Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗагальну суму фінансових ресурсів будь-якого підприємства можна класифікувати по походженню на власний капітал підприємства і

Дипломна робота

Облік та аналіз власного капіталу підприємства

ЗМІСТ

Вступ | 3

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА | 6

Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємств | 6

Нормативно-правова база обліку власного капіталу | 13

Система показників ефективності використання власного капіталу підприємства | 15

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ | 23

Синтетичний і аналітичний облік власного капіталу на підприємстві | 23

Шляхи вдосконалення організації обліку власного капіталу | 35

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ |

45

Організаційно-економічна характеристика та організація економічного аналізу на підприємстві | 45

Аналіз формування власного капіталу підприємства | 52

Аналіз ефективності використання власного капіталу | 55

Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства | 63

ВИСНОВКИ | 70

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 73

ДОДАТКИ | 77

ВСТУП

З переходом до ринкових відносин та зміною форми власності перед більшістю підприємств надзвичайно актуальною проблемою стала організація обліку власного капіталу. Проблема полягає в тому, що власний капітал виступає не лише як одне з джерел фінансових ресурсів підприємства, а й служить індикатором того, хто і в якій мірі є власником даного підприємства, а отже хто і наскільки може впливати на процес прийняття стратегічних управлінських рішень. Останній аспект набуває значної ваги у зв’язку з необхідністю реструктуризації більшості підприємств, що в багатьох випадках означає зміну власників, або зміну структури власників підприємства.

Крім того облік власного капіталу є важливим моментом у відносинах підприємства з зовнішніми кредиторами, так як величина власного капіталу пов’язана з платоспроможністю підприємства.

В сучасних умовах важливо не просто організувати облік власного капіталу відповідно до чинного законодавства, з тим, щоб правильно відображати його обсяг і структуру у звітності, а включити облік у систему управління підприємством. Тому актуальним є така організація обліку власного капіталу, при якій облік є інформаційною базою, яка дозволяє провадити оперативний аналіз ефективності використання власного капіталу з тим щоб своєчасно розробляти і впроваджувати коригуючі заходи по усуненню негативних тенденцій.

Вищевказані проблеми з організації обліку власного капіталу існують на багатьох вітчизняних підприємствах, що ставить нагальною потребою подальший розвиток і удосконалення обліку та аналізу використання власного капіталу виробничих підприємств. Це і визначає актуальність обраної теми роботи.

Метою роботи є дослідження економічної сутності власного капіталу виробничих підприємств, його ролі в забезпеченні життєдіяльності цих підприємств та на прикладі конкретного виробничого підприємства – розгляд особливостей обліку та використання власного капіталу підприємства та розробка рекомендацій по вдосконаленню організації обліку власного капіталу підприємств.

Об'єктом дослідження є діяльність промислових підприємств.

Предметом дослідження роботи являється методологія та практична організація обліку, аналізу та управління власним капіталом виробничого підприємства.

Для реалізації мети роботи вирішується ряд завдань:

Висвітлити економічну сутність власного капіталу та його ролі в життєдіяльності виробничого підприємства.

Розглянути, як здійснюється облік власного капіталу на конкретному виробничому підприємстві.

Проаналізувати можливі шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на ВАТ “Аналітприлад”.

Провести оцінку ефективності використання власного капіталу на досліджуваному підприємстві.

Намітити шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури і додатків.

У першому розділі висвітлено сутність власного капіталу виробничого підприємства, його роль, розглянуто нормативно-правову базу обліку власного капіталу, систему показників, які характеризують використання власного капіталу.

В другому розділі проводитися дослідження організації обліку власного капіталу виробничого підприємства підприємства , проаналізовано можливі шляхи вдосконалення обліку власного капіталу.

В третьому розділі розглянуто особливості динаміки власного капіталу даного підприємства, його структури. Проведено оцінку ефективності використання власного капіталу та розглянуто способи більш ефективного використання власного капіталу підприємства.

У висновках та пропозиціях підсумовуються основні результати дослідження.

У дипломній роботі використано праці провідних українських та російських фахівців, статті з періодичних журналів, перекладні видання зарубіжних авторів.

Інформаційною базою роботи є фінансова і статистична звітність ВАТ “Аналітприлад” за 2001-2002 рр., статистичні матеріали органів Державного комітету статистики, підручники та монографії українських і зарубіжних авторів з питань ведення бухобліку, економіки виробничого підприємства, менеджменту, фінансів і фінансового аналізу .

1.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26