Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік і аудит
тут знаходиться 771 робіт

701. Суб'єкти контролю якості аудиту в Україні Стаття 18 стр.
702. Судово-бухгалтерська експертиза Реферат 10 стр.
703. Судово-бухгалтерська експертиза Реферат 10 стр.
704. Сутність і склад капітальних вкладень Реферат 13 стр.
705. Сутність та об’єктивна необхідність фінансів Курсова робота 37 стр.
706. Сутність та об’єктивна необхідність фінансів Курсова робота 18 стр.
707. Сутність, види і завдання аудиту Курсова робота 30 стр.
708. Сутність, види і завдання аудиту Реферат 29 стр.
709. Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур Реферат 9 стр.
710. Суть і функції фінансів Реферат 3 стр.
711. Суть фінансів та фінансової структури підприємства на прикладі страхової компанії «АСКА» Курсова робота 46 стр.
712. Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітності бюджетних установ, її особливості та склад Реферат 10 стр.
713. Теорія бухгалтерського обліку - Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова Реферат 6 стр.
714. Теоретико-методичні аспекти організації аудиту витрат по оплаті праці. Курсова робота 30 стр.
715. Теоретичні основи обліку основних засобів Дипломна робота 88 стр.
716. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах Магістерська робота 348 стр.
717. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах на прикладі Управління житлово-комунального господарства Івано-Франківської облдержадміністрації Магістерська робота 230 стр.
718. Теоретичні основи реалізації обліку і аудиту готової продукції та її реалізації Реферат 30 стр.
719. Теоретичні основи фінансового обліку Курсова робота 35 стр.
720. Технологічні особливості процесів обробки документів при переході від ручної до автоматизованої технології Реферат 8 стр.
721. Технологія редагування управлінської документації Реферат 5 стр.
722. Типові операції Стаття 51 стр.
723. Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства Реферат 11 стр.
724. Туризм Реферат 6 стр.
725. Удосконалення організації праці і нормування на ПП "Пеллі" Курсова робота 43 стр.
726. Удосконалення процесу управління формуванням асортименту товарів у ПП «Титиш В.В.» Дипломна робота 65 стр.
727. Узагальнення матеріалів контролю Інше 13 стр.
728. Узагальнення результатів аудиту Реферат 10 стр.
729. Узагальнення результатів внутрішнього аудиту. Реферат 4 стр.
730. Управління виробничими запасами Реферат 6 стр.
731. Управління витратами при операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства Курсова робота 45 стр.
732. Управління прибутком і аналіз беззбитковості на підприємстві Реферат 21 стр.
733. Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства Дипломна робота 104 стр.
734. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства Стаття 4 стр.
735. Усунення подвійного оподаткування Реферат 6 стр.
736. Фінанси підприємницьких структур Реферат 19 стр.
737. Фінанси. Фінансова система Реферат 7 стр.
738. Фінансові ресурси держави Курсова робота 37 стр.
739. Фінансова діяльність, її суть, роль та порядок планування на підприємстві (на прикладі ПП «Овен-Люкс») Курсова робота 50 стр.
740. Фінансова звітність Курсова робота 56 стр.
741. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів Реферат 33 стр.
742. Фінансове планування - основний елемент управління фінансами підприємства на базі Херсонського обласного управління по будівництву, ремонту й утриманню автомобільних доріг Дипломна робота 74 стр.
743. Фінансове планування - основний елемент управління фінансами підприємства на базі Херсонського обласного управління по будівництву, ремонту й утриманню автомобільних доріг Дипломна робота 74 стр.
744. Фінансове планування на підприємстві Курсова робота 63 стр.
745. Фінансове планування на підприємстві Курсова робота 40 стр.
746. Фінансовий облік Курсова робота 38 стр.
747. Фінансовий аналіз діяльності підприємства Курсова робота 41 стр.
748. Фінансовий аналіз та бухгалтерська звітність Курсова робота 54 стр.
749. Фінансовий аудит Курсова робота 32 стр.
750. Фінансовий контроль Курсова робота 37 стр.
751. Фінансовий контроль Реферат 14 стр.
752. Фінансовий механізм Реферат 5 стр.
753. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом Курсова робота 43 стр.
754. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом Курсова робота 45 стр.
755. Фінансово-господарський контроль Реферат 18 стр.
756. Форми бухгалтерського обліку Курсова робота 22 стр.
757. Форми бухгалтерського обліку Реферат 33 стр.
758. Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі осовних видів діяльності згідно П(С)БО 4 Курсова робота 39 стр.
759. Характеристика бухгалтерських рахунків Реферат 11 стр.
760. Характеристика ЗАТ “СІТНЕТ” Реферат 16 стр.
761. Характеристика митного режиму “Під митним контролем” Реферат 10 стр.
762. Цілі та завдання аудиту грошових коштів Реферат 10 стр.
763. Цілі та завдання аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань Реферат 11 стр.
764. Цілі та завдання аудиту товарно-матеріальних запасів. Реферат 13 стр.
765. Цілі та завдання аудиту трудових ресурсів та оплати праці Реферат 10 стр.
766. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) Курсова робота 31 стр.
767. Шляхи прискорення оборотності обігових коштів Курсова робота 26 стр.
768. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу на ТзОВ “З Бетони” Дипломна робота 30 стр.
769. Шляхи та проблеми переходу України до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Курсова робота 21 стр.
770. “Аудиторський висновок, його види, склад і структура” Курсова робота 65 стр.
771. “Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства” (на матеріалах приватного малого наукового виробничо-впроваджувального підприємства “Контингент”, м. Вінниця) Дипломна робота 92 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7  [8]