Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементІнформаційне забезпечення податкового менеджменту та його сутність

Ефективність функціонування будь-якої системи, в т.ч. й по.мен., залежить і визначається ін форм.базою під-ва. Під системою ін форм.заб-ня розуміють процес безперервного цілеспрямованого отримання інформації, різних показ-ів, без яких неможливо зробити аналіз под.сис-ми.,розробити плани под.платежів, под.календаря та прийняти управл.рішення щодо проблем под.мен.

Насамперед визн. коло користувачів інфор-ї. Їх можа поділити на 2 групи:внутр., зовн. Внутр.(керівники під-ва., под.менеджери, фін.служби, працівники бух-ї, власники та співвл. під-ва.) Зовн.(под.адміністрації всіх рівнів, державний та акціонерно-комерційні банки, потенційні інвестори, контролюючі органи, кредитори, інші отримувачі податків,зборів та обов’язкових платежів).

Інформ.база має велике значення для ефективності прийняття відповідного рішення. Тому ця інформ. повинна відповідати певним вимогам. Головними з них є:1.Корисність.2.Обсяг інформації.3.Фактичність.4.Динамізм.5.Ефективність.

Інформ.база под.мен. скл. з різних джерел отримання інформації, показників і елементів, які умовно можна поділити на групи.1.Закони Укр., укази ПУ. До законодавчої та методологічної ін форм.бази належать усі закони, прийняті ВРУ з питань опод-ня, постанови ВРУ, укази ПУ, постанови КМУ з питань опод-ня в межах їх повноважень.Негативною рисою цього елементу ін форм.бази є його постійна змінність. 2.Підзаконні правові та юрид.док-ти.Головною метою їх є пояснення та методологічне забезпечення прийнятих і чинних законів. Здебільшого це постанови КМУ, методологічні розробки з питань розрахунку конкретних под., обов’язкових платежів і зборів. 3.Норми та нормативи. До них належать ставки под., обмеження їх щодо окремих податків або, навпаки, пільги, які надаються. Визначення їх відноситься до компетенції:- ВРУ(визнач.ставок опод-ня прибутку під., прибуткового под. та ін); - ПУ(вони мають тим час. х-ер до часу прийняття відпов. Закону ВРУ – напр., неопод.рівень дох. громадян Укр..); - уряду Укр..(визн.ставок мита при переміщенні вантажів і товарів через кордон Укр..); - місц.органів самовар-ня (перелік місц.зборів та обовязк.відрах-нь визн ЗУ»Про систему опод-ня» та ЗУ про їх зміну та доповнення, який прийн.1997р .Централізовано в Укр.. встановл. і розмір або максим. ставка опод-ня. Але кінцеві ставки визн. місц. Органами влади – приміром, розмір єдиного под., ринкового збору, вартість ліцензій на право торгівлі. 4.Показники діяльності під-ва. До них нал. всі пок-ки, які х-ують не тільки стан під-ва та динаміку його розвитку, а й напрям дія-сті. До пок-ів стану під-ва нал. пок-ки., які х-ують:-матер.-техн. базу під.;-ресурсний потенціал під. У вигляді матер.частини, трудової ч., фін.част.; -виробничу д-сть під.; -фін.д-сть; -госп.д-сть. 5.Планові орієнтири стратегічного розвитку п-ва. Вони являють собою пок-ки д-сті п-ва в майб. Це екон. та фін. орієнтири розвитку п-ва, досягти яких воно прагне.Ці пок-ки мають узагальнений х-ер і розробляються переважно по осн. напрямках д-сті п-ва.