Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік і аудит
тут знаходиться 771 робіт

301. Методика внутрішнього аудиту підприємства на прикладі ВАТ "Мотор-Січ" Курсова робота 22 стр.
302. Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”). Магістерська робота 98 стр.
303. Методика проведення аудиту Реферат 9 стр.
304. Методика проведення аудиту Реферат 9 стр.
305. Методика та техніка складання річного фінансового звіту Курсова робота 62 стр.
306. Методики синтетичного та аналітичного обліку та аналізу обліку запасів на підприємстві Курсова робота 53 стр.
307. Методичні аспекти аналізу та аудиту звітності підприємства про фінансові результати діяльності Дипломна робота 98 стр.
308. Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства Курсова робота 121 стр.
309. Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства Магістерська робота 128 стр.
310. Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства Дипломна робота 127 стр.
311. Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства (на прикладі ОП “Сузір’я”) Дипломна робота 127 стр.
312. Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства на прикладі ОП “Сузір’я” Магістерська робота 127 стр.
313. Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства на прикладі ОП “Сузір’я” Магістерська робота 127 стр.
314. Методичні аспекти аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Стаття 18 стр.
315. Методичні аспекти аудиту сільськогосподарських підприємств Стаття 17 стр.
316. Методичні засади організації обліку та аудиту виробничих запасів Дипломна робота 140 стр.
317. Методичні засади організації обліку та аудиту виробничих запасів Дипломна робота 72 стр.
318. Методології обліку та аудиту нематеріальних активів Дипломна робота 75 стр.
319. Методологія складання програми аудиту грошових коштів Реферат 11 стр.
320. Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів Реферат 12 стр.
321. Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати. Реферат 13 стр.
322. Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань Реферат 13 стр.
323. Методологія складання програми аудиту оплати праці Реферат 11 стр.
324. Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів Реферат 17 стр.
325. Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій Реферат 8 стр.
326. Методологія та організація управлінського обліку (на прикладі ТзОВ “Івано-Франківськцемент-етерніт”) Магістерська робота 105 стр.
327. Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях Реферат 10 стр.
328. Механізми фінансової санації підприємства в умовах ринкової економіки.(на прикладі ТОВ «Корпорація ВІТАЛ».) Дипломна робота 25 стр.
329. Митна політика України Курсова робота 30 стр.
330. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті малих підприємств Стаття 11 стр.
331. Можливості “1С Бухгалтерії Реферат 9 стр.
332. Нарахування і виплата заробітної плати Лабораторна робота 5 стр.
333. Національний банк України та його операції Реферат 28 стр.
334. Нематеріальні активи Курсова робота 41 стр.
335. Нематеріальні активи промислового підприємства: проблема визначення сутності, можливі рішення її розв'язання Стаття 9 стр.
336. Необхідність знаймоства з бізнесом клієнта Реферат 24 стр.
337. Необхідність переходу України до Міжнародних стандартів Реферат 16 стр.
338. Нетрадиційні об'єкти обліку Курсова робота 42 стр.
339. Нормативні вимоги до діяльності аудитора Реферат 12 стр.
340. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності Реферат 5 стр.
341. Нормативна характеристика БО Реферат 13 стр.
342. Об'єкт оподаткування Реферат 5 стр.
343. Об'єкти аудиторського контролю Реферат 6 стр.
344. Облік і аналіз фінансових результатів на прикладі підприємства м. Івано-Франківська Курсова робота 13 стр.
345. Облік і аналіз виробничих запасів Реферат 6 стр.
346. Облік і аналіз виробничих запасів. Таблиці Реферат 13 стр.
347. Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії Дипломна робота 94 стр.
348. Облік і аналіз готової продукції на виробничому підприємстві м. Івано-Франківська Курсова робота 12 стр.
349. Облік і аналіз джерел формування капіталу Магістерська робота 121 стр.
350. Облік і аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Дипломна робота 106 стр.
351. Облік і аудит Курсова робота 32 стр.
352. Облік і аудит (на прикладі ТзОВ «ПрофіКар») Курсова робота 18 стр.
353. Облік і аудит витрат на виробництво продукції (на матеріалах акціонерного товариства ВАТ «Коломийський ДОЗ») Дипломна робота 112 стр.
354. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції Дипломна робота 77 стр.
355. Облік і аудит розрахунків з кредиторами ДП «Болехівське лісове господарство Дипломна робота 88 стр.
356. Облік і аудит як складової частини запасів підприємства (на прикладі фірми «ID-сервіс») Дипломна робота 77 стр.
357. Облік і розподіл загальновиробничих витрат Курсова робота 34 стр.
358. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів Реферат 13 стр.
359. Облік аналіз та аудит капітальних інвестицій Дипломна робота 90 стр.
360. Облік бартерних операцій Курсова робота 16 стр.
361. Облік безробітніх на біржі праці Курсова робота 25 стр.
362. Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ Курсова робота 26 стр.
363. Облік в іспанії Реферат 10 стр.
364. Облік в банках Реферат 14 стр.
365. Облік в галузях народного господарства Стаття 18 стр.
366. Облік в'їзного і виїзного туризму Курсова робота 38 стр.
367. Облік виробництва Курсова робота 45 стр.
368. Облік виробничих запасів Курсова робота 36 стр.
369. Облік витрат в умовах ринкових відносин Дипломна робота 91 стр.
370. Облік витрат на збут Курсова робота 42 стр.
371. Облік витрат на збут та адміністративних витрат Курсова робота 65 стр.
372. Облік витрат на оцінку і контроль якості продукції. Контроль якості продукції, різновиди контролю Реферат 8 стр.
373. Облік витрат на підприємстві Реферат 13 стр.
374. Облік витрат на підприємстві Курсова робота 38 стр.
375. Облік витрат на природоохоронну діяльність Курсова робота 38 стр.
376. Облік витрат та собівартості Курсова робота 51 стр.
377. Облік витрат та собівартості Курсова робота 46 стр.
378. Облік власного капіталу Курсова робота 54 стр.
379. Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах Реферат 25 стр.
380. Облік готової продукції Реферат 18 стр.
381. Облік готової продукції та її реалізації Курсова робота 36 стр.
382. Облік готової продукції та її реалізації Курсова робота 26 стр.
383. Облік готової продукції та її реалізації Курсова робота 53 стр.
384. Облік готової продукції та її реалізації_на “Івано-Франківському обласному державному об’єднанні спиртової та лікеро-горілчаної промисловості” (ІФОДОСП). Курсова робота 29 стр.
385. Облік грошових засобів Реферат 17 стр.
386. Облік грошових засобів і розрахункових операцій Курсова робота 39 стр.
387. Облік грошових засобів і розрахункових операцій Курсова робота 53 стр.
388. Облік грошових коштів в касі та на рахунках в банку в ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації Дипломна робота 27 стр.
389. Облік грошових коштів в касі та на рахунках в банку в ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» Курсова робота 35 стр.
390. Облік грошових розрахунків Курсова робота 13 стр.
391. Облік дебіторської заборгованості Реферат 21 стр.
392. Облік дивідендів Курсова робота 43 стр.
393. Облік довгострокових активів Курсова робота 47 стр.
394. Облік довгострокових зобов'язань Курсова робота 45 стр.
395. Облік доходів Реферат 9 стр.
396. Облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг Курсова робота 35 стр.
397. Облік доходів та результатів діяльності Реферат 21 стр.
398. Облік запасів Курсова робота 38 стр.
399. Облік запасів Курсова робота 47 стр.
400. Облік запасів в зарубіжних країнах Курсова робота 36 стр.
Сторінки:  1   2   3  [4]  5   6   7   8