Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік і аудит
тут знаходиться 771 робіт

501. Обчислення податків і зборів Реферат 7 стр.
502. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю Реферат 5 стр.
503. Об’єкти аудиту та їх класифікація. Аудит установчих документів підприємства. Скласти програму аудиту основних засбів підприємства у вигляді таблиці Реферат 9 стр.
504. Опис бізнесу. Текстова частина Реферат 7 стр.
505. Опис ведення обліку і контрольних процедур по нематеріальних активах. Реферат 10 стр.
506. Опис обраної облiкової політики Реферат 2 стр.
507. Оподаткування: динамічні зміни у співвідношенні функцій податків в умовах ринкової економіки Реферат 8 стр.
508. Організаційні підходи в складанні програми аудиту Реферат 8 стр.
509. Організаційні форми аудиторської діяльності,їх функції, права та відповідальність Реферат 6 стр.
510. Організація і контроль праці аудитора Курсова робота 31 стр.
511. Організація і місце аудиту в системі контролю Реферат 8 стр.
512. Організація і методика аудиту дебіторської заборгованості Стаття 21 стр.
513. Організація і методика надання консультацій як виду аудиторських послуг Курсова робота 38 стр.
514. Організація і методика обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів торговельного підприємства Магістерська робота 97 стр.
515. Організація і методика проведення аудиторської перевірки Курсова робота 40 стр.
516. Організація автоматизованого обліку адміністративних витрат на підприємстві ЗАТ “Конрен” Курсова робота 24 стр.
517. Організація аудиторської діяльності Реферат 9 стр.
518. Організація аудиторської діяльності Курсова робота 7 стр.
519. Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення Реферат 15 стр.
520. Організація бухгалтерського обліку Стаття 13 стр.
521. Організація бухгалтерського обліку Курсова робота 63 стр.
522. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах Реферат 30 стр.
523. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Організація обліку видатків Реферат 5 стр.
524. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Організація обліку доходів загального фонду Реферат 8 стр.
525. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Організація обліку доходів спеціального фонду Реферат 6 стр.
526. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Основи організації обліку доходів, витрат та видатків Реферат 4 стр.
527. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Стаття 18 стр.
528. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ВКФ «Інпромсервіс» Дипломна робота 47 стр.
529. Організація бюджетного обліку в бюджетних установах Реферат 37 стр.
530. Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та обов’язки головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку Реферат 8 стр.
531. Організація ведення обліку на малих підприємствах Реферат 5 стр.
532. Організація ведення обліку розрахунків з підзвітними особами на підприємстві ТзВО «Русич» Курсова робота 37 стр.
533. Організація внутрішнього аудиту, його нормативно-правове забезпечення. Реферат 5 стр.
534. Організація документування операцій з основними засобами Реферат 19 стр.
535. Організація забезпечення матеріально-технічними ресурсами Реферат 10 стр.
536. Організація обліково-операційної роботи в банках України. Організація обліку міжнародних розрахунків в банках України Стаття 26 стр.
537. Організація обліку Стаття 16 стр.
538. Організація обліку і аудит розрахунків з покупцями та іншими дебіторами (на прикладі ПП «Гойдалка») Дипломна робота 78 стр.
539. Організація обліку з підзвітними особами Курсова робота 30 стр.
540. Організація обліку затрат Реферат 9 стр.
541. Організація обліку праці і заробітної плати в дитячих дошкільних закладах Курсова робота 45 стр.
542. Організація обліку та аудит виробничих запасів Дипломна робота 98 стр.
543. Організація обліку та аудит готової прдукції та її реалізації” (на прикладі ТОВ «Сандерс-Виноградів» ). Дипломна робота 99 стр.
544. Організація обліку та аудит розрахунків з дебіторами (на прикладі ПП «Гойдалка») Дипломна робота 78 стр.
545. Організація обліку та аудит розрахунків з підзвітними особами (на прикладі ПП «Еліт-Меблі») Дипломна робота 77 стр.
546. Організація обліку та аудиту фінансових результатів ТзОВ “ЮТІМ” Магістерська робота 97 стр.
547. Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку. Охарактеризувати рахунок 16 і відповідні субрахунки Курсова робота 11 стр.
548. Організація обліку, аналізу і контролю безготівкових розрахунківна прикладі ПП “Альянс” Магістерська робота 90 стр.
549. Організація обліку, контролю і аналізу грошових операцій ВАТ "Добробут” Дипломна робота 100 стр.
550. Організація обліку, контролю і аудиту оподаткування підприємств за податками на додану вартість і прибуток Магістерська робота 96 стр.
551. Організація обліку, контролю і аудиту оподаткування підприємств за податками на додану вартість і прибуток на прикладі Івано-Франківський завод “Промприлад Магістерська робота 96 стр.
552. Організація оплати праці та матеріального стимулювання на ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» Курсова робота 52 стр.
553. Організація роботи аудитора Реферат 11 стр.
554. Організація складського обліку Контрольна робота 21 стр.
555. Організація транспортного і складського господарства Реферат 7 стр.
556. Організація трудових ресурсів Реферат 6 стр.
557. Організація управлінського обліку Курсова робота 46 стр.
558. Організація фінансового обліку і аналізу господарської діяльності на підприємстві сфери послуг Магістерська робота 100 стр.
559. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві Курсова робота 62 стр.
560. Основи організації автоматизованої обробки економічної інформації Курсова робота 18 стр.
561. Основи організації обліку та аудиту на базі ТОВ "Скала" Реферат 44 стр.
562. Основні аспекти визначення ролі та завдань програми аудиту в процесі організації аудиторської перевірки Реферат 9 стр.
563. Основні вимоги до інформаційної системи обліку на ВАТ „ Будівель-ник„ . Реферат 12 стр.
564. Особливості аудиту інформаційних систем і технологій Стаття 10 стр.
565. Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) Курсова робота 43 стр.
566. Особливості внутрішнього аудиту Реферат 9 стр.
567. Особливості внутрішнього аудиту Реферат 12 стр.
568. Особливості обліку відрахувань на соціальні заходи Реферат 8 стр.
569. Особливості обліку паливо – мастильних матеріалів Курсова робота 40 стр.
570. Особливості обліку товарів Реферат 14 стр.
571. Особливості організації обліку і звітності у Бельгії Реферат 17 стр.
572. Особливості організації та оподаткування торгівельної діяльності на прикладі ПП „Віталс” Дипломна робота 120 стр.
573. Особливості організації, обліку, аналізу та контролю в суб'єктах малого підприємництва Дипломна робота 78 стр.
574. Особливості оцінки ризику, збору доказів та виконання процедур у ході аудиту витрат Стаття 11 стр.
575. Особливості проведення перевірок та ревізій Рахунковою палатою Реферат 13 стр.
576. Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за П(С)БО 25 Реферат 13 стр.
577. Особливості формування цін на будівельну продукцію Реферат 13 стр.
578. Особливостей бюджетного обліку на прикладі Отинійської районної лікарні Реферат 38 стр.
579. Особові рахунки платників податків та порядок їх ведення Реферат 3 стр.
580. Оцінка ефективності підприємницької діяльності Курсова робота 44 стр.
581. Оцінка ресурсів покращення фінансових показників діяльності ВАТ «Залізобетон» Реферат 5 стр.
582. Оцінка системи внутрішнього контролю Реферат 14 стр.
583. Оцінка фінансової стійкості підприємства Реферат 9 стр.
584. Оцінка фінансового стану підприємства Курсова робота 45 стр.
585. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення Реферат 8 стр.
586. Підготовка організації і проведення аудиту на підприємстві Курсова робота 29 стр.
587. Первинний облік в цехах Інше 25 стр.
588. Перевірки фінансової звітності Реферат 25 стр.
589. Персонал Інше 8 стр.
590. План рахунків Інше 49 стр.
591. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ Інше 48 стр.
592. План санації ВАТ «Індуктор» Реферат 7 стр.
593. Планування аудиторської перевірки Реферат 29 стр.
594. Планування аудиторської перевірки ПП «Перламутр». Курсова робота 43 стр.
595. Планування внутрішнього аудиту. Методика проведення аудиту. Реферат 3 стр.
596. Планування собівартості продукції Реферат 10 стр.
597. Планування та прогнозування фінансово - економічних показників діяльності підприємства Курсова робота 32 стр.
598. Планування, аналіз, звітність і аудит у сфері праці Реферат 10 стр.
599. Планування, стадії і процедури аудиту Курсова робота 23 стр.
600. Планування, стадії і процедури аудиту Курсова робота 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5  [6]  7   8