Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРозвиток фондового ринку України

Місце та стан розвитку фондового ринку в економічному просторі України

Створення ефективно діючих товарних та фінансових ринків є найважливішими ] завданнями реформування економіки країни. Будь-які масштабні економічні перетворення залишаться незавершеними без створення конкурентноспроможного фінансового сектора, здатного мобілізовувати, перерозподіляти та надавати реформованій економіці інвестиційнії ресурси. Тому розвиток фондового ринку як невід'ємної частини фінансового ринку таї важливого сегмента національної економіки набуває першочергового значення. І Розвиток економіки України створив умови для зростання попиту на гроші, зниження І ставок за кредитами, підвищення довіри суб'єктів господарювання і населення до банківської І системи та використання фінансових інструментів ринку цінних паперів.

За попередніми оцінками Держкомстату реальний приріст ВВП у 2002 році становив 4,1%

(у МИНУЛОМУ рОЦІ-9,1%).

Стабільність обмінного курсу гривні, дотримання темпів зростання грошових агрегатів та,; прогнозоване зростання цін виробників дозволило зберегти цінову стабільність на споживчому ринку. Переважно у 2002 році відмінною рисою розвитку фінансової сфери був дефляційний характер динаміки споживчих цін, індекс споживчих цін за рік становив 99,4%. Це є одним із факторів стабілізації економіки України.

Певною мірою дефляції сприяла активізація процесів заощадження населенням коштів у банках. Так, за даними НБУ депозити фізичних осіб зросли протягом року на 70,1% і становлять 19 млрд.грн. При цьому депозити в національній валюті зросли на 76,5%, а в іноземній - на 62,1%.

Ситуація на валютному ринку протягом минулого року ^була стабільною та прогнозованою. Помірна номінальна девальвація гривні, з одного боку, сприяла активізації економічних процесів, в першу чергу, в секторах, орієнтованих на експорт, з іншого боку, не спричинила тиску на цінову стабільність на внутрішньому ринку України. У реальному вимірі гривня девальвувала на 1,22%.

Протягом 2002 року найважливішим джерелом залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів був випуск акцій та облігацій. Порівняно з іншими галузями ринок цінних паперів за підсумком 2002 року зайняв друге місце після промисловості. Обсяг торгів на ринку цінних паперів перевищує обсяги як виробництва продукції сільського господарства, так і товарів народного споживання.

Діаграма 7. Співвідношення показників діяльності галузей народного господарства та фондового ринку (млн. грн.)

і Вже не одне десятиліття налічує історія фондових індексів. У 1884 році у США Ч.Доу утав розраховувати середній показник зміни курсової вартості акцій 11 найбільших на той час ішислових компаній. Починаючи з 1995 року, в Україні розраховувався L-індекс, який ІІочатку розраховувався за акціями десяти акціонерних товариств. Понад 5 років в Україні раховуються фондові індекси ProU-50, KAC-20, Сократ-індекс. І 3 метою подальшого розвитку ринку цінних паперів, забезпечення інформування

помадськості про тенденції розвитку ринку корпоративних прав Державна комісія з цінних

Ішерів та фондового ринку затвердила Методику розрахунку інтегрального індексу фондового

Ley (рішення Комісії від 20.12.2000 р. № 237).

І Виходячи з Методики розрахунку інтегрального індексу, до бази розрахунку

щоквартально залучались акції різних емітентів (таблиця 11).

їшиця 11. Кількість емітентів та угод з їх акціями, які увійшли до розрахунку інтегрального індексу_______________________________________

Період |

І квартал |

II квартал |

III квартал |

IV квартал

шькість включених угод до розрахунку (тис.) |

26,09 |

32,84 |

24,13 |

36,36

Ількість емітентів, угоди яких включені до зрахунку |

214 |

189 |

193 |

232

зсяг угод з акціями емітентів, які включені до зрахунку (млрд.грн.) |

2,439 |

4,71 |

6,082 |

9,7

І Протягом перших двох кварталів 2002 року найбільші обсяги угод було зафіксовано щодо Імітентів з найбільш економічно розвинутих регіонів України - Київської, Донецької областей р Автономної Республіки Крим.

Протягом III-IV кварталів 2002 року найбільші обсяги угод з акціями емітентів, які 'увійшли до вибірки, зафіксовано щодо емітентів, які розташовані у Луганській області. Це пояснюється активним попитом на акції ВАТ "Краситель", загальний обсяг угод з акціями якого за друге півріччя 2002 року склав 3192,5 млн. грн.

Значення індексу було розраховано за даними звітності торговців цінними паперами про їх діяльність протягом 2002 року (згідно з Методикою розрахунку індексу, якою передбачено розрахунок на останній день місяця)


Сторінки: 1 2 3