Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементIcropія готельнї справи

Курсова робота

на тему:

“Будівництво

та архітектура готелів”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І

1.1. Icтopiя найдавніших готелів…………………………………………….5

1.2. Від середини віків до XIX століття……………………………………..8

1.3. Розвиток готельної справи в ХІХ-ХХ століттях…………………………...11

РОЗДІЛ ІІ

2.1. Класифікація готелів……………………………………………………18

2.2. Основні принципи, що беруться до уваги при спорудженні

будівель готелів……………………………………………………………...19

2.3. Розташування готелю в планувальній структурі міста………………20

2.4. Основні блоки приміщень готелів……………………………………..24

РОЗДІЛ ІІІ

3.1. Інтер'єр готельних номерів…………………………………………….29

3.2. Озеленення готелів……………………………………………………...34

ВИСНОСКИ…………………………………………………………………….36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….39

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….40

Вступ

Нині, за визначенням Всесвітньої туристичної організації (ВТО), готелями називають колективні засоби розміщення, що складаються з певної кількості номерів, які мають єдине керівництво і надають певні послуги. Вони згруповані в класи та категорії у відповідності з видами послуг, що надаються, з устаткуванням, що є в них.

Також готелем називають житловий майновий комплекс (будівля, частина будівлі, устаткування та інше майно), призначений для надання послуг.

Послуги готелю зв'язані з забезпеченням "гостинності" клієнтам, що проводять тривалий час під її дахом. І якість персональної взаємодії співробітників готелю з клієнтом-єдиний інструмент створення в клієнта відчуття гостинності й уваги в обраному їм готелі.

Сьогодні готельне господарство стає все більш прибутковою справою, і будівництво готелів здійснюється переважно з урахуванням комерційних цілей. Такому рішенню сприяв розвиток туризму. Готельний бізнес і туристський бізнес нерозривно зв’язані поняття. Розвиток туристської індустрії викликав небачений зріст готельного господарства. У зв’язку з цим багато країн почали вкладати великі кошти у розвиток цієї галузі економіки. Отже з точки зору бізнесу готель є комерційним виробництвом, яке пропонує на ринку свій товарний продукт у вигляді послуги (комплексу послуг). Армію туристів обслуговують сотні тисяч готельних робітників. У багатьох країнах готельне господарство стає однією з найважливіших сфер заняття населення.

Актуальність цієї наукової роботи полягає в тому, що Україна, володіючи численними історичними та культурними цінностями, унікальними рекреаційними ресурсами, зможе досягти значного економічного ефекту в туристичному бізнесі. Якщо в розвинених країнах ця галузь діяльності перетворилась на індустрію туризму, то Україна робить лише перші кроки в цьому напрямі. У світовій практиці поняття «індустрія туризму» включає в себе підприємства інфраструктури, що зайняті задоволенням потреб туристів, у тому числі служби побуту, підприємства місцевої промисловості, що виробляють товари та сувенірну продукцію для туристів, товари та устаткування для готелів, ресторанів, кафе, а також напівфабрикати продуктів харчування тощо. Особливе місце в інфраструктурі займають підприємства готельного та ресторанного господарства тому, що сприяють задоволенню таких важливих потреб туристів як проживання та харчування.

Готельне господарство є однією зі складових туристської індустрії. Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне із перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, оскільки якість проживання та відповідне обслуговування помітно впливають на рівень туристичного сервісу. Одже, готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові надходження, в тому числі валютні.

Готельний бізнес як індустрія складається з готелів та організацій, яківипускають товари і надають послуги, тісно пов’язані з готельним бізнесом. Готельний бізнес як індустрія також надає послуги, які мають попит у туристів.

Дана тема є актуальною бо готельна база є основою індустрії туризму.

Метою роботи - аналіз історичного розвитку готельної інфраструктури, розгляд класифікації готельного господарства та розглянути особливості озеленення та інтер’єрного вирішення в готелях

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

1. Узагальнити теоретичні аспекти розвитку готельного господарства.

2. Дослідити готельну класифікацію.

3. Виявити особливості різних видів готелей.

4. Розглянути особливості озеленення та інтер’єрного вирішення в готелях

Суб’єктом дослідження є інфраструктура готелів.

Об’єктом дослідження є готелі та мотелі.

Наукова новизна роботи полягає в розкритті різноманіття класифікації готеліві,і тенденції розвитку готельної справи

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з 3 розділів, 46 сторінок та 14 використанних джерел.

РОЗДІЛ І

1.1 Icтopiя найдавніших готелів

Створення готелів пов'язане з icтopiєю виникнення потреби в подорожах i поїздках, які здiйcнювaлиcя людьми. Люди, які опинилися далеко від місць свого постійного проживання, мали піклуватися про забезпечення себе харчуванням, притулком i відпочинком.

Подорожі були пов'язані з ризиком, мандрівники йшли на нього не заради власного задоволення: купці розраховували дістати прибуток, прочан кликало в дорогу релігійне натхнення, учених-дослідників — пізнання світу, розширення свого кругозору тощо. Туризм


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15