Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементобсязі реалізації; впливу змін величини витрат; обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства ; оптимальної структури витрат.

Аналіз беззбитковості побудований на основі розподілу витрат на змінні і постійні, а також розрахунку точки беззбитковості, яка визначає критичний обсяг реалізації.

Точка беззбитковості – це обсяг реалізації (діяльності), при якому доходи підприємства дорівнюють витратам підприємства, а прибуток відповідно дорівнює 0.

Точку беззбитковості може бути виражено в натуральних одиницях (кількості продукції), грошових вимірах (виручка) або у відсотках до нормальної потужності. Точка беззбитковості вираховується наступним чином:

Розрахунок точки беззбитковості за допомогою рівняння.

Точка беззбитковості у грошових одиницях може бути виведена рівнянням:

Точка беззбитковості=змінні витрати+Постійні витрати

Виходячи з цього рівняння, можна визначити точку беззбитковості в натуральних одиницях:

Точка беззбитковості в натуральних одиницях =

=Точка беззбитковості в грошових одиницях : Ціну за одиницю

Розрахунок точки беззбитковості за допомогою показника маржинального доходу. Перетворимо рівняння таким чином:

(Ціна за одиницю х Кількість одиниць реалізованої продукції) = (Змінні витрати на одиницю х Кількість одиниць реалізованої продукції) + Загальні постійні витрати

(Ціна за одиницю х Кількість одиниць реалізованої продукції) = =Постійні витрати

Звідси:

Кількість одиниць реалізованої продукції = Постійні витрати : (Ціна за одиницю – Змінні витрати на одиницю).

Оскільки знаменник означає маржинальний дохід на одиницю реалізованої продукції, то:

Точка беззбитковості = Постійні витрати : Маржинальний доход

Для визначення формули розрахунку точки беззбитковості в грошових одиницях за допомогою показника маржинального доходу підставимо:

Постійні витрати : Маржинальний доход на одиницю = Точка беззбитковості в грошових одиницях х Ціна за одиницю

Звідси:

Точка беззбитковості в грошових одиницях = Постійні витрати : (Маржинальний доход на одиницю : Ціну за одиницю)

Знаменник цього дробу має назву коефіцієнту маржинального доходу. Отже, коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржинального доходу від реалізації одиниці продукції до її ціни.

Виходячи з цього:

Точка беззбитковості в грошових одиницях = Постійні витрати : Коефіцієнт маржинального доходу

Розрахунок точки беззбитковості є важливим елементом аналізу, але на практиці менеджера більше цікавить обсяг та ціна реалізації, які забезпечать отримання бажаного прибутку.

Обсяг реалізації в грошових одиницях, необхідний для отримання бажаного прибутку, може бути розрахований за допомогою рівняння:

Дохід від реалізації = змінні витрати+постійні витрати+бажаний прибуток

Або:

Дохід від реалізації = (Постійні витрати + Бажаний прибуток) : Коефіцієнт маржинального доходу

Відповідно обсяг реалізації у натуральних одиницях може бути розрахований за формулою:

Обсяг реалізації = (Постійні витрати + Бажаний прибуток) : Маржинальний дохід на одиницю

Для визначення прибутку при певному обсязі реалізації можна застосувати рівняння:

Прибуток = Дохід від реалізації – (Змінні витрати+Постійні витрати)

Або перетворити на формули:

Прибуток = (Доход від реалізації х Коефіцієнт маржинального доходу) – Постійні витрати

Прибуток = (Дохід від реалізації продукції х Маржинальний дохід на одиницю продукції) – Постійні витрати

[Основи економічного аналізу, Боканов М.І, Шеремет А.Д., Москва, 2001]

Висновок.

Облік є найважливішою функцією управління. Відображаючи реальні процеси виробництва, обігу, розподілу та споживання, облік характеризує фінансово-економічний стан господарювання і є основою для планування його майбутньої діяльності.

Інтеграція економіки України до світової системи планування неможлива без застосування в системі обліку міжнародних стандартів, які стають природною складовою національного бухгалтерського обліку.

Процес реформування бухгалтерського обліку проходить складно, з урахуванням національних особливостей та набутого досвіду колишньої облікової системи. Сьогодні діє Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, застосовується новий план рахунків.

Сьогодні, коли в Україні здійснюється планомірний курс на удосконалення бухгалтерського обліку і його системи в цілому, зростає роль спеціалістів бухгалтерської служби, а тому слід постійно покращувати їх підготовку. Такий спеціаліст повинен сприяти ефективному господарюванню, вміти швидко і безпомилково орієнтуватися в різних економічних ситуаціях, розуміти ринкові відносини та їх тенденції.

Без рекомендацій щодо досконального обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), без пошуку найбільш раціональних методів та прийомів обліку та калькулювання, без визначення досвіду і прогресивних думок з цих найважливіших питань, практично неможливо організувати управлінський облік, нагальна потреба в якому продиктована наявністю конкуренції та комерційної таємниці.

Кожен, хто вивчає бухгалтерський облік повинен мати уявлення про управлінський облік як механізм управління бізнесом, орієнтований на отримання прибутку і досягнення цілей на ринку товарів і послуг,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18