Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Теорія держави та права
тут знаходиться 747 робіт

1. 6 червня, завершився черговий тиждень роботи Верховної Ради України в пленарному режимі. Контрольна робота 7 стр.
2. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки. Реферат 4 стр.
3. Зародження класового ладу і формування державності східних слов’ян Реферат 16 стр.
4. 30-літня війна та її вплив на розвиток слов’янських народів Реферат 8 стр.
5. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст. Реферат 62 стр.
6. "Новый курс" президента Ф.Д.Рузвельта Реферат 17 стр.
7. Ідея поділу влади за Шарлем Монтеск’є Реферат 8 стр.
8. Ідея української державності в суспільно-політичному житті України кінця 19 - початку 20 ст. Реферат 12 стр.
9. ІНДУСЬКЕ ПРАВО Реферат 10 стр.
10. Інститут державної служби Реферат 12 стр.
11. Інститут президента в системі органів державної влади: світовий вимір Реферат 34 стр.
12. Історії держави і права України Стаття 29 стр.
13. Історія ідеї про правову і соціальну державу Реферат 13 стр.
14. Історія адвокатури Реферат 19 стр.
15. Історія держави і права зарубіжних країн Реферат 21 стр.
16. Історія держави і права феодальної Німеччини Реферат 16 стр.
17. Історія держави та права зарубіжних країн Реферат 9 стр.
18. Історія держави та права зарубіжних країн” Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії Реферат 8 стр.
19. Історія розвитку концепцій про права людини. Реферат 22 стр.
20. Історія становлення держави та права в Стародавній Індії Реферат 19 стр.
21. Історія України і державотворення Реферат 10 стр.
22. Історія українських конституцій Реферат 2 стр.
23. Історичний аспект покарання. Реферат 12 стр.
24. Історичний аспект правового регулювання оплати праці в Україні Реферат 6 стр.
25. Австро-угорська система права та її дія на території Західної України Реферат 9 стр.
26. Авторитарна командно-адміністративна система управління та її негативний вплив на суспільно-політичне життя (середина 1960-х — Реферат 7 стр.
27. Адміністративні методи нетарифного регулювання Реферат 8 стр.
28. Адміністративне право Реферат 7 стр.
29. Адміністративно-правовий режим державного контролю. Реферат 14 стр.
30. Акти Верховної Ради України Реферат 6 стр.
31. Аналiз закону про мiсцеве самоврядування Реферат 6 стр.
32. Аналіз бюджету України 2002 року Реферат 10 стр.
33. Аналіз місцевого бюджету Реферат 8 стр.
34. Аналіз організації і діяльності органів виконавчої влади Реферат 30 стр.
35. Англо-американський тип правової системи Реферат 9 стр.
36. Англо-американський тип правової системи. Частина 1. Правова система Англії. §1.Поняття англо-американського типу правової системи Реферат 33 стр.
37. Античні міста-держави Реферат 9 стр.
38. Артикулом військовим Реферат 8 стр.
39. Бікамеральна структура парламенту: історія, сучасність та умови впровадження в Україні. Реферат 15 стр.
40. Боротьба за національно-державне відродження України Реферат 11 стр.
41. Боспорське царство Реферат 7 стр.
42. Боспорське царство, його суспільно-політичний лад і право Реферат 8 стр.
43. Будівництво радянських збройних сил Реферат 5 стр.
44. Буржуазні реформи 1860-1870 років Реферат 8 стр.
45. Буржуазні реформи 60-70 рр. в Україні Реферат 12 стр.
46. Буржуазні реформи 60-70 рр. в Україні” (земська, військова, реформи в судочинстві) Реферат 7 стр.
47. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі Реферат 32 стр.
48. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем Реферат 9 стр.
49. Бюджетні відносини в Україні у складі Австрії та Австро-Угорщини Реферат 15 стр.
50. Бюджетна класифікація України Реферат 11 стр.
51. Бюджетна система України Реферат 10 стр.
52. Бюджетне фінансування житлового господарства Реферат 5 стр.
53. Бюджетний дефіцит і державний борг Реферат 12 стр.
54. Відновлення радянської влади в Україні Реферат 11 стр.
55. Відомчий акт Реферат 10 стр.
56. Відомчий акт Реферат 9 стр.
57. Війна українського народу за визволення з-під влади Речі Посполитої Реферат 4 стр.
58. Вади ринкового саморегулювання Реферат 7 стр.
59. Верховенство закону і верховенство права: взаємовиключення чи взаємопоєднання? Реферат 11 стр.
60. Верховенство закону і верховенство права: взаємовиключення чи взаємопоєднання? Реферат 11 стр.
61. Верховна Рада України Реферат 4 стр.
62. Верховна Рада України Реферат 11 стр.
63. Верховна Рада України в системі органів державної влади Реферат 19 стр.
64. Взаємовідносини органів державної влади і місцевого самоврядування з СБУ, прокуратурою, судами, органам внутрішніх справ Реферат 21 стр.
65. Взаємозв`язок «саксонського зерцала» з канонічним та римським імператорським правом Реферат 4 стр.
66. Взаємозв`язок «саксонського зерцала» з канонічним та римським імператорським правом Реферат 4 стр.
67. Видатки бюджету на культурно-просвітницькі установи Реферат 8 стр.
68. Видатки бюджету України Реферат 8 стр.
69. Види законів Реферат 9 стр.
70. Види законів Реферат 9 стр.
71. Види норм права Реферат 17 стр.
72. Види норм права Реферат 16 стр.
73. Види органів держави Реферат 11 стр.
74. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату Реферат 12 стр.
75. Види правопорушень Реферат 7 стр.
76. Види правопорушень. Правопорушність Реферат 8 стр.
77. Види правотворчості громадянського суспільства Реферат 9 стр.
78. Види правотворчості громадянського суспільства Реферат 9 стр.
79. Визначення «ідеальної» держави Платона Реферат 24 стр.
80. Виконавча влада в Україні Реферат 7 стр.
81. Виникнення і розвиток держави Реферат 8 стр.
82. Виникнення і розвиток держави та права США Реферат 10 стр.
83. Виникнення буржуазної держави і права Реферат 11 стр.
84. Виникнення держави і права Реферат 10 стр.
85. Виникнення держави і права Реферат 11 стр.
86. Виникнення загальної теорії держави і права Реферат 9 стр.
87. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права Реферат 11 стр.
88. Виникнення та історичний розвиток держави і права Стаття 5 стр.
89. Виникнення та історичний розвиток держави і права Реферат 5 стр.
90. Виникнення та історичний розвиток держави і права Реферат 4 стр.
91. Виникнення та суспільно-політичний лад Скіфської держави Реферат 9 стр.
92. Виникнення фашизму в Німеччині Реферат 11 стр.
93. Вищі органи демократичної держави Реферат 23 стр.
94. Вищі органи демократичної держави (порівняльний аналіз) Реферат 22 стр.
95. Вищі органи державної влади України Реферат 44 стр.
96. Вищий представницький орган державної влади Реферат 14 стр.
97. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади Реферат 17 стр.
98. Вплив англійського права на становлення правової системи США Реферат 7 стр.
99. Встановлення державності України 1991 року Реферат 19 стр.
100. Вступ до навчального курсу “Історія держави і права” Реферат 6 стр.
Сторінки: [1]  2   3   4   5   6   7   8