 стр.
722. Поняття трудових ресурсів та праці. Зведений баланс трудових ресурсів, його зміст, призначення. основні показники та їх обчислення. баланс ринку праці Реферат 10 стр.
723. Поняття трудових ресурсів та праці. зведений баланс трудових ресурсів, його зміст, призначення. основні показники та їх обчислення. баланс ринку праці Реферат 8 стр.
724. Поняття цінних паперів та їх класифікація Дипломна робота 120 стр.
725. Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного інвестування. Курсова робота 41 стр.
726. Попит і пропозиція — економічні категорії товарного виробництва Контрольна робота 3 стр.
727. Попит і пропозиція. Контрольна робота 4 стр.
728. Порядок формування портфеля цінних паперів Реферат 7 стр.
729. Послуги інвестиційних фондів в сфері спільного інвестування Реферат 4 стр.
730. Послуги в сфері накопичувального пенсійного забезпечення. недерж. пенсійні фонди Реферат 4 стр.
731. Послуги з хеджування ризиків на валютному ринку Реферат 5 стр.
732. Пріоритетні напрями колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці. Реферат 12 стр.
733. Правила переказу іноземної валюти за межі України. Українська міжбанківська валютна біржа Реферат 10 стр.
734. Правові засади захисту національного товаровиробника в зовнішньоекономічних відносинах Реферат 9 стр.
735. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій Реферат 14 стр.
736. Правовий захист суб’єктів ЗЕД Реферат 16 стр.
737. Практичні аспекти організації індивідуального пропонування праці Реферат 21 стр.
738. Праця як сфера життєдіяльності людини та провідний чинник виробництва Реферат 12 стр.
739. Праця як чинника виробництва Реферат 10 стр.
740. Предмет, методи та функції макроекономіки Реферат 10 стр.
741. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система. Реферат 29 стр.
742. Приватизація Реферат 31 стр.
743. Призначення і структура фінансового ринку Реферат 90 стр.
744. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях Реферат 12 стр.
745. Прикладні проблеми ринку праці України Стаття 9 стр.
746. Принципи і методи комплексного обґрунтування норм витрат праці Реферат 26 стр.
747. Принципи чисто ринкової економіки Реферат 10 стр.
748. Природа та визначення міжнародної економічної діяльності. Реферат 20 стр.
749. Природа та сутність податку на прибуток Курсова робота 59 стр.
750. Природа та сутність податку на прибуток Курсова робота 43 стр.
751. Природна монополія як об'єкт конкурентної політики Реферат 16 стр.
752. Природна монополія як об'єкт конкурентної політики Реферат 13 стр.
753. Природно-ресурсний потенціал країн Центральної Азії: Курсова робота 37 стр.
754. Причини і типи циклічних коливань в економіці Курсова робота 39 стр.
755. Причини і типи циклічних коливань в економіці Реферат 32 стр.
756. Причини інфляції Реферат 8 стр.
757. Причини виникнення регульованої ринкової економіки та головні функції держави. Реферат 10 стр.
758. Причини дефіциту фінансових ресурсів на фармацевтичному ринку Реферат 5 стр.
759. Причини зміни вартості грошей у часі Реферат 0 стр.
760. Причини неповного використання трудових ресурсів Реферат 7 стр.
761. Про затвердження проекту рішення Комісії "Про затвердження Порядку емісії та реєстрації випуску похідних цінних паперів" Інше 12 стр.
762. Проблема набуття Україною членства в НАТО Дипломна робота 177 стр.
763. Проблеми встановлення макроекономічної рівноваги в Україні на сучасному етапі Реферат 23 стр.
764. Проблеми встановлення макроекономічної рівноваги в Україні на сучасному етапі Реферат 23 стр.
765. Проблеми встановлення макроекономічної рівноваги в Україні на сучасному етапі Реферат 23 стр.
766. Проблеми і тенденції працевлаштування молоді на регіональному ринку праці Стаття 10 стр.
767. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і відмиванням "брудних" грошей в офшорних центрах Реферат 15 стр.
768. Проблеми встановлення макроекономічної рівноваги в Україні на сучасному етапі Реферат 20 стр.
769. Проблеми економіки країн, що розвиваються Курсова робота 29 стр.
770. Проблеми економіки країн, що розвиваються Реферат 19 стр.
771. Проблеми економіки країн, що розвиваються Курсова робота 17 стр.
772. Проблеми економіки країн, що розвиваються. Курсова робота 24 стр.
773. Проблеми ефективності миротворчої діяльності ООН Реферат 17 стр.
774. Проблеми зайнятості і відтворення робочої сили в Україні Реферат 40 стр.
775. Проблеми зайнятості і відтворення робочої сили в Україні Курсова робота 38 стр.
776. Проблеми оздоровлення фінансів України у період переходу до ринкової економіки Курсова робота 30 стр.
777. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні Курсова робота 57 стр.
778. Проблеми прогнозування соціально-економічного розвитку міста в умовах ринкової трансформації Стаття 8 стр.
779. Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” Дипломна робота 54 стр.
780. Проблеми справляння та методи вдосконалення ресурсних платежів Реферат 10 стр.
781. Проблеми стабілізації економіки України Курсова робота 19 стр.
782. Проблеми стабілізації економіки України Курсова робота 22 стр.
783. Проблеми формування ринку праці в сучасних умовах розвитку економіки України. Гнучкий ринок праці Реферат 16 стр.
784. Проведення аудиту, звітність з питань праці Реферат 7 стр.
785. Прогнозування і макроекономічне планування соціально - економічного розвитку України Курсова робота 24 стр.
786. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства Реферат 3 стр.
787. Прогнозування та макроекономічне планування в ринковій економіці Реферат 16 стр.
788. Прогнозування та макроекономічне планування в ринковій економіці Реферат 13 стр.
789. Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні Реферат 6 стр.
790. Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні Реферат 6 стр.
791. Програми соціально-економічного розвитку регіонів Реферат 32 стр.
792. Програмування розвитку регіонів Реферат 20 стр.
793. Продуктивність праці на підприємстві Реферат 10 стр.
794. Продуктивність праці: поняття і види Реферат 9 стр.
795. Продуктивність, мотивація та оплата праці Реферат 6 стр.
796. Промисловий потенціал України: напрями ефективного розвитку Контрольна робота 20 стр.
797. Рівновага споживача. Як криві байдужості та бюджетну лінію можна використати для графічного пояснення споживної рівноваги? Монополія. Ознаки чистої монополії. Види монополій. Реферат 8 стр.
798. Рівновага споживача. Як криві байдужості та бюджетну лінію можна використати для графічного пояснення споживної рівноваги? Монополія. Ознаки чистої монополії. Види монополій. Як монополія вибирає обсяг випуску продукції та ціну за яких прибуток максималь Реферат 12 стр.
799. Різновиди цін залежно від впливу держави на їх визначення Реферат 6 стр.
800. Різновиди цін залежно від впливу держави на їх визначення Реферат 4 стр.