Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементПлан.

Вступ

Глава 1. Сутність автотранспортного страхування та його значення………........

 1. Економічна необхідність автотранспортного страхування та його зміст
 2. Становлення і розвиток автотранспортного страхування
 3. Сутність автотранспортного страхування та спеціфіка комплексного підходу

Глава 2. Місце автотранспортного страхування у вітчізняному страховому ринку

2.1. Порівняльний аналіз умов проведення страхування авто-транспортних ризиків на Україні

2.1.1.Страхування автомобілів

2.1.2.Страхування водіїв та пасажирів

2.1.3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних

засобів

2.1.4. Аналіз основних показників розвитку ринку страхування автотранспортних засобів

Глава 3. Проблеми та шляхи розвитку автотранспортного страхування в Україні

 1. Закордонний досвід страхування автотранспортних ризиків
 2. Проблеми та перспективи розвитку автотранспортного страхування в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Примітки

Вступ.

Актуальність теми “Основні напрямки розвитку автотранспортного страхування” випливає з того, що швидке зростання парку автомобілів в Україні зумовлює збільшення числа дорожньо-транспортних пригод та пов`язаних з ними збитків, заподіяних життю, здоров`ю, майну громадян. Підвищена криміногенна обстановка приводить до збільшення кількості угонів, викрадень транспортних засобів, а відсутність законодавчої бази в області страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів позбавляє громадян впевненості у своїй безпеці та збереженні майна. Зараз в Україні біля 10 мільйонів одиниць автотранспорту, і щорічно відбувається більше 300 тисяч ДТП. ??? ???????? ????????? ??????? // ???????-??????. – ?50-51.– 28 ?????? 1995 ?. – ?. 2. Так, в 1994 році за даними Головної автомобільної інспекції на дорогах України скоєно 40759 ДТП, в яких загинуло 7462 людини і було поранено 43453. ??? ????????????? ? ??????? ??????????? ????????? ???????????????? ????????? ???????????? ??????? // ???????-??????. – ?48-49.– 21 ?????? 1995 ?. – ?. 4. При цьому 2447 ДТП скоєно водіями невстановленого транспорту, в яких загинуло 502 людини і було поранено 2105 людей. ??? ??.

В 1995 році в Україні відбулось 42252 аварії, під час яких загинуло 7560 чоловік і було поранено 45881 чоловік. ????????? ? ??????? ????????? ? ???? ?????? // ???????-??????. – ?3. – 26 ?????? 1996 ?. – ?.2. Середні збитки від одного ДТП становили приблизно 1000 доларів. ??? ??.

Зростання автомобілізації та аварійності на дорогах, погіршення криміногенної обстановки, збільшення кількості угонів і викрадень транспортних засобів об`єктивно вимагає створення надійного страхового захисту автотранспортних засобів, а головне -– життя і здоров`я людей. І тому даний вид страхування має на меті забезпечити цей страховий захист.

Проблема автотранспортного страхування розглядалась в монографіях таких авторів, як Алексєєв О.Л., Волков І.Г., Дюжиков Є.Ф., Плешков А.П., Гализіна Г.А., Теребус О.Н., Яковлєва Л.В. та інші.

Проте життя ставить нові вимоги, які вимагають ретельного дослідження, а праць українських авторів практично немає. Актуальність теми “Основні напрямки розвитку автотранспортного страхування” та недостатньо високий ступінь її розробленості визначили вибір теми магістерської дисертації.

Об`єктом дослідження є економічні відношення між страхувальником і страховиком, що виникають в процесі страхування ризиків, пов`язаних з володінням і експлуатацією транспортних засобів.

Мета роботи полягає в дослідженні змісту автотранспортного страхування, його значення, стану і розвитку страхування автотранспортних ризиків на Україні та визначення на цій основі перспектив розвитку автотранспортного страхування в нашій країні.

Для здійснення поставленої мети в роботі була зроблена спроба вирішення наступних задач:

 • виявити необхідність і сутність автотранспортного страхування;
 • прослідкувати розвиток даного виду страхування;
 • розглянути питання автотранспортного страхування з точки зору комплексного підходу;
 • детально здійснити порівняльний аналіз умов страхування автотранспортних ризиків окремих страхових компаній;
 • проаналізувати основні показники, що характеризують розвиток автотранспортного страхування в м. Києві ;
 • виробити конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення умов страхування автотранспортних засобів та інших видів автотранспортного страхування;
 • розглянути досвід зарубіжних країн у здійсненні автотранспортного страхування та можливості його використання в умовах українського страхового ринку;
 • визначити основні напрямки розвитку автотранспортного страхування в Україні.

Робота виконана на матеріалах НАСК “Оранта” по м. Києву за період з 1993 по 1996 рік включно, а також на матеріалах УСК “Гарант-авто” за період з 1994 по 1995 рік включно.

В процесі написання роботи були використані законодавчі акти, нормативні матеріали, монографії, статті періодичних видань, дані статистичних довідників, правила страхування окремих страхових компаній.

Робота складається з вступу, трьох глав, висновків, списку використаної літератури.

В першій главі висвітлюється сутність, необхідність автотранспортного страхування, його становлення, розвиток,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29