Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Мова іноземна
тут знаходиться 58 робіт

1. Особливості італійської вимови. Дипломна робота 88 стр.
2. Culture of Great Britain Курсова робота 16 стр.
3. Diachrony of Semantic Conversives in English Курсова робота 67 стр.
4. England, Canada, Americа (еnglish speaking countries) Курсова робота 28 стр.
5. Essay: years of un peacekeeping efforts Курсова робота 33 стр.
6. he importance of listening Курсова робота 17 стр.
7. Holidays in the United States of America  Курсова робота 51 стр.
8. Machine Translation: Past, Present and Future Курсова робота 15 стр.
9. MASS MEDIA IN GREAT BRITAIN Курсова робота 30 стр.
10. Multiple Intelligences as Strategy for Teaching EFL to high school graduates. Курсова робота 92 стр.
11. SLANG, YOUTH SUBCULTURE SAND ROCK MUSIC Курсова робота 82 стр.
12. Slang, youth subcultures and rock music Дипломна робота 105 стр.
13. SPECIAL FIELDS OF PSYCHOLOGY Курсова робота 47 стр.
14. SPORT IN THE UNITED KINGDOM Курсова робота 26 стр.
15. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings Дипломна робота 71 стр.
16. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings Курсова робота 66 стр.
17. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings Курсова робота 57 стр.
18. The contents Курсова робота 44 стр.
19. The JAZZ Story Курсова робота 30 стр.
20. The semantic structure of the word ‘man’ in english and ukrainian languages Курсова робота 22 стр.
21. The Survival of the Welsh Language Курсова робота 33 стр.
22. The way of life of americans. Features of character of americans Курсова робота 24 стр.
23. Unser Planet um die Jahrhundertwende Курсова робота 27 стр.
24. Using Computers in Teaching English (Використання комп’ютера у вивченні англійської мови) Курсова робота 21 стр.
25. Using of songs and poems at English lessons Курсова робота 9 стр.
26. Work on subject “Stock market” Курсова робота 40 стр.
27. Інформатизація процесу навчання англійській мові Курсова робота 31 стр.
28. Іншомовне спілкування учнів середньої школи Курсова робота 23 стр.
29. Англійські неологізми Курсова робота 64 стр.
30. Відтворення національно-специфічних реалійНімеччини в українських перекладах. Курсова робота 35 стр.
31. Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір Курсова робота 35 стр.
32. Використання наочності у навчанні іноземної мови Курсова робота 46 стр.
33. Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) Курсова робота 24 стр.
34. Виховання старшокласників на уроках англійської літератури в 10 класі Дипломна робота 65 стр.
35. Виховання старшокласників на уроках англійської літератури в 10 класі Курсова робота 63 стр.
36. Джордж Вашингтон Курсова робота 29 стр.
37. Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові Дипломна робота 97 стр.
38. Лексичні та синтактико-стилістичні зміни в сучасній англійській мові: вплив комп’ютерних технологій Дипломна робота 63 стр.
39. Лексичні труднощі перекладу наукової фантастики Курсова робота 21 стр.
40. Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові Курсова робота 30 стр.
41. Навчання спонтанного монологічного мовлення Курсова робота 11 стр.
42. Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові Дипломна робота 34 стр.
43. Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в українсько-англійському напрямкуперекладу. Курсова робота 78 стр.
44. Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою Курсова робота 104 стр.
45. Письмо в англійській мові Курсова робота 21 стр.
46. Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт Курсова робота 38 стр.
47. Предикативні внесення у оповіданнях Уільяма Фолкнера: структурні, семантичні і прагматичні особливості Курсова робота 36 стр.
48. Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови Курсова робота 85 стр.
49. Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови Курсова робота 68 стр.
50. Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові Курсова робота 27 стр.
51. Ситуативний підхід до вивчення англійської мови в середній школі Курсова робота 26 стр.
52. Соціолінгвістична та етимологічна специфіка американських топонімічних назв Дипломна робота 45 стр.
53. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови Курсова робота 14 стр.
54. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови Курсова робота 11 стр.
55. Тhe city of London and its role as a financial center Курсова робота 26 стр.
56. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів – запозичень в сучасній англійській мові Курсова робота 37 стр.
57. Функціонально-семантичне поле "Краса" у сучасному англомовному дискурсі Дипломна робота 67 стр.
58. Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи. Курсова робота 33 стр.
Сторінки: [1]