Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Мова іноземна
тут знаходиться 1247 робіт

1001. Англійські тексти для переказів (10 текстів) Реферат 23 стр.
1002. Англійська мова (загальна інформація) Реферат 7 стр.
1003. Англо-російський словник комп’ютерних термінів Інше 159 стр.
1004. Андрій Шевченко Реферат 4 стр.
1005. Аспектуальність, кількісність та кратність у сучасній лінгвістиці Реферат 7 стр.
1006. Бенджамін Франклін Реферат 11 стр.
1007. Будівельні споруди Реферат 5 стр.
1008. Будівельні споруди Реферат 4 стр.
1009. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ДРУГОЇ ВІДМІНИ НА -ER ТА -IR. Реферат 3 стр.
1010. ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ Реферат 3 стр.
1011. Відносні займенники (relativpronomen) Реферат 5 стр.
1012. Відтворення національно-специфічних реалійНімеччини в українських перекладах. Курсова робота 35 стр.
1013. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ Реферат 10 стр.
1014. Вживання стандартних рецептурних формул. Реферат 4 стр.
1015. ВЖИВАННЯ ЧАСІВ І СПОСОБІВ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ Реферат 2 стр.
1016. Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір Курсова робота 35 стр.
1017. Вивчення звуку [d]. Навчання вимови та упізнавання Реферат 2 стр.
1018. Вигуки в сучасній англійській мові Реферат 19 стр.
1019. Використання інформаційних технологій у вивчанні іноземної мови. Реферат 4 стр.
1020. Використання наочності у навчанні іноземної мови Курсова робота 46 стр.
1021. Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) Курсова робота 24 стр.
1022. Використання тестового матеріалу на уроках французької мови в 5-9 класах, як один з факторів інтелектуального розвитку особистості школяра Реферат 15 стр.
1023. Використання технічних засобів навчання (ТЗН) у викладанні іноземної мови Реферат 11 стр.
1024. Винятки з правил Реферат 4 стр.
1025. Винятки з правил про чоловічий рід Реферат 3 стр.
1026. Виховання старшокласників на уроках англійської літератури в 10 класі Дипломна робота 65 стр.
1027. Виховання старшокласників на уроках англійської літератури в 10 класі Курсова робота 63 стр.
1028. Вплив явища політичної коректності на утворення евфемізмів в американському варіанті англійської мови Реферат 8 стр.
1029. Вправи для монологічного мовлення Реферат 3 стр.
1030. Гендер і мова. Дослідження зв’язку між поняттями Реферат 4 стр.
1031. ГЕРУНДИВ У ФУНКЦІЇ ОЗНАЧЕННЯ Реферат 2 стр.
1032. Голосні букви англійського алфавіту (урок) Реферат 7 стр.
1033. Готель, види готелів та їх сервіс Реферат 7 стр.
1034. Грецькі іменники ІІІ відміни Реферат 6 стр.
1035. Грецькі іменники ІІІ відміни Реферат 3 стр.
1036. Гуманізації вищої освіти в контексті викладання іноземних мов в вищих аграрних закладах освіти Реферат 3 стр.
1037. Дієприкметник теперішнього часу активного стану Реферат 5 стр.
1038. Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Particium praesentis activiti) Реферат 7 стр.
1039. Дієслова із зворотним займенником sich Реферат 2 стр.
1040. Дієслова із зворотним займенником sich мають при відмі-нюванні такі особливості: Реферат 2 стр.
1041. ДІЄСЛОВО Реферат 3 стр.
1042. Дієслово. Дієвідміна Реферат 5 стр.
1043. День Святого Валентина Реферат 4 стр.
1044. Джек Лондон Реферат 11 стр.
1045. Джордж Вашингтон Курсова робота 29 стр.
1046. Додаткові підрядні речення Реферат 2 стр.
1047. Додаткові підрядні речення . (Die Objekts?tze) Реферат 3 стр.
1048. Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону послідовності Реферат 12 стр.
1049. Життєва і творча доля Миколи Куліша Реферат 14 стр.
1050. Життя, як день, коли з дитини Реферат 1 стр.
1051. ЗАЙМЕННИК Реферат 2 стр.
1052. ЗАЙМЕННИК Реферат 4 стр.
1053. Займенник (das pronomen) Реферат 7 стр.
1054. Займенник (das pronomen) Реферат 4 стр.
1055. Засоби вираження вторинної номінації у медіа та політичному дискурсах Реферат 10 стр.
1056. Засоби та резерви підвищення ефективності уроків іноземної мови Реферат 6 стр.
1057. Засоби та резерви підвищення ефективності уроків іноземної мови (німецької) Реферат 7 стр.
1058. Звуконаслідувальні дієслова як засіб вираження категорії кратності Реферат 11 стр.
1059. Здоровий спосіб життя Реферат 2 стр.
1060. Здоровий спосіб життя Реферат 2 стр.
1061. Здоровий спосіб життя Реферат 1 стр.
1062. Значение биохимического состава слюны в профилактике стоматологических заболеваний Реферат 7 стр.
1063. Кількісний аспект дієслівної множинності Реферат 8 стр.
1064. Каузативний аспект дебітивної модальності Реферат 9 стр.
1065. Когнітивний аспект перекладу англійських ідіом з антропонімами Реферат 5 стр.
1066. Колобок Реферат 2 стр.
1067. Комплекс позааудиторної самостійної роботи для студентів з латинської мови Реферат 11 стр.
1068. Комунікативні технології при вивченні французського усного мовлення (аудіювання, діалогічного та монологічного мовлень) Реферат 5 стр.
1069. Контрольна робота з латинської мови Інше 3 стр.
1070. КОН’ЮНКТИВ Реферат 3 стр.
1071. Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові Дипломна робота 97 стр.
1072. Короткий огляд історії розвитку англійської мови: поява і використання ідіом Реферат 2 стр.
1073. Короткий огляд історії розвитку англійської мови:поява і використання ідіом Реферат 2 стр.
1074. Короткий огляд історії типологічних досліджень Реферат 18 стр.
1075. Лінгво-прагматичні аспекти соціально-політичної аргументації Реферат 32 стр.
1076. Латинсчькі числівники Реферат 6 стр.
1077. Латинсчькі числівники поділяються на чотири групи: Реферат 4 стр.
1078. Латинська мова Реферат 2 стр.
1079. Латинська мова Реферат 5 стр.
1080. Латинська мова Реферат 2 стр.
1081. Латинська мова Реферат 4 стр.
1082. Латинська мова і сучасність Реферат 12 стр.
1083. Латинське дієслово Реферат 5 стр.
1084. Латинське дієслово Реферат 5 стр.
1085. Лексико-семантичні особливості евфемізмів з зоонімними компонентами Реферат 8 стр.
1086. Лексико-семантичні угруповання слів на позначення поняття «довкілля» Реферат 7 стр.
1087. Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різка зміна руху Реферат 8 стр.
1088. Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різке коливання тіла або частин тіла Реферат 9 стр.
1089. Лексичні засоби вираження емоцій у німецькій розмовній мові Реферат 8 стр.
1090. Лексичні та синтактико-стилістичні зміни в сучасній англійській мові: вплив комп’ютерних технологій Дипломна робота 63 стр.
1091. Лексичні труднощі перекладу наукової фантастики Курсова робота 21 стр.
1092. Методи типологічного аналізу Реферат 18 стр.
1093. Методична розробка практичного заняття з курсу “німецька мова” Інше 20 стр.
1094. Методична розробка практичного заняття з латинської мови Реферат 5 стр.
1095. Методична розробка практичного заняття з латинської мови Реферат 5 стр.
1096. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Інше 11 стр.
1097. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Інше 4 стр.
1098. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Інше 5 стр.
1099. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Реферат 6 стр.
1100. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Реферат 6 стр.