Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Діловодство, бібліотечна справа
тут знаходиться 912 робіт

1. Оформлення журналів реєстрації документів. Формування особових справ у ВНЗ. Реєстраційні індекси Реферат 4 стр.
2. Поняття та види діловодства Курсова робота 28 стр.
3. Рішення Інше 1 стр.
4. Усне ділове спілкування: публічний виступ, телефонна розмова, візитна картка Реферат 15 стр.
5. Cучасне діловодство Курсова робота 33 стр.
6. Iсторичнi коренi фандрейзингу Реферат 8 стр.
7. Key words: Thomas Lehr, metaphorical library, metaphorical image. Стаття 13 стр.
8. Oсобливості використання бібліографічних описів у спеціальних бібліотеках Курсова робота 16 стр.
9. «Основні моменти протоколу» Реферат 20 стр.
10. Ідея "всесвітньої бібліотеки" в інтерпретації Галини Пагутяк Стаття 11 стр.
11. Імідж секретаря Реферат 5 стр.
12. Інструкція Інше 4 стр.
13. Інструкція Реферат 3 стр.
14. ІНТЕГРАЦІЯ БІБЛІОТЕК ВНЗ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) Стаття 12 стр.
15. Інтернет-інформація як джерело формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту Стаття 12 стр.
16. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА Й НОВІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ СТРУКТУР Стаття 8 стр.
17. ІНФОРМАЦІЙНІ ВИДАННЯ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Стаття 14 стр.
18. Інформаційні документи Реферат 7 стр.
19. Інформаційні продукти та послуги як результат виробничої діяльності бібліотек Стаття 10 стр.
20. Інформаційні ресурси : питання формування, використання та інтеграції Курсова робота 33 стр.
21. ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА ЯК ПРОЦЕС ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ Стаття 8 стр.
22. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ: ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ Стаття 8 стр.
23. Інформаційне суспільство Реферат 18 стр.
24. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВОГО АРХІВУ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ І. І. ЛУКІНОВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ Стаття 13 стр.
25. Інформаційний ринок і видавнича діяльність наукових бібліотек Стаття 15 стр.
26. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як форма творення наукового знання Стаття 4 стр.
27. Інформаційно-аналітична структура сучасної бібліотеки Стаття 12 стр.
28. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У БІБЛІОТЕЧНІЙ ГАЛУЗІ Стаття 10 стр.
29. Інформаційно-аналітичний супровід управлінських рішень з реалізації державної етнонаціональної політики Стаття 16 стр.
30. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 12 стр.
31. ІНФОРМАЦІЯ Інше 1 стр.
32. ІНФОТВОРЧА СКЛАДОВА БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ Стаття 12 стр.
33. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КЛАСИФІКАЦІЙНОЇДУМКИ ЯК СВІДЧЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ (аналітичний огляд) Стаття 13 стр.
34. Історія становлення бібліотечної професії Реферат 8 стр.
35. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ЯК НАУКОВА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА Стаття 13 стр.
36. ІСТОРИКО-БібЛІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОПИСІВ ПЕДАГОГІЧНОГО І ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ XIX - ПОЧАТКУ XX ст. З ФОНДУ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО Стаття 13 стр.
37. Автобіографія Реферат 3 стр.
38. Автоматизація документообігу в апараті Івано-Франківської обласної ради Дипломна робота 38 стр.
39. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР Інше 2 стр.
40. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР Інше 1 стр.
41. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР Інше 2 стр.
42. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР Інше 1 стр.
43. АКАДЕМІЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ Стаття 11 стр.
44. АКТ Інше 2 стр.
45. Аналіз документообігу підприємства на прикладі ПП «Аріафарм Курсова робота 28 стр.
46. Аналіз структури, процесів створення, обробки, зберігання та використання кадрової документації на прикладі окремих документів особового складу працівників ТзОВ «АТП-12629» Курсова робота 26 стр.
47. АРХІВ ЯК ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ТА НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Стаття 15 стр.
48. АРХІВНА ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА І. І. КОРНЄЙЧИКА ТА її РОЛЬ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ ШКОЛИ БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА Стаття 15 стр.
49. Архівна система та система архівних установ Реферат 4 стр.
50. Архівний фонд Курсова робота 36 стр.
51. Архівний фонд Курсова робота 36 стр.
52. Архівний фонд Курсова робота 32 стр.
53. Архівознавство як наукова система. Архівна система та система архівних установ. Реферат 6 стр.
54. Архівознавство як наукова система. Архівна система та система архівних установ. Реферат 4 стр.
55. Архівознавство, як наукова система і навчальна дисципліна, завдання і організації Реферат 3 стр.
56. Архівознавство, як наукова система і навчальна дисципліна, завдання і організації. Реферат 5 стр.
57. Архівознавство, як наукова система і навчальна дисципліна. Його завдання та функції. Реферат 5 стр.
58. Архівознавство, як наукова система і навчальна дисципліна. Його завдання та функції. Реферат 3 стр.
59. Архівування в діловодстві Курсова робота 26 стр.
60. Аспекти теорії тексту Курсова робота 56 стр.
61. БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ Стаття 11 стр.
62. Бібліографічні ресурси як джерела розкриття процесів демократичних перетворень в українському суспільстві Стаття 13 стр.
63. Бібліографічний опис Курсова робота 37 стр.
64. БІБЛІОТЕКА - ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ФУНДАМЕНТ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Стаття 8 стр.
65. Бібліотека і влада: удосконалення співробітництва Стаття 17 стр.
66. БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Стаття 10 стр.
67. Бібліотека  як  центр регіональної  і  правової  інформації Реферат 18 стр.
68. БІБЛІОТЕКИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ Стаття 8 стр.
69. Бібліотеки та бібліотекарство в Незалежній Україні Курсова робота 66 стр.
70. Бібліотеки як сучасні центри української інформатизації Стаття 17 стр.
71. Бібліотекознавство і управління БСІ Реферат 9 стр.
72. Бібліотекознавство як наука Реферат 5 стр.
73. БІБЛІОТЕЧНІ ЗАКЛАДИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Стаття 9 стр.
74. Бібліотечні кадpи і фоpмування дитячого читацького сеpедовища Укpаїни Реферат 10 стр.
75. Бібліотечні ресурси як фактор зміцнення національної самосвідомості суспільства Стаття 7 стр.
76. Бібліотечна професіологія і підготовка кадрів для бібліотек Реферат 6 стр.
77. БІБЛІОТЕЧНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Стаття 12 стр.
78. Бібліотечний менеджмент як концепція управління Реферат 14 стр.
79. Бібліотечний сайт: електронні розрахунки за платні послуги в контексті маркетингової стратегії Стаття 11 стр.
80. Бізнес-план Реферат 7 стр.
81. БІОБІБЛІОГРАФІЯ В МИНУЛОМУ І її СУЧАСНИЙ СТАН Стаття 18 стр.
82. БІОБІБЛІОГРАФІЯ В МИНУЛОМУ І її СУЧАСНИЙ СТАН Стаття 18 стр.
83. Банківська система Реферат 7 стр.
84. БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЧАСОПИС «ВЪРА И РАЗУМЪ» : ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Стаття 14 стр.
85. Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів Курсова робота 35 стр.
86. ВЕБОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНОМОВНОГО СЕГМЕНТА «ВІКІПЕДІЇ» Стаття 10 стр.
87. Ведення особової справи Курсова робота 21 стр.
88. Вивчення дитячого читацького сеpедовища та аудитоpії бібліотек в Укpаїні Реферат 62 стр.
89. Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у ХХ ст. Стаття 15 стр.
90. ВИДАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ КНИГИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Стаття 15 стр.
91. Види ділового спілкування. Методика проведення прес-конференцій, брифінгів, “круглих столів”, інтерв’ю. Реферат 6 стр.
92. Види документів Реферат 4 стр.
93. Види документів Інше 16 стр.
94. Види журналістських текстів та особливості їх редагування Реферат 14 стр.
95. ВИДИ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ КАНЦЕЛЯРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА ТА ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ПРАВЛІННЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX сг. (на основі документів фондів Державного архіву Чернігівської області) Стаття 11 стр.
96. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ВІРТУАЛЬНИЙ ДОВІДКОВО- БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ» І «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОВІДКОВО- БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ» БІБЛІОТЕКИ Стаття 9 стр.
97. ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ІНСТИТУТІ АРХІВОЗНАВСТВА НБУВ (ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ) Стаття 7 стр.
98. Використання нетекстових документів Курсова робота 44 стр.
99. Використання облікових документів при виявенні та розслідуванні розкрадань у деяких галузях агропромислового комплексу Контрольна робота 22 стр.
100. Вимоги до інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) Реферат 6 стр.
Сторінки: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10