Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Мова іноземна
тут знаходиться 1247 робіт

1101. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Реферат 4 стр.
1102. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Реферат 4 стр.
1103. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Реферат 6 стр.
1104. МИНУЛИЙ ЧАС НЕДОКОНАНОГО ВИДУ ДІЙСНОГО СПОСОБУ АКТИВНОГО СТАНУ ДІЄСЛІВ І ТА ІІ ДІЄВІДМІН Реферат 1 стр.
1105. МИНУЛИЙ ЧАС НЕДОКОНАНОГО ВИДУ ДІЙСНОГО СПОСОБУ ПАСИВНОГО СТАНУ Реферат 2 стр.
1106. Мовні ситуації як засіб реалізації комунікативного підходу при навчанні англійської мови. Реферат 3 стр.
1107. Модальні дієслова Реферат 18 стр.
1108. Модальні дієслова Реферат 16 стр.
1109. Модальні дієслова Реферат 16 стр.
1110. Модальні дієслова (Modal Verbs) Реферат 13 стр.
1111. Модальні фрази як граматичний спосіб вираження модальності Реферат 12 стр.
1112. Модальні фрази як граматичний спосіб вираження модальності Реферат 10 стр.
1113. Модальні фрази як граматичний спосіб вираження модальності. Реферат 10 стр.
1114. Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові Курсова робота 30 стр.
1115. Музеї Німеччини Реферат 6 стр.
1116. Музеї Німеччини Реферат 5 стр.
1117. Музеї Німеччини Реферат 5 стр.
1118. Мультиплікативний вид предикатної множинності (на матеріалі сучасної англійської мови) Реферат 2 стр.
1119. Навчання іншомовного спілкування Реферат 13 стр.
1120. Навчання лексичного матеріал Інше 7 стр.
1121. Навчання письма іноземної мови Реферат 12 стр.
1122. Навчання спонтанного монологічного мовлення Курсова робота 11 стр.
1123. Навчання читання іноземної мови Реферат 13 стр.
1124. Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання (предмет “англійська мова”). Реферат 52 стр.
1125. Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові Дипломна робота 34 стр.
1126. Новий німецький правопис Реферат 3 стр.
1127. Новий німецький правопис Реферат 3 стр.
1128. Новий німецький правопис Реферат 3 стр.
1129. Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в українсько-англійському напрямкуперекладу. Курсова робота 78 стр.
1130. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму Реферат 5 стр.
1131. Ономасіологічна нормотвірність соматичних евфемізмів в історії англійської мови Реферат 10 стр.
1132. Опозиція однократності / багатократності у сучасній аспектології Реферат 9 стр.
1133. Організація роботи з автентичними текстами на заняттях з курсу „ділова іноземна мова" у студентських групах економічних спеціальностей Реферат 3 стр.
1134. Організація самостійної роботи з іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій Реферат 4 стр.
1135. Організація самостійної роботи з іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій Реферат 4 стр.
1136. Основи перекладу науково-технічної литератури Інше 25 стр.
1137. ОСНОВНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Стаття 7 стр.
1138. Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою Курсова робота 104 стр.
1139. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя Реферат 21 стр.
1140. Особливості евфеміcтичних жаргонів політичного дискурсу Реферат 8 стр.
1141. Особливості лексичного вираження концепту “Thunderstorm” (на матеріалі іменників сучасної англійської мови) Реферат 12 стр.
1142. Особливості підготовки і проведення письмового контролю знань студентів немовних спеціальностей з іноземної мови Реферат 5 стр.
1143. Особливості тавтологічних зворотів в арамейській поезії Реферат 16 стр.
1144. Особливості утворення політичних евфемізмів (на прикладі ідеологічних евфемізмів) Реферат 7 стр.
1145. Особливості читання деяких приголосних. Реферат 1 стр.
1146. Особливості читання деяких приголосних.Буквосполучення ngu, su, ti.Буквосполучення з h у словах грецького походження Реферат 1 стр.
1147. ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ Реферат 1 стр.
1148. Оцінка в виразних порівняльних структурах Реферат 25 стр.
1149. Підвищення ефективності уроку англійської мови Реферат 9 стр.
1150. Підрядні означальні речення Реферат 5 стр.
1151. ПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ МЕТИ Реферат 4 стр.
1152. ПЕРША ДІЄВІДМІНА Реферат 3 стр.
1153. Письмо в англійській мові Курсова робота 21 стр.
1154. Питання епістемічної модальності (на матеріалі англійської мови) Реферат 6 стр.
1155. ПОДІЛ НА СКЛАДИ. НАГОЛОС. БУКВОСПОЛУЧЕННЯ Реферат 2 стр.
1156. Позиційна структура речень з предикатами вимушеності та змушуваності Реферат 12 стр.
1157. ПОЛИНЬ Реферат 3 стр.
1158. Помилки в вимові німецьких слів Реферат 3 стр.
1159. Порівняльний аналіз понять "double-speak" та "euphemism" Реферат 9 стр.
1160. Походження латинської мови. Поділ звуків Реферат 3 стр.
1161. ПРАВОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В БОЛГАРІЇ Реферат 27 стр.
1162. Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт Курсова робота 38 стр.
1163. Практичне заняття іноземної мови Інше 11 стр.
1164. Практичне застосування мови: офіційна і неофіційна англійська Реферат 3 стр.
1165. Предикати вимушеності у семантичній структурі речення Реферат 6 стр.
1166. Предикати фатальності у контексті дебітивної модальності Реферат 4 стр.
1167. Предикативні внесення у оповіданнях Уільяма Фолкнера: структурні, семантичні і прагматичні особливості Курсова робота 36 стр.
1168. ПРИЙМЕННИК З АКУЗАТИВОМ Реферат 7 стр.
1169. ПРИЙМЕННИКИ З АКУЗАТИВОМ І АБЛАТИВОМ. ПРИЙМЕННИКИ З ГЕНЕТИВОМ Реферат 2 стр.
1170. Прийоми активізації навчального процесу на уроках англійської мови Реферат 9 стр.
1171. ПРИКМЕТНИКИ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ ВІДМІН Реферат 4 стр.
1172. Принцеса Уельска Діана (англійською) Реферат 6 стр.
1173. Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови Курсова робота 85 стр.
1174. Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови Курсова робота 68 стр.
1175. ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ Реферат 3 стр.
1176. Присвійні займенники (possessivpronomen) Реферат 3 стр.
1177. Присвійні займенники (Possessivpronomen) Реферат 2 стр.
1178. Прочитати і перекласти Стаття 4 стр.
1179. Псевдоевфемія у сучасній англійській мові Реферат 8 стр.
1180. П’ЯТА ВІДМІНА ІМЕННИКІВ Реферат 1 стр.
1181. Речення з предикатами дебітивності Реферат 11 стр.
1182. Розвиток навичок запам’ятовування в процесі вивчення англійської мови Реферат 18 стр.
1183. Розвиток навичок усного мовлення на уроці англійської мови (з досвіду роботи) Реферат 6 стр.
1184. Розвиток рекламного бізнесу в сучасній Англії Реферат 4 стр.
1185. Розвиток рекламного бізнесу в сучасній Англії Реферат 4 стр.
1186. Роль каузації в семантичній структурі речень з предикатами повинності Реферат 12 стр.
1187. Роль міжкультурного аспекту у викладанні іноземної мови Реферат 4 стр.
1188. Роль мотивації у вивченні іноземної мови Реферат 3 стр.
1189. Роль пасивів у діяльності комерційного банку Реферат 19 стр.
1190. Рольові ігри на уроках іноземної мови Реферат 8 стр.
1191. Сardiopathie Реферат 7 стр.
1192. Сhicago Реферат 7 стр.
1193. Сhicago Реферат 7 стр.
1194. Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності Реферат 10 стр.
1195. Семантика предикатів повинності Реферат 6 стр.
1196. Семантичні особливості похідних форм лексем «blog» та «log» у сучасній англійській мові Реферат 8 стр.
1197. Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові Курсова робота 27 стр.
1198. Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e- (electronic). Реферат 14 стр.
1199. Ситуативний підхід до вивчення англійської мови в середній школі Реферат 28 стр.
1200. Ситуативний підхід до вивчення англійської мови в середній школі Курсова робота 26 стр.