Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементДобровільне страхування

В умовах перехідної економіки актуальними є питання становлення страхової системи як структури фінансової системи держави. системи добровільного страхування є основним елементом національної страхової системи. Рівень розвитку особистого страхування в державі визначає ступінь захищеності громадян від соціальних ризиків.

Ці питання у наукових, практичних роботах питання сутності, структури та розвитку системи добровільного особистого страхування розглядом вітчизняні та закордонні вчені економісти та практики страхової справи такі як Т.Артюк, А. Беспалова, Н. Внукова, Л. Гутку, А. Залетова, Ю. Лаврова, В.Д. Базелевич, Заруба, Осадець та інші.

Проаналізувавши праці цих учених я вирішила вибрати цю тему для конференції через те, що вона є дуже актуальною і проблематичною. На сьогоднішній день в Україні проходить становлення системи добровільного страхування в цілому та системи добровільного особистого страхування зокрема.

Види особистого страхування в 2002 р. здійснили 238 страхових компаній. Слід відзначити, що частка страхових платежів за договорами добровільного особистого страхування в загальному обсязі страхових платежів станом на 2002 р. становить 5,78%, що в абсолютному значені становить 256,2 млн. грн.

Частка виплат у загальній структурі виплат за видами особистого страхування має тенденцію до скорочення: з 27,33% у 2000р. до 26,88% у 2002 р.

Такий стан розвитку добровільного особистого страхування є незадовільним для країни, в якій відбувається ринкові відносини. З 1997 р. частка страхових платежів з добровільного особистого страхування в загальній структурі страхових платежів зменшилась вдвічі. Це пов’язано насамперед з недосконалістю структури системи добровільного особистого страхування та достатньою пропозицією якісних страхових послуг на цьому ринку.

Страховий ринок України за умов перехідної економіки знаходиться на етапі становлення. Частка страхових платежів в структурі ВВП України станом на 2003 р. дорівнює 4% тоді як в країнах Центральної та Східної Європи – 2,5% в економічно розвинених країнах цей показник становить 8-12%. Ринок страхування в Україні за розвитком наближається до Європейського ринку страхування, але значно відстає від ринку економічно розвинених країн. Це пов’язано з тим, що економіка України знаходиться в умовах трансформаційної економіки, і ринкового страхування перебуває на етапі становлення та розвитку.

Слід зауважити, що в цілому страховий ринок України розвивається досить динамічно.

Загальна сума добровільного страхування становища 386 млн. грн. (мал. 1). Порівняно з 2002 р. обсяги зазначеного показника зросли у 112 грн. млн.

Загальна сума страхових виплат за 2003 рік становила 182 млн. грн. (мал. 2) Порівняно з 2002 роком обсяги зазначеного показника зросли на 36 млн. грн.

Співвідношення страхових платежів за 2003 рік становила 9,7%, що порівно з 2002 роком менше на 2,8%. Як засвідчує проведений аналіз випереджений розвиток темпів надходження платежів над типами виплат є характерним для ринків країн, які розвиваються. Звісно, 9% рівень виплат платежів є низьким (у розвинених країнах цей показник становить 80-100%). За кожними розрахунками через років десять ми прийдемо до пропорцій, які характеризують кращі ринки Східної Європи.

На сьогоднішній день існуюча структура системи добровільного особистого страхування включає:

добровільне медичне страхування;

добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби;

добровільне страхування від нещасних випадків;

добровільне страхування медичних витрат.