Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік і аудит
тут знаходиться 771 робіт

601. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання Реферат 15 стр.
602. Побудова бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств Реферат 5 стр.
603. Побудова синтетичного і аналітичного обліку запасів на підприємстві Курсова робота 53 стр.
604. Податковий аудит Курсова робота 48 стр.
605. Податок на прибуток підприємств Курсова робота 35 стр.
606. Показники фінансового стану підприємства Реферат 13 стр.
607. Покращення обліку на підприємстві шляхом введення компютеризації Курсова робота 26 стр.
608. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Реферат 7 стр.
609. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "ДОХІД"' Реферат 5 стр.
610. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку “Звіт про рух грошових коштів” Курсова робота 30 стр.
611. Помилки і процеси обману Реферат 8 стр.
612. Помилки і процеси обману. Реферат 3 стр.
613. Поняття aудиту та його сутність Реферат 7 стр.
614. Поняття запасних частин та їх облік Реферат 6 стр.
615. Поняття кредитної системи Реферат 15 стр.
616. Поняття обліку Реферат 23 стр.
617. Поняття помилки та шахрайства. Причини виникнення помилок та їх наслідки Реферат 18 стр.
618. Поняття та ознаки фінансово-господарської діяльності підприємства. (на прикладі ТзОВ «Франківськ-Ойл») Курсова робота 43 стр.
619. Поняття, цілі та завдання державної статистичної звітності. Форми звітності та їх характеристики Реферат 11 стр.
620. Попроцесний метод калькулювання собівартості продукції Курсова робота 38 стр.
621. Порядок ведення касової книги та обов'язки касира Реферат 6 стр.
622. Порядок укладення договору на проведення аудиту Реферат 15 стр.
623. Порядок формування облікової політикі Стаття 15 стр.
624. Похідні цінні папери папери в Україні та закордоном.Їх сутність, особливості обігу і види Стаття 13 стр.
625. Права і обов'язки ревізора Реферат 9 стр.
626. Правила ведення обліку основних засобів Реферат 24 стр.
627. Практика аудиторської діяльності в Україні. Реферат 21 стр.
628. Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів Курсова робота 43 стр.
629. Предмет аудиторського контролю Реферат 4 стр.
630. Предмет аудиторського контролю Реферат 3 стр.
631. Прибутковість та рентабельність підприємства(на прикладі ВАТ АПФ “Таврія” ) Дипломна робота 43 стр.
632. Прибуток на акцію у фінансовій звітності Курсова робота 32 стр.
633. Придбання за плату (купівля). Реферат 9 стр.
634. Принцип аудиторського контролю Реферат 3 стр.
635. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту Реферат 13 стр.
636. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту Реферат 14 стр.
637. Принципи обліку основних господарських процесів Реферат 18 стр.
638. Принципи організації готівкового обігу Реферат 4 стр.
639. Принципи організації готівкового обігу Реферат 4 стр.
640. Принципи ревізії та її види Реферат 7 стр.
641. Про аудит Реферат 22 стр.
642. Про аудиторську діяльність Реферат 6 стр.
643. Проведення фінансової звітності на базі ПП«Аудит-експрес». Дипломна робота 88 стр.
644. Програма аудиту векселів Реферат 18 стр.
645. Програма аудиту власного капіталу Реферат 11 стр.
646. Програма аудиту дебіторської заборгованості Реферат 11 стр.
647. Програма аудиту довгострокових матеріальних активів Реферат 10 стр.
648. Програма аудиту загальних процедур Реферат 16 стр.
649. Програма аудиту звіту про фінансові результати Реферат 12 стр.
650. Програма аудиту податку з доходів фізичних осіб Реферат 15 стр.
651. Програма аудиту фінансових інвестицій Реферат 16 стр.
652. Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку Реферат 9 стр.
653. Професійна етика аудиторів Реферат 11 стр.
654. Процедура укладання договорів на проведення аудиту, критерії вибору клієнта аудиторською фірмою і навпаки. Аудит грошових коштів у дорозі. Скласти програму аудиту статутного капіталу у вигляді таблиці Стаття 16 стр.
655. Процедури виявлення обману і помилок. Реферат 2 стр.
656. Рахунок як елемент методу бухгалтерського обліку Реферат 9 стр.
657. Ревізії Реферат 11 стр.
658. Ревізії кредитних операцій Реферат 20 стр.
659. Ревізії кредитних операцій Реферат 14 стр.
660. Резерви зниження витрат операційної діяльності у Коломийському УЕГГ Дипломна робота 68 стр.
661. Реклама, її сутність і види Контрольна робота 26 стр.
662. Рекомендації до процедур аудиту дебіторської заборгованості Реферат 8 стр.
663. Рекомендації до процедур аудиту капіталу Реферат 11 стр.
664. Реконструкція електропостачання та електрообладнання заводу ТОВзІІ «Спілловер» Дипломна робота 63 стр.
665. Ринок праці, його сутність, зміст і структура Контрольна робота 34 стр.
666. Розвиток аудиторської діяльності в Україні Реферат 10 стр.
667. Розвиток аудиту в Російській Федерації, Ка-захстані та Білорусі Стаття 27 стр.
668. Розглянути методи аналізу в системі прогнозування та прийняття управлінських рішень,їх облікове обгрунтування Магістерська робота 137 стр.
669. Розрахунки з підзвітними особами. Авансові звіти Лабораторна робота 6 стр.
670. Розрахунково – платіжна дисципліна та її вплив на фінансово – господарську діяльність підприємств Реферат 8 стр.
671. Розрахунок собівартості та ціни продукції. Прийняття рішення про спецзамовлення. Реферат 9 стр.
672. Розробка фінансової звітності ТОВ “Сатурн” Курсова робота 32 стр.
673. Роль і порядок формування і використання прибутку підприємства Дипломна робота 104 стр.
674. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та його задачі Реферат 23 стр.
675. Система бухгалтерського обліку Курсова робота 67 стр.
676. Система бухгалтерського обліку Реферат 15 стр.
677. Система державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні Реферат 15 стр.
678. Система обліку і калькулювання повних (абзорпшен - кост) і змінних (директ-кост) витрат Реферат 7 стр.
679. Система обліку і калькулювання повних витрат Реферат 9 стр.
680. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні Реферат 9 стр.
681. Система сертифікації продукції УкрСЕПРО. Основні принципи та правила здійснення сертифікації продукції. Курсова робота 35 стр.
682. Ситуаційний облік і аналіз страхових послуг Курсова робота 39 стр.
683. Ситуаційний облік та аналіз забезпеченості підприємства сфери послуг основними фондами та ефективність їх використання Курсова робота 33 стр.
684. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку Стаття 11 стр.
685. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку Реферат 11 стр.
686. Склад і класифікація, облік доходів і видатків у бюджетних установах Курсова робота 58 стр.
687. Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку Реферат 7 стр.
688. Склад витрат, їх групування та класифікація Курсова робота 56 стр.
689. Склад та структура звітності підприємств Реферат 5 стр.
690. Склад, класифікація і завдання обліку необоротних активів в бюджетних установах Курсова робота 36 стр.
691. Собівартость готової продукції та її формування Дипломна робота 142 стр.
692. Сплата податків і зборів Реферат 12 стр.
693. Ставка оподаткування Реферат 5 стр.
694. Стадії проведення судово-бухгалтерської експертизи Реферат 11 стр.
695. Стан пенсійного забезпечення населення Івано – Франківської області Курсова робота 23 стр.
696. Стан пенсійного забезпечення населення Івано–Франківської області Курсова робота 23 стр.
697. Стандарт складання і оформлення організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) Реферат 6 стр.
698. Статистика основних і оборотних виробничих фондів. Курсова робота 36 стр.
699. Структура, нормування та використання оборотних фондів підприємства Реферат 4 стр.
700. Суб'єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту. Аудит фінансової звітності. Скласти програму аудиту нематеріальних активів у вигляді таблиці Реферат 8 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6  [7]  8