Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементДипломна робота

Імідж України в країнах Європейського Союзу: внутрішньо та зовнішньополітичні контексти

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

1.1 Дослідження іміджу України українськими науковцями

1.2 Пріоритети внутрішньої політики в Україні на сучасному етапі

1.3 Стратегічні напрями зовнішньополітичного розвитку України на сучасному етапі

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

2.1 Моделювання системи іміджу України в країнах Європейського

Союзу

2.2 Оцінка іміджу України респондентами

2.3 Українська проблематика в європейській пресі

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП:

Ніхто нам не збудує держави,

Коли ми самі її собі не збудуємо

І ніхто з нас не зробить нації,

коли ми самі нацією не схочемо бути

В’ячеслав Липинський [13,C.3]

Україна — це європейська держава з багатими культурними традиціями і великим майбутнім. Вона має добрі стосунки із сусідніми країнами і за короткий період після проголошення незалежності «перестала бути лише об’єктом дій інших держав, перетворилася на рівноправний суб’єкт міжнародного права»[28,C.102].

Відмовившись від ядерної зброї, Україна в складних геополітичних умовах здійснює відкриту зовнішню політику і розраховує зайняти гідне місце у світовій спільноті. Україна має вигідне геополітичне положення; вона розташована на перетині міжнародних транспортних шляхів. Природа наділила Україну багатим сировинним потенціалом, родючою землею і сприятливими кліматичними умовами. Науково-технологічний і освітній рівень України залишається дуже високим і має потенціал для розвитку. Незважаючи на нинішні складні соціально-економічні проблеми, переважна більшість населення підтримує демократичні засади державної влади в Україні. Існує багато чинників, які ускладнюють формування її позитивного міжнародного іміджу. Україна має бути надійним і передбачуваним партнером. Внутрішня політична стабільність, поступальний розвиток економіки — це основа для формування позитивного іміджу України. Це також необхідна передумова успіху реформування українського суспільства, зміцнення ролі і місця України у світі [48].

Актуальність: Перехід України до ринкових відносин, політичні зміни, проведення соціально-економічних реформ, розширення міжнародного співробітництва, розвиток демократизації суспільства в умовах постійних зрушень у науково-технічній сфері, становлення інформаційного суспільства обумовлює зростання потреб та вимог до рівня інформаційно-аналітичного забезпечення та захисту свого інформаційного простору, а також до забезпечення позитивного іміджу країни на міжнародній арені [2,C.12].

На сучасному етапі позитивний міжнародний імідж будь-якої держави свідчить про її економічну та політичну силу, процвітання та високий рівень культурного розвитку і є показником авторитетності та успішності дій тої чи іншої країни на світовій арені. Позитивний імідж держави безпосередньо пов’язаний із ставленням до нього світової спільноти, так і її власних громадян. Від іміджу держави залежить і рівень патріотизму країни її мешканців [49,С.627].

Про значення «іміджевого фактора»[41,C.28] або міжнародної репутації країни й її керівників для забезпечення її повноцінного функціонування на зовнішньополітичній сцені, зокрема для прискорення процесу входження до демократичної спільноти, написано й сказано багато й у нас, і за кордоном. Відзначено й те, що особливої ваги фактор, про який ідеться, набуває для тих суспільств і держав, які долають перешкоди трансформаційного періоду, намагаючись при цьому наздогнати тих, хто пішов уперед.

Міжнародний імідж України має внутрішній і зовнішній виміри [14,C.4]. Розуміння важливості внутрішнього і зовнішнього виміру іміджу України, а тим більше – вдале поєднання цих двох аспектів у політиці держави могло б дати відчутний позитивний результат. Імідж України значною мірою залежить від змісту, характеру і координації дій її державних органів на міжнародній арені. Дійсно, заохочувати іноземні інвестиції, кредити і туристів в Україну або трансконтинентальні транспортні потоки через її територію можна лише одним шляхом – створюючи достойні умови для життя, насамперед, громадян своєї власної держави. Без цього не буде демократичної і стабільної України, в якій хотіли б жити українці і якою б бажали співпрацювати іноземці [37].

Імідж країни складається з багатьох чинників: це і рівень розвитку права, судочинства, демократії, культурні особливості, але найважливішими показниками, мабуть, є політична "вага" [33,C.18]на міжнародній арені та економічний фактор.

Тому зараз є надзвичайно важливо знати, як Європейська спільнота сприймає Україну і що заважає тому, щоб вона сприймалася як високорозвинена країна.

Об’єкт: імідж України в країнах Європейського Союзу.

Предмет: особливості внутрішнього та


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22