Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАгропромисловий комплекс Прикарпаття на сучасному етапі розвитку

Сачовський І. М.

Розвиток агропромислового комплексу Прикарпаття є наглядною ілюстрацією тих процесів, які відбуваються сьогодні в суспільно-політичному, економічному, соціальному житті нашої країни. Динаміка його розвитку, проблеми, які неминуче супроводжують будь-який процес росту, перебувають у тісній взаємозалежності від успішного вирішення тих завдань, які постають перед економкою України в цілому. В той же час функціонування агропромислового комплексу в значній мірі визначається специфічними особливостями цієї сфери діяльності, природнокліматичними умовами, характером виробництва, що склався на тій чи іншій території, традиціями населення конкретного регіону, його побутовими умовами, світоглядом. Тому розгляд питань, пов’язаних з розвитком агропромислового комплексу, вимагає передусім збалансованого підходу, врахування, крім суто економічних, історичних, вікових, психологічних та інших факторів. Тільки з цих позицій можна правильно зрозуміти й всю глибину процесів, які проходять сьогодні в агропромисловому секторі економіки нашої країни.

Характерними особливостями агропромислового комплексу сучасного Прикарпаття є, передусім, орієнтація на задоволення внутрішніх потреб населення області, що, в свою чергу, пояснює відсутність чітко визначеної спеціалізації сільського господарства краю, кардинальні зміни в організаційній структурі власне сільськогосподарського виробництва і незначна питома вага фермерських господарств. Доля останніх, наприклад, складає лише 0,9 % з загального об’єму сільськогосподарської продукції краю. Основними організаційними формами господарювання в цьому секторі економіки є особисті підсобні господарства населення і сільськогосподарські підприємства державної і недержавної форми власності. З господарств недержавної форми власності можна виділити господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, підсобні та інші недержавні сільськогосподарські підприємства установ та організацій, приватні (приватно-орендні) підприємства. Така різноманітність форм сільськогосподарських підприємств, в принципі, має своє пояснення і відображає особливості сучасного етапу розвитку агропромислового комплексу Івано-Франківщини.

В контексті вищесказаного при характеристиці сільськогосподарського виробництва Прикарпаття насамперед слід виділити такі аспекти.

Перше. Чи не визначальною рисою вказаного сектору економіки краю є прискорений ріст особистих підсобних господарств населення. Наглядним підтвердженням цього є, зокрема, дані при динаміку питомої ваги продукції, виробленої в цих господарствах, у загальному об’ємі продукції тваринництва і рослинництва Івано-Франківщини.

Табл. 1

Питома вага продукції, виробленої

особистими підсобними господарствами населення,

в загальному обсязі продукції тваринництва

(%) |

Івано-Франківська область | Україна

1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002

М’ясо _ _ _ _ _

Молоко _ _ _ _

Яйця _ _ _ _ _ _

Вовна _ _ _ _ _

Мед _ _ _ _ _ _ | 32,5

58,1

57,6

14,5

84,8 | 70,2

77,3

82,3

85,3

93,5 | 88,3

91,2

79,2

99,3

96,5 | 89,9

94,2

88,8

98,7

97,2 | 91,8

95,2

89,4

96,2

97,7 | 91,2

96,1

85,7

98,3

98,2 | 28,9

24,0

37,8

11,2

78,7 | 51,7

45,3

55,7

30,1

88,4 | 71,5

64,7

62,9

54,8

91,6 | 73,7

71,0

66,2

61,4

93,2 | 76,8

73,0

61,9

63,7

93,5 | 72,9

75,5

55,9

69,6

95,7

Така ж картина спостерігається і в рослинництві. З тією різницею, що питома вага зернових і технічних культур, вирощених в особистих підсобних господарствах населення Івано-Франківщини, складає приблизно 60-70 % всього об’єму виробництва вказаних культур. В той же час і ці показники в області суттєво перевищують аналогічні в цілому по Україні.

Табл. 2

Питома вага продукції, виробленої особистими підсобними господарствами населення, в загальному обсязі продукції рослинництва

(%) |

Івано-Франківська область | Україна

1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002

Зернові культури _ _

Технічні культури _

Плодоягідні культури _ _ _ _ _ _ _

Картопля _ _ _ _ _ _

Овочі _ _ _ _ _ _ _ _ | 32,5

58,1

57,6

14,5

84,8 | 70,2

77,3

82,3

85,3

93,5 | 88,3

91,2

79,2

99,3

96,5 | 89,9

94,2

88,8

98,7

97,2 | 91,8

95,2

89,4

96,2

97,7 | 91,2

96,1

85,7

98,3

98,2 | 28,9

24,0

37,8

11,2

78,7 | 51,7

45,3

55,7

30,1

88,4 | 71,5

64,7

62,9

54,8

91,6 | 73,7

71,0

66,2

61,4

93,2 | 76,8

73,0

61,9

63,7

93,5 | 72,9

75,5

55,9

69,6

95,7

Для більшої наглядності підтвердження вищевказаної особливості сучасного стану агропромислового комплексу Прикарпаття вважаємо за доцільне навести дані про зміни в питомій вазі посівних площ сільськогосподарських товаровиробників у загальних посівах області.

Мал. 1

Питома вага посівної площі сільськогосподарських товаровиробників у загальних посівах Івано-Франківської області

Сільськогосподарські підприємства Господарства населення

Як бачимо, неухильний ріст питомої ваги посівних площ особистих підсобних господарств населення – об’єктивна реальність економіки Прикарпаття. Як і всієї України. Таку тенденцію, на наш погляд,


Сторінки: 1 2 3 4 5